You are here
Home > 2019 > August > 12

ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(69)ပီႊတဵမ် ၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝဵင်းၵေႃႊၵရဵတ်ႉ

August 12,2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 12 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇၸီႇၵမ်ၵၢၼ် ငမ်းယဵၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ်ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၽူႈႁတ်း ႁၢၼ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(69)ပီႊတဵမ် တမ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈထူဝ်ႉၵေႃႇၵူဝ်း ၸေႈဝဵင်းၵေႃႊၵရဵတ်ႉ ၸေႈ မိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယၢင်းၽိူၵ်ႇၼႆႉ ၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၼိူဝ် ဝၼ်းထီႉလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 12 ဝၼ်း ပီႊ 1950 ၼီႊ ဢၼ်ၸေႃးပႃႉဢူးၵျီးလႄႈ ၸၢႆးၵေ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉ လိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း ၽသပလ လႄႈတင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈထူဝ်ႉ ၵေႃႇၵူဝ်း ၸေႈဝဵင်းၵေႃႊၵရဵတ်ႉၼၼ်ႉသေ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼႆႉ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇၸီႇၵမ်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၸႅၵ်ႇပဵၼ်(4)သၢႆသိုၵ်း သေ ၼႄၽၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်း တၵ်ႉယမ်ၸွမ်ပိဝ် ဢိၵ်ႇတင်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၸိူဝ်းလႆႈတူၵ်း

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း

August 12,2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 12 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(AA)၊တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ(MNDAA) လႆႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တႃႇႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ဢိၵ်ႇတင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈႄၼဝႃႈ ၼႂ်းၸေႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းလွၵ်းလၢႆးၵူႈပိူင်ပိူင် တိုၵ်းတေႃးၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းသေဢမ်ႇၵႃး ပူၼ်ႉပႅၼ်ပႃးၵၢၼ်ၽိတ်းၾိင်ႈထႅင်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ လႆႈလူႉၶွႆႈတၢႆ၊  ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်းရၶႅင်ႇ(6)မိုၼ်ႇၵေႃႉပၢႆပၢႆ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ် ပွႆႇၽႃႈႁိူၼ်းယေး ၼႆယဝ်ႉ။ လွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ႁၢင်ႈလွၵ်းတိုၵ်းၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇလႄႈ ငဝ်းလၢႆးပၢင် တိုၵ်းၵေႃႈ တိုဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးယူႇၵူႈဝၼ်း ၼႃႈတီႈပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ လႆႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်မႃး ၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢဝ်လၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်းသေ တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်း ၼႃႈတီႈ ၵုမ်းၵမ်ဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်းသေ မိပ်ႇငႅၼ်းၶၢတ်ႈၶွပ်ႇၼိူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ (MNDAA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA)ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးယူႇ

မိူင်းမွၼ်းထူပ်းၺႃးၽေးၼမ်ႉလူၵ်ႈ လိၼ်ယူတ်ႇ

August 11,2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ တေႇဢဝ်ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ် June တေႃႇထိုင် လိူၼ် August 11 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊမႃးၼႆႉ ၽူၼ်တူၵ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇမဵတ်ႉ လူမ်းလႅင်ႉၵဵဝ်ပၢင်ႇလၢႆႇ တိူဝ်းၶႅင်ႁႅင်းၸိုၼ်ႇမႃးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼႃႈတီႈ တွၼ်ႈလိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈပွတ်းၸၢၼ်း ၸေႈမိူင်း မိူင်းမွၼ်းလႄႈ တိူင်းတၼၢင်းသႃႇရီႇ ထူပ်းၺႃးၽေး ၼမ်ႉထူမ်ႈ ဢိၵ်ႇၽေးလိၼ်ယူတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ယွၼ်ႉၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းၸေႈမိူင်း မိူင်းမွၼ်းလၢႆလၢႆတီႈလႄႈ တေႇဢဝ်ၼႂ်းလိူၼ် August 7 ဝၼ်း တေႃႇထိုင် 11 ဝၼ်းၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလႆႈၶၢႆႉပၢႆႈမီး(12,000)ၵေႃႉ၊ ပေႃးၼပ်ႉတေႇဢဝ် ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ် June တေႃႇထိုင် လိူၼ် August 11 ဝၼ်းၸိုင် ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈမီး မွၵ်ႈ (105,000)ၵေႃႉပၢႆပၢႆၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 11ဝၼ်းၼႆႉ ဝဵင်းယေး ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းမွၼ်း လႆႈထူပ်းၺႃးၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ

Top