You are here
Home > 2020 > May > 03

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ထူပ်းၽေးသၽႃႇဝ ၾူၼ်တူၵ်းလူမ်းၽတ်ႉသႂ်ႇႁႅင်းသေ လင်ႁိူၼ်းလူႉၵွႆၼမ်

ၶၢဝ်ႇ - သိူဝ်လမ် ၊ May 3, 2020 ၾူၼ်တူၵ်းၺႃးလူမ်းလူင်ၽတ်ႉႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးမီ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူးၶဵဝ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးၼိဝ်ႉ၊ တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ထူပ်းၺႃးၽေးသၽႃႇဝ လင်ႁိူၼ်းယူႇသဝ်းလႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇတင်းၼမ်ၼႆယူႇ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႊ - ႁိူၼ်းလုင်းၶႅင်ႇ ဝၢၼ်ႈႁူးမီ ၼႂ်းလိူၼ်ဢႄႇပရႄႇ 30ဝၼ်း၊ ပီႊ 2020ၼီႊ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 03:06 မူင်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်း ႁႃႇယႂ်ႇ လူမ်းလႅင်ႉၵေႃႈၽတ်ႉႁႅင်းလႄႈ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးမီ လႆႈၺႃးၽေးလူမ်းၽတ်ႉ (14) လင်ၼႆယဝ်ႉ။  ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ လုင်းၸၢႆး ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁူးမီလၢတ်ႈၼေဝႃႈ ``မိူဝ်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉၾူၼ်ၵေႃႈတူၵ်း၊ လူမ်းၵေႃႈမႃးႁႅင်းၼႃႇ၊ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢင်ၵေႃႉ ဢမ်ႇမီးႁိူၼ်း ၺႃးၽွင်းၶဝ် တိုၵ်ႉၵႂႃႇမီးၼႂ်းႁႆႈၼႂ်းသူၼ်၊ ၼႂ်းလင်ႁိူၼ်း(14)ႁိူၼ်းၼႆႉ ဢၼ်ၺႃးႁႅင်း လူႉသုမ်းၼမ်တေႉ မီး(2)ႁိူၼ်း၊ ႁိူၼ်းလုင်းၶႅင်ႇလႄႈ လုင်းလူႇ ၶဝ်သွင်ႁိူၼ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉတေႉ လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်း လႄႈ လဵၵ်းမုင်းသွင်ႇၾႆး ႁူဝ်ႉႁိူၼ်း

Top