You are here
Home > 2019 > September > 09

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉမ99ယိုဝ်းၵၼ်တၢႆၶိုၼ်း

September 9, 2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇ 8 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၼႂ်ၸဝ်ႉမွၵ်ႈ 2:15 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းႁၢၼ် မၢၼ်ႈ ၸူဝ်းတႅတ်ႉၸေႃႇ ဢဝ်ၵွင်ႈဢႅမ်ဢေႇ(MA-3) ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၼေႇလိၼ်းဢွင်ႇ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင် ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းသၢႆသိုၵ်းမၢႆ(2) ၽၢႆႇတပ်ႉတိၼ်ဝႆး ၶမယ (14) ပႃႈတႂ်ႈ ၵုမ်းၵမ် တပ်ႉမ(99) ဢၼ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းသေ ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈ ၵျွင်း မုၼ်ၸဝ်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတွင်း ၸေႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈသၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၸႅၵ်ႇၽႄတပ်ႉထႅဝ်ဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈသေ တိုၵ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်လိုဝ်ႈသဝ်းဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းႁၢၼ် ၸူဝ်းတႅတ်ႉၸေႃႇ ဢဝ်ၵွင်ႈ MA – 3 ပိုတ်းယိုဝ်းၶိုၼ်ႈ ၾႃႉၵႂႃႇသေ တိုတ်ႉမၢၵ်ႇပွမ်းတႅၵ်ႇ(1)လုၵ်ႈလႄႈ ဝိၼ်းၵူဝ်ႇ

Top