You are here
Home > 2020 > January

ၾၢင်ႉထိုင်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးတင်းသဵင်ႈ

Tai Inmages 31,January တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၸဵပ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈမိူင်းၶေႇ ဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ ၸေႈဝဵင်းၵုၼ်းမိင်ႇၼၼ်ႉ ၽႄႈတိူၼ်း ၵႂႃႇလၢႆတီႈလၢႆမိူင်းယဝ်ႉ ၵိုတ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၵူၺ်း ပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ မီးၵူၼ်း တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ဢၼ်လႆႈမႃးတီႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ၵူဝ်ႇလူဝ်ႇၼႃႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ၊ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 23 January 2020 ၼႆႉ ႁိူဝ်းမိၼ်လုၵ်ႉ ဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ ၽႅဝ်မႃးတႃႈၵုင်ႈ ပႃးၵူၼ်းမႃး 85 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဝႆႉမဝ်မၢင်လွင်ႈၼႆႉလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉ မႅင်းႁႃႉ ဢမ်ႇမီးၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆးၵေႃႈ ၵွပ်ႈပဵၼ်တီႈၵူၼ်းမိူင်းၶေႇမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇတင်းၼမ်တၢင်းလၢႆလႄႈ ၵူၼ်းတိတ်း ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႇလူဝ်ႇၼႃႇ ၼႆႉၼမ်ပဵၼ်မိူင်းထီႉ(2)ၼႆ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းတႃႇသေႇ ၽၢႆႇမေႃ ယႃ မေႃယႃလူင် သူၶုၼ် ၵၼ်ႇၶျႃႉၼႃႉပီမၢႆး လၢတ်ႈၵႂႃႇဝၼ်းထီႉ 28.1.2020 ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၶႂ်ႈယွၼ်းၽၢင်ႉထိုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉဝႄႈ လွင်ႈၵႂႃႇတီႈၵူၼ်းၵိုၼ်း၊

ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတၢႆ ယွၼ်ႉတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉ ၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊ virus တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမွၵ်ႈ(170)ၵေႃႉသေ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မီးမွၵ်ႈ(7700)ၵေႃႉ

January 31,2020 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 30 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်းလႆႈတၢႆယွၼ်ႉတိတ်း ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊvirus တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမွၵ်ႈ(170)ၵေႃႉသေ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၸိူဝ်းတိုၵ်ႉ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမွၵ်ႈ(7779)ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊ လႄႈ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ပူၼ်ႉမႃၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 29 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်းလႆႈ တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊမီးမွၵ်ႈ(38)ၵေႃႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မီးမွၵ်ႈ(1700) ၵေႃႉသေ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊvirus လႄႈ တီႈၼႂ်းၸေႈမိူင်းႁူႊပီႊ(Hubei)ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတၢႆမီး(37)ၵေႃႉ၊ တီႈၼႂ်းၸေႈမိူင်းသျီႊၶျွင်ႊ(Sichuan)ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတၢႆမီး(1)ၵေႃႉ ၼႆယူႇ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇလၢတ်ႈဝႃႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႊလႄႈ ၵူၼ်းတိတ်း ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႊ လႆႈတိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးတေႉတေႉသေ၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းဝဵင်း ဝူႊႁၢၼ်ႊ ၸေႈမိူင်းႁူႊပီႊ(Hubei)ၼၼ်ႉ လႆႈတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼမ်ၵိုၼ်းတေႉတေႉၼႆယူႇ။

ယွၼ်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း(ICJ)ၽိတ်းၽူၼ်လႄႈ မိူင်းမၢၼ်ႈလႆႈဢဝ် လိူင်ႈၵၢၼ်ၼိူဝ် ၽွင်းတၢင်မိူင်းပၢင်းၵလႃးတဵတ်ႉ

January 30,2020 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၶွင်မိူင်းပၢင်းၵလႃးတဵတ်ႉ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ ၶေႃႈတႅပ်း တတ်းလုမ်းထတ်းသိၼ်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ(ICJ)ၽိတ်းၽူၼ်ၵႂႃႇလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၶွင်မိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈႁွင်ႉထူပ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းပၢင်းၵလႃးတဵတ်ႉသေ ဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - လုမ်းထတ်းသိၼ်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ(ICJ) ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 28 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼၼ်ႉ ဢူးၸူဝ်းႁၢၼ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၽွင်းတၢင် ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၶွင်မိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇႁွင်ႉထူပ်း H.E. Mr.Manjurul Karim Khan Chowdhury ၵေႃႉပဵၼ်ၽွင်းတၢင်မိူင်းပၢင်းၵလႃးတဵတ်ႉ တီႈဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼႆယူႇ။ မိူဝ်ႈလႆႈထူပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၽွင်းတၢင်မိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈၸီႉၸမ်ႈၼႄဝႃႈ တီႈၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁွင်ႈ ၵၢၼ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၶွင်မိူင်းပၢင်းၵလႃးတဵတ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ တႅမ်ႈၽိတ်း ဢွၵ်ႇဝႃႈ “လုမ်းထတ်းသိၼ်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ(ICJ) လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈတႅပ်းတတ်း

မိူင်းၶႄႇလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း 7 ဝၼ်းသေ ၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းယူတ်းယႃ တႃႇၵူၼ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊဝူႊႁၢၼ်ႊ

January 30,2020 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ပူၼ်ႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်း(1)ဝူင်ႈၼၼ်ႉ မိူင်းၶေႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ တေၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း(6))ဝၼ်းသေ ၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းယူတ်းယႃလူင် ဢၼ်မီးၵူႇ 1000 လုၵ်ႈ တီႈၼႂ်းဝဵင်းဝူႊႁၢၼ်ႊသေ ႁပ်ႉယူတ်းယႃပၼ် ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊၵႂႃႇၼႆလႄႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 29 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ တေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇႁူင်းယူတ်းယႃလူင်ၼၼ်ႉၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ႁူင်းယူတ်းယႃလူင် တီႈၼႂ်းဝဵင်းဝူႊႁၢၼ်ႊ ဢၼ်လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶၢဝ်းယၢမ်း 7 ဝၼ်းသေ ၵေႃႇသၢင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ႁူင်းယူတ်းယႃလူင်ၼႆႉ လႆႈၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉ တီႈႁိမ်းၼမ်ႉၼွင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈဝဵင်းဝူႊႁၢၼ်ႊသေ ၼင်ႇႁိုဝ် ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶဝ် တေၸၢင်ႈလိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉတူဝ်ၸႂ်ၵႂႃႇလႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁဵတ်းဝႆႉ ဢွင်ႈတီႈဝၢင်းလိုဝ်ႈ သဝ်းၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ႁူင်းယူတ်းယႃလူင်ၼႆႉ တေၸဵဝ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇၵၢၼ်ၵေႃႇ သၢင်ႈမိူင်းၶႄႇ မွၵ်ႈ(500)ၵေႃႉ လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းႁႅင်းၸၢၵ်ႈလူင်(35)လမ်းလႄႈ

ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႊ မွၵ်ႈ(132)ၵေႃႉသေ တိတ်းၸပ်းတၢင်း ပဵၼ်မွၵ်ႈ(6051)ၵေႃႉ

January 29,2020 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ လႆႈထူပ်းၽေးတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် မူင်ႈမႅင်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊ(Corona) ႁွင်ႉ တၢင်းပဵၼ် မူင်ႈမႅင်းဝူဝ်ႊႁၢၼ်ႊမွၵ်ႈ(6052)ၵေႃႉသေ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်မီးမွၵ်ႈ(132)ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 27 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼၼ်ႉ သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်းတိတ်း ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မူင်ႈမႅင်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊမီးမွၵ်ႈ(4600)ၵေႃႉသေ ၵူၼ်းၸိူဝ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်မီး မွၵ်ႈ(106)ၵေႃႉၼႆယူႇ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်မူင်ႈမႅင်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊဝူႊႁၢၼ်ႊ(Corona Wuhan Virus)ၼႆႉသေ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း ၸိူဝ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်လႄႈ ၸိူဝ်းလႆႈတၢႆလူၺ်ႈတၢင်း ပဵၼ် တိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးသေ ၵူၼ်းပဵၼ်ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵမ်ႉၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းဢႃႇယူႉယႂ်ႇ မီးမွၵ်ႈ(60)ပၢႆလွၼ်ႉလွၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ တႃႇတေလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းငဝ်ႈငႃႇပၼ်ႁႃ တၢင်းပဵၼ်တိတ်းၸပ်းမူင်ႈမႅင်းဝူႊႁၢၼ်ႊၵႂႃႇၼၼ်ႉ မုၵ်ႉ ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ(WHO) တေသူင်ႇတူဝ်ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႈၶဝ် လူင်းၶူၼ်ႉၶႂႃႉလဵပ်ႈ ႁဵၼ်းၵႂႃႇသေ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ လႆႈယိုၼ်ယွၼ်းတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇဝႃႈ တေၸတ်းပွႆႇ မုၵ်ႉၸုမ်းပၢႆးယူႇလီ လူင်းထတ်းတူၺ်းတၢင်းပဵၼ်

လုမ်းတြႃး ICJ တႅပ်းတတ်းပၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈလူၺ်ႈ(4)လိူင်ႈ

ပိၼ်ႇ-SSPP info ငဝ်ႈတိုၼ်းၶၢဝ်ႇ- BBC 2020 (23) January ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလုမ်းတြႃး ICJ  ႁႃလိူင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉဝႆႉ လွင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်း ပိင်ႊၵႃႊလီႇ ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈမိူင်း ၵမ်ႊပီႊယႃႊ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈတႅပ်းတတ်းပၼ်ၼႂ်းၵေႈမၼ်း(4)လိူင်ႈၼႆလႄႈ ဝၼ်းထီႉ 23.1.2020 ၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈလုမ်းတြႃး ပူင်ဢမိင်ႉၵႂႃႇ(4)ၶေႃႈယူႇယဝ်ႉ။ ႑- တေဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းလွင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပိင်ႊၵႃႊလီ၊ တေဢမ်ႇလႆႈပေႉၵိၼ်၊ တေဢမ်ႇ လႆႈတတ်းၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ တေဢမ်ႇလႆႈမၵ်းတတ်းလွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းလႄႈလွင်ႈၵိူတ်ႇလဵင်ႉ လုၵ်ႈ တေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈတႅပ်းတတ်း သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ပႅၵ်ႈ(2)ၼၼ်ႉၵႂႃႇ။ ႒- တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇပႃးမုၵ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ၊ မုၵ်ႉၸုမ်းၸိူဝ်းမီးဢၢမ်းၼၢတ်ႈၶဝ်၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်း မီးသုၼ်ႇလႆႈႁဵတ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တေဢမ်ႇလႆႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းလႄႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၶိူဝ်း ၵူၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး လွင်ႈသေႃႇသူၼ်းႁႂ်ႈႁဵတ်းၵေႃႈ တိုၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း။ ႓- တေလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႅတ်ႇၶႄႇပၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပိင်ႊၵႃႊလီ ႁႂ်ႈထိုင်တီႈထိုင်တၢင်း၊ ၸိူဝ်းဢၼ် ႁဵတ်းပူၼ်ႉပႅၼ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈဢဝ်လိူင်ႈပၼ်သေ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇပဵၼ်ထႅင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈ မီးလွင်ႈႁၢမ်ႈသီးပၼ်၊ တေလႆႈမီးမၢႆၶပ်းဢၼ်တိူဝ်ႉယမ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ။ ႔- ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆၶပ်းဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးၼႆႉ တေလႆႈတၢင်ႇလၢႆးငၢၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း(4)လိူၼ်၊

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းလႆႈမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ၼႂ်းထမ်ႈဢမ်ႇႁူႉၸဝ်ႈၶွင်

ၶၢဝ်ႇ-ႁိူၼ်းၶႃး (16-Jan-20) တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ် ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ် တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၶႆႉ ၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ သွၵ်ႈတဝ်သိမ်းလႆႈ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ၼႂ်းထမ်ႈလူၺ်ႈဢမ်ႇႁူႉၸဝ်ႈၶွင်။ ဝၼ်းထီႉ 15.1.2020 ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ 5 မူင်းတၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ဢၼ်သွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၵႂႃႇထူပ်းႁၼ် ၶိူင်ႈမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ၼႂ်းထမ်ႈ ဢၼ်မီးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်း တူၵ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶႆႉ ယၢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶႆႉ မွၵ်ႈ 4000 မီႊတႃႊ လႆႈပႃးလၢဝ်းၵွင်ႈ 107 ၼိုင်ႈလဝ်း၊ မၢၵ်ႇ 107 MM 6 လုၵ်ႈ၊ ယၢမ်းသူင်ႇ 12 လႅၼ်း၊ မၢၵ်ႇပီၵူၺ်ႈ(ဢႃႊပီႊၵျီႇ)108 လုၵ်ႈ၊ မၢၵ်ႇ 60MM 12 လုၵ်ႈ၊ မၢၵ်ႇ 40MM 299 လုၵ်ႈ

ၸွမ်ၸိုင်ႈ သျီႊၵျိင်ႊၽိင်ႊ တေမႃးမိူင်းမၢၼ်ႈလူၺ်ႈမၢႆၶပ်းႁႃႈလွင်ႈ

ၶၢဝ်ႇ-ႁိူၼ်းၶႃး(16- January) ၵၢၼ်တိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈမိူင်းၶေႇ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(70)ပီႊၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶေႇ သျီႊၵျိင်ႊၽိင်ႊ တေမႃးမိူင်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းလူင်ၼေပျီႇတေႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 17.1.2020 ၼၼ်ႉ ပိူင်လူင်မၼ်း မီးမၢႆၶပ်းလူင်(5)လွင်ႈၼႆ ယူႇတီႈသိူဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AFP ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ မၢႆၶပ်း(1)ၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းၶေႇလႄႈမိူင်းဢိၼ်းတီႊယိူဝ်းတေၶွႆႈထွင်ၵၼ်ၼၼ်ႉ တႃႇ ၵေႃႇသၢင်ႈ ၽင်ႇၼမ်ႉလိုၵ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉၽိဝ်ႇ မိူင်းရၶႅင်ႇ ဢၼ်တေၸႂ်ႉငိုၼ်းတေႃႊလႃႊ 1.3 ပီႊလီႊ ယၼ်ႊ၊ မၢႆၶပ်း(2) တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူတ်ႉၾႆး ဢၼ်လုၵ်ႉ ၸေႈဝဵင်းယူႇၼၢၼ်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်း ၶေႇ လၢတ်းၽၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တေႃႇထိုင်ဝဵင်းလိူဝ်ႇၼၼ်ႉ တေၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်းတေႃႊလႃႊ 8.9 ပီႊလီႊယၼ်ႊ တေႃႊလႃႊ၊ မၢႆၶပ်း(3) တႃႇတေၽုၺ်ႇ ၶူင်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ လႅၼ်လိၼ်(2)မိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး (3)တီႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တေဢုပ်ႇၵၼ်၊ မၢႆၶပ်း(4) တႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈ ဝဵင်းမႂ်ႇတႃႈၵုင်ႈ(ယၢၼ်ႇၵုင်ႇ)

တေႃႇၼႄႇထရၢမ်ႉ ၵမ်ႉထႅမ်ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇၸိူဝ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်

January 12,2020 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ပူၼ်ႉပႃးၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 8 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼၼ်ႉ ႁိူဝ်းမိၼ်ယူႇၵရဵင်း ဢၼ်တၢင်ႇၵူၼ်း မိူင်းသေ လုၵ်ႉတီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်တီႇႁီႊရၢၼ်ႇ ဢၢၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇတီႈဝဵင်းၵဵပ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈ ထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇၶဝ် ဢဝ်မၢၵ်ႇၼူၾႆးပိုတ်းယိုဝ်းတူၵ်းတႅၵ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းတၢႆမွၵ်ႈ(176) ၵေႃႉယူႇ။ လွင်ႈဢၼ်ႁိူဝ်းမိၼ်ယူႇၵရဵင်း လႆႈထုၵ်ႇမၢၵ်ႇၼူၾႆးပိုတ်းယိုဝ်းတူၵ်းတႅၵ်ႇၼႆႉ မိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ်ႁႃ ႁၼ်ငိူၼ်ႈငဝ်ႈလၵ်းထၢၼ်သေတႃႉ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇၶဝ် လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈသၢၼ်ၶတ်းမႃးယူႇ။ ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 11 ဝၼ်းၼၼ်ႉ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ လႆႈႁပ်ႉၶၢမ်ႇဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်ႁိူဝ်းမိၼ်ယူႇၵရဵင်း လႆႈတူၵ်းတႅၵ်ႇၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ႁၼ်ၽိတ်းဝႃႈ ပဵၼ်ႁိူဝ်းမိၼ် တပ်ႉသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆလႄႈ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းဝႃႈၼႆ။ ႁတ်ႉသၼ်ႇရူဝ်ႇၼီႇ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ မီးလွင်ႈမွင်ၸႂ်ၸွမ်းလွင်ႈႁိူဝ်းမိၼ်တူၵ်း တႅၵ်ႇၼႆႉသေ တေသိုပ်ႇဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်ၼိူဝ်ၽူႈၽိတ်းၾိင်ႈမၢႆမီႈၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။ ဝၢႆးသေလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁပ်ႉၶၢမ်ႇလွင်ႈတေႉၵႂႃႇ ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 11

ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၽိတ်ႈမွၵ်ႈႁွင်ႉထူပ်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ တီႈဝေႃႇသိၼ်ႇတၢၼ်ႇ

January 12,2020 By – သႅင်ၸိုင်ႈ မိတ်ႉသတိူဝ်ႊၸၵွတ်ႉမႃႇရီႇသီႇရႄႇ ၽွင်းတၢင်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၵပ်း သိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်တႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉဝႃႈ တေၸွႆႈ ထႅမ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ် ပၼ်ႁႃမိူင်းရၶႅင်ႇ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈလႆႈတေႃႇသူႈယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ သေ တုၵ်းယွၼ်းတႃႇႁႂ်ႈမီးသုၼ်ႇ ၶဝ်ႈပႃးလူင်းတိုၼ်းလၢင်းတီႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၸၵွတ်ႉမႃႇရီႇသီႇရႄႇသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈၶတ်းၸႂ်ၵေႃႈသၢင်ႈပၼ် လွၵ်းပိူင် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈမၼ်ႈၵိုမ်းၼႅၼ်ႈၼႃ၊ ႁႂ်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမိူင်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈ တဵမ်ထူၼ်ႈၸုမ်ႇၵူႈလီ၊ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈထၢၼ်ႈပဵင်းၵၼ်၊ ႁႂ်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် မၼ်ႈၵိုမ်း၊ ႁႂ်ႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈပၢႆး ပိင်ႇၺႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈၶိုတ်းၸၼ်ႉသေ ၶွမ်ႇပၼ်ၼီႇမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေႁဵတ်းၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်း ဢၼ်မီးလွင်ႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်ႈ၊ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တႃႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸၵွတ်ႉလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “ၵူၺ်းၵႃႈပၼ်ႁႃမိူင်းရၶႅင်ႇ ဢၼ်ပေႃႇပဵၼ်မႃး ၼႂ်းပီႊ 2017 ၼီႊၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇလႄႈ

Top