You are here
Home > Uncategorized

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိုင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းလႃသဵဝ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈပူၵ်းပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်း ဝဵင်းလႃသဵဝ်ႈ

July-16-2020By-သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႃၼ်ႇလၢႆႇ 16 ဝၼ်းပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉ သၢင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈတီႈဝတ်ႉၵျွင်းမၢဝ်းၶမ်း ၊ ဝတ်ႉၵျွင်းဝၢၼ်ႈသူႈ ၊ ဝတ်ႉ ၵျွင်းတႃႈပုင်ႇ ၊ ၵျွင်းၵၢင်မိူင်း ၊ ဝတ်ႉၵျွင်းႁူမ်ႈယဵၼ် ၊ ဝတ်ႉၵျွင်းလူင်လေႃႉ လႄႈ ဝတ်ႉၵျွင်းတေႃးယ ႁူမ်ႈ (7) တူၼ်လႆႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၵေႃႊလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းလႃသဵဝ်ႈသေ ၵေႃႇသၢင်ႈပူၵ်းပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်း ၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလႃသဵဝ်ႈဝဵင်းလိူဝ်ႇဝႃႈၼႆ။  ၽၢင်ႁၢင်ႈပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်းၼႆႉမီးသၢမ်ထၢၼ်ႈသေ ထၢၼ်ႈတႂ်ႈတေမီးႁူဝ်ႉဝၢင်းသူၼ် မွၵ်ႇ ၼႃႈယၢဝ်း (60) ထတ်း ၼႃႈပွတ်း (50) ထတ်း ထၢၼ်ႈၼိူဝ်ၼႃႈယၢဝ်းမီး (40) ထတ်း တၢင်းသုင်မီး (13) ထတ်းၶိုင်ႈ ပၢႆႉတူဝ်လိၵ်ႈတေသႂ်ႇလိၵ်ႈတႆး လိၵ်ႈ မၢၼ်ႈ လႄႈ လိၵ်ႈဢၢင်းၵဵတ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉသေ သီပိုၼ်ႉတေပဵၼ်ႁၢင်ႈမွၵ်ႇသဵဝ်ႈသီၶၢဝ် သွင်ၽၢၵ်ႇၶၢင်ႈပၢႆႉတူဝ်လိၵ်ႈ

Top