You are here
Home > 2019 > August > 13

ၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း ယွၼ်ႉၸုမ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်

August 13,2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ တင်ႈတေႇဢဝ်ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 9 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉမႃး ၽၢႆႇၸုမ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ်လွၵ်းပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈထင်ဝႆႉ တီႈၼႂ်းႁူင်းႁေႃးၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်လႄႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 12 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ ၸုမ်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶူင်ႇတႃႈႁိူဝ်းမိၼ်းၵူႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ၶွင်မိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈ ၶပ်ႉမၢႆၶၢဝ်းတၢင်းႁိူဝ်းမိၼ်ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈ မိူင်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်လၢတ်ႈဢွၵ်ႇဝႃႈ “ ၵွပ်ႈၸုမ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း ၸမ်မိုၼ်ႇၵေႃႉ ၶဝ်ႈထင်ဝႆႉ ၼႂ်းႁူင်းႁေႃးၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းဢမ်ႇပၼ်ႇႁွၼ်ႈ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ၶပ်ႉမၢႆ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိူဝ်းမိၼ် တႃႇဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ” ၼႆယဝ်ႉ။ ၶူင်ႇတႃႈႁိူဝ်းမိၼ် မိူင်းႁွင်ႈၵွင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၼိူဝ်ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇ မူႇပိူင်ၶၢႆႉလႅၵ်ႈၽူႈၽိတ်းၾိင်ႈၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉသေ ငဝ်းလၢႆးပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉၵေႃႈ လႆႈလၢမ်းၶိုၼ်ႈထိုင်တီႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ

ၼႂ်းၶၢဝ်တၢင်း(2)ဝၼ်း ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်း ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်း(2)တီႈ

August 13,2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 12 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်း လမ်းၼိုင်ႈထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်မၢႆလၵ်း(147/4 - 147/5) ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မၢၼ်းတ လေး - လႃႈသဵဝ်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ၵုင်းမူင်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈၸၢမ်လဝ်း ဢိူင်ႇတူၼ်ႈၵႅင်း ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ၵႃးၵိၼ်ၸၢင်ႈတၢင်ႇဝူဝ်း လမ်းမၢႆ(2) ၶွင်ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ “ ၶိတ်ႉမဝမွင်ႇ” ဢၼ်ၸေႃႇထုၼ်း ၽူႈၶပ်ႉၵႃး ၵေႃႉပဵၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိၼ်းၶျၢၼ်ႇ လႄႈဢွင်ႇမိၼ်ႉ ၽူႈၵုမ်းထိင်းဝူဝ်းဢိၵ်ႇတင်းဝိၼ်းၸူဝ်း ၵူၼ်းၸွမ်းၵႃး ႁူမ်ႈၵၼ်(3)ၵေႃႉ တၢင်ႇပႃးဝူဝ်းသူဝ်း(20)တူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းပွတ်းတၢင်း ၼႆယဝ်ႉ။ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်း ၶွင်ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ မီး(5)လမ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃးၸွမ်းၵၼ်သေ လမ်းမၢႆ(2)ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်း ပွတ်းတၢင်းၼႆယဝ်ႉ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ

Top