You are here
Home > 2019 > September > 06

လႅင်မိၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၼီႇပေႃး ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉလူင်းသိူၵ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ

September 6, 2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၼႆႉ လႅင်မိၼ်သီၶၢဝ် ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၼီႇပေႃး လႆႈၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉလူင်းသိူၵ်ႈတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၸီႇတွင်ႇ(လွႆၵွင်) ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ပူးတီးတွင်ႇ(လွႆမၢၵ်ႇၼမ်ႉတဝ်ႈ) ၸေႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ လႆႈႁူႉဝႃႈလႅင်မိၼ်လမ်းၼႆႉ ပဵၼ်လႅင်မိၼ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈမိူင်းၼီႇပေႃးသေ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵႅတ်ႇ ၶႄၾႆးမႆႈပႃႇထိူမ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီႊသျႃႊ ၼႆယူႇ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇႁူႉၸႅၼ်ႇပဵၼ်ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း။ ဢၼ်လႆႈႁူႉတႄႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 10-11 မူင်းၼၼ်ႉ လႅင်မိၼ်လမ်းၼိုင်ႈ လူင်းသိူၵ်ႈတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၸီႇ တွင်ႇ(လွႆၵွင်) ၼႆယူႇ။ လႅင်မိၼ်လမ်းၼႆႉ မိူၼ်ဝႃႈလုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းပၢင်းၵလႃးတိတ်ႉမႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်လႅင်မိၼ် ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၼီႇပေႃး။ လႅင်မိၼ်လမ်းၼႆႉ ပဵၼ်လႅင်မိၼ်

Top