You are here
Home > 2020 > February > 11

ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၵႂ်ႈ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးႁႅင်း

February 9,2020 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 11 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၵႂ်ႈ(Corona Virus Cases) ၼႂ်း(28)ၸိုင်ႈမိူင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမီးမွၵ်ႈ(42,760)ၵေႃႉသေ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် မီးမွၵ်ႈ(1,013)ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်း ဢၼ်ယႃၶႅၼ်းၸိုၼ်ႈလီမီးမွၵ်ႈ(4097)ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ ပီႊ 2002 ၼီႊ တေႃႇထိုင် လိူၼ်ၸူႇလၢႆႇ ပီႊ 2003 ၼီႊၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းလုမ်ႈၾႃႉ လႆႈတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် The Severe Acute Respiratory Synfrome (SARS) မွၵ်ႈ(774)ၵေႃႉသေ ထိုင်မႃးၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ ပီႊ 2019 ၼီႊ တေႃႇထိုင် လိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၵႂ်ႈ(Corona Virus) မီးမွၵ်ႈ(1000)ၵေႃႉပၢႆပၢႆယဝ်ႉလႄႈ တေလႆႈဝႃႈတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၵႂ်ႈၼႆႉ

Top