You are here
Home > 2020 > August

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တိၺွပ်းလႆႈယႃႈမတင်းၼမ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းဢိၼ်းတေႃႇ

ၶၢဝ်ႇ-ၸၢႆးၶုၼ်ဝၼ်းထီႉ-25-August-2020 ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းတိၺွပ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတီႈလၢၼ်ႇ ၼပႃး ၸေႈ ဝဵင်းဢိၼ်းတေႃႇ ၵူတ်ႇထတ်းတိၺွပ်းလႆႈ လူတ်ႉၵႃးဢၼ်တၢင်ႇယႃႈမ ဝႆႉၼမ်ႉႁူဝ်သႅၼ်မဵတ်ႉဝႃႈၼႆ။                                                                             ၶႅပ်းႁၢင်ႈ-One News မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23-08-2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း

တီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၼမ်ႉႁွင် ၼွင်းထူမ်ႈတၢင်းၵႂႃႇမႃးလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇ/မႃးယၢပ်ႇ

ၶၢဝ်ႇ - Tai Image ဝၼ်းထီႉ - 21.8.2020 ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵတ်ႉ ပီ2020ၼႆႉ တီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းထပ်း ၵၼ်လၢႆလၢႆဝၼ်းၼႃႇလႄႈ ၵေးမႄႈၼမ်ႉႁွင် ဢၼ်လႆလူင်းမႃးၸွမ်းၶႅပ်ႇဝဵင်း ၼႂ်းၵေႈပွၵ်ႉ(1)လႄႈပွၵ်ႉ(6) ၼၼ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶိုၼ်ႈမႃးႁႅင်း ထိုင်တီႈ ထူမ်ႈတၢင်းလူင် ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇမႃးပႆယၢပ်ႇၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ(6)ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “ၵေးမႄႈၼမ်ႉႁွင်ၼႆႉ  လုၵ်ႉတင်း ၽၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းသေ လတ်းလႆမႃးၸွမ်းၶႅပ်ႇဝဵင်း မီးၼႂ်းၵေႈၵၢင် ပွၵ်ႉ(1)လႄႈပွၵ်ႉ(6) လတ်းၽၢၼ်ႇပႃးၸွမ်းၼႂ်း ပွၵ်ႉ(10)သေယဝ်ႉ လႆၵႂႃႇၽၢႆၸၢၼ်းဝဵင်းၶႃႈဢေႃႈ၊ ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ၼမ်ႉၼွင်းသေထူမ်ႈယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်းတႄႉပဵၼ်လွၵ်းၼႃးပၢင်ႇၵႂၢင်ႈပဵင်းလီ  ဝၢႆးမႃးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁုပ်ႈသိမ်းဢဝ်ယဝ်ႉ ၶိုၼ်းထတ်း ႁဵတ်းလွၵ်းၶၢႆပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်ပဵၼ်ပွၵ်ႉပဵၼ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းလၢႆလၢႆယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉၽွၼ်းယွၼ်ႈ လင်ႁိူၼ်းတိူဝ်းလိူဝ်ၶိုၼ်ႈမႃးၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉၵမ်ႈၽွင်ႈၶပ်ႉဢုတ်ႇၸွမ်းႁိမ်းၽင်ႇၼမ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵေး ၼမ်ႉၵႅပ်ႈၵႂႃႇၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉၼၼ်ပီၼႆႉ ၸင်ႇလူၼ်ႉလႆၶဝ်ႈမႃးၸွမ်းၵၢင်တၢင်းသေဢမ်ႇၵႃး ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းႁိူၼ်းပိူၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ၊ ၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်သီႇဝၼ်းၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ

Top