You are here
Home > 2019 > September > 11

ၶုၼ်ၽွင်းလူင်မိူင်းဢိတ်ႉသ်ရေႊ ၸီႉၸမ်ႈၼိူဝ် လွင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႊ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၶိူင်ႈၼိဝ်ႇၵလီးယႃႊ

September 11, 2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇ 9 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ ပိၼ်ႇၵျႃႇမိၼ်ႇၼေႇတၢၼ်ႇယႃႇႁူႊ ၵေႃႉပဵၼ်ၶုၼ် ၽွင်းလူင်မိူင်းဢိတ်ႉသ်ရေး ၸီႉၸမ်ႈဢွၵ်ႇဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႊ ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ၸၢမ်းႁဵတ်းၶူင် ဢွၵ်ႇၶိူင်ႈၼိဝ်ႇၵလီးယႃႊ ဢွင်ႈတီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းလပ်ႉလိုၵ်ႉ တီႈဝဵင်းဢႃႊပႃႊတီးႁိ ၸိုင်ႈမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႊ ဝႃႈၼႆ။ လွင်ႈဢၼ် ၼေႇတၢၼ်ႇယႃႇႁူႊ ၸီႉၸမ်ႈၼႄ ဢွင်ႈတီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းလပ်ႉလိုၵ်ႉ တီႈၶိူင်ဢွၵ်ႇၶိူင်ႈ ၼိဝ်ႇၵလီႇယႃႊ ၶွင်မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႊၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေ ဢိတ်ႉသ်ရေႊသိမ်းလႆႈတပ်ႉဢီႇရၢၼ်ႊယဝ်ႉ ၼႂ်းပီႊ 2018 ၼီႊၼၼ်ႉ ၼေႇတၢၼ်ႇယႃႇႁူႊ လႆႈသွၵ်ႈႁၼ် လၵ်းထၢၼ်မၢႆတွင်း ဢွင်ႈတီႈႁဵတ်းၶိူင်ႈၼိဝ်ႇၵလီးယႃႊ ဢၼ်မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႊပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇလူၺ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ၶုၼ်ၽွင်းလူင် မိူင်းဢိတ်ႉသ်ရေႊ ၵွပ်ႈဝႃႈမိူင်းဢိတ်ႉသ်ရေႊ လႆႈႁူႉႁၼ်လၵ်းထၢၼ် ဢွင်ႈတီႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶိူင်ႈၼိဝ်ႇၵလီးယႃႊၼၼ်ႉ လႄႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႊၶဝ် လႆႈယႃႉပႅတ်ႈဢွင်ႈတီႈလပ်ႉလိုၵ်ႉၼၼ်ႉၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၸွပ်ႇသွပ်ႇ ပၢႆးၶိူင်ႈဢၼူႉမိဝ်ႇၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း(IAEA)ၶဝ် ၵူတ်ထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ မီးလွင်ႈၽၢင်ႁၢင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ႇ

တႃႇႁဵတ်းလႅၼ်ၶႅၼ်ႈႁူဝ်ႉမိူင်း မႅၵ်ႉသီႇၵူဝ်ႇ-မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေႃႇၼႄထရၢမ်ႉလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်းတေႃႇလႃႇမွၵ်ႈ(3.6 )ပီႇလီႇယၼ်ႊ

September 11, 2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ မၢၵ်ႉဢႅတ်ႉသ်ပႃႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄႇမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈယိုၼ်ယၢၼ်မၵ်း မၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်မွၵ်ႈ 3.6 ပီႇလီႇယၼ်ႇတေႃႇလႃႇ တမ်ႈတီႈၶူင်းၵၢၼ်ပိၼ်ႇတႃႊၵွၼ်ႇ 127 ဢၼ် ၶွင်ငဝ်ႈငုၼ်းသိုၵ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသေ ၵေႃႇသၢင်ႈလႅၼ်ၶႅၼ်ႈႁူဝ်ႉမိူင်း တႃႇတေႃႇၼႄႇ ထ ရၢမ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူဝ်မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼိူဝ်ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈဢႄႇလိၼ်း မၢၵ်ႉၶႅတ်ႉသ်ၶႃႊ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈယိပ်းသဵၼ်ႈမၢႆၶူင်းၵၢၼ်ပိၼ်ႇတၵွၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ“ လွင်ႈၼႆႉ ဝၢႆးသေ လႆႈတၢင်ႇပၢႆးၼႄ တီႈၼႂ်းလုမ်းတႅၼ်းၽွင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ တေသပ်း ၶိုၼ်းလႅင်းၼႄလွင်ႈၶူင်းၵၢၼ်ပိၼ်ႇတၵွၼ်ႇ။ ၶူင်းၵၢၼ်ၼႆႉ တေဢမ်ႇယႃႉလႅဝ်ပႅတ်ႈ တေၶၢႆႉတီႈ မၼ်းၵူၺ်း ” ၼႆယူႇ။ ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်တီႈၼႂ်းၶူင်းၵၢၼ်ပိၼ်ႇတၵွၼ်ႇၼႆႉ တေၶၢႆႉလႅၵ်ႈၵႂႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈလႅၼ် ၶႅၼ်ႈႁူဝ်ႉမိူင်း ဢၼ်မီးတၢင်းယၢဝ်းမွၵ်ႈ 175 လၵ်း ၸွမ်းလႅၼ်ၶႅၼ်ႈမိူင်းမႅၵ်ႉသီႇၵူဝ်ႇ- မိူင်းဢမေႇရိ ၵၢၼ်ႇ ဢၼ်ယၢဝ်းၵႆထိုင် 1954 လၵ်းၼၼ်ႉ ၼႆယူႇ။ ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်တႃႇၵေႃႇလႅၼ်ၶႅၼ်ႈႁူဝ်ႉမိူင်း ဢၼ်လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တမ်းဝၢင်းပၼ်ၼၼ်ႉ မီးမွၵ်ႈ

တပ်ႉႁၢၼ်မၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၵူတ်ႉၶၢႆ တေႃႇၵႂႃႇတီႈမိူင်းၵုတ်ႈ မွၵ်ႈ(25)သႅၼ်မဵတ်ႉ ၼပ်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈသႅၼ်ပွင်း 50,820 ၵျၢပ်ႈ

September 11, 2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၼၼ်ႉ ၸယၽ(ၼွင်ၶဵဝ်) လႄႈတပ်ႉႁၢၼ်မၢၼ်ႈၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လႆႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်သေ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆသေ ဢၢင်ႈဢၢၼ်းတေႃႉ တၢင်ႇၵႂႃႇတီႈမိူင်းၵုတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ တီႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်းတလေး-မူႇၸေႈ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼၼ်ႉ မီးမွၵ်ႈ(25)သႅၼ်မဵတ်ႉ ၼပ်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈသႅၼ်ပွင်းမွၵ်ႈ(50,820)ၵျၢပ်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ ၼိူဝ်ၵႃး Revo Hilux ၶွင်မဵဝ်းၵျီး တပ်ႉႁၢၼ်မၢၼ်ႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ “ တီႈၼိူဝ်ၵႃး Revo Hilux ဢၼ်မဵဝ်းၵျီးလႄႈ တဵင်းသူၺ်ႇ ႁေႃႈမႃးၸွမ်းတၢင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မၢၼ်းတလေး - မူႇၸေႈၼၼ်ႉ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ယႃႈမဝ်း ၵမ်ဢၼ်သိူင်ႇသိမ်းမႃးၼႂ်းၵႃးတၢင်းၼမ်။

Top