You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး

လွၵ်းၵၢတ်ႇၵႃႉၶၢႆ တီႈလႅၼ်လိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ – မိူင်းၶႄႇ ပိုတ်ႇၶိုၼ်းယဝ်ႉ

September 10, 2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်းမႃးလႄႈ တင်ႈတႄႇဢဝ်ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိၼ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊမႃးၼႆႉ လွၵ်းၵၢတ်ႇၵႃႉၶၢႆ တီႈလႅၼ်လိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ - မိူင်းၶႄႇ မီးၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆ မႃးၶိုၼ်းဝႃႈၼႆ။ ငိုၼ်းၶဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈမႃးတီႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလွၵ်းၵၢတ်ႇၵႃႉၶၢႆလႅၼ်လိၼ် မူႇၸေႈ - သူၺ်ႇလီႇၼႆႉ ယေႈဝၼ်းလႂ် ၼပ်ႉငိုၼ်းတေႃႇလႃႇ (13.6) ပီႇလီႇယၼ်ႊသေ တႄႇဢဝ်ၼႂ်းလိူၼ် ၸူႇလၢႆ 15 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉမႃး ယွၼ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ၵၢၼ် ၵႃႉၶၢႆၼႂ်းၵႄႈၵၢင် မိူင်းမၢၼ်ႈ - မိူင်းၶႄႇၵေႃႈ ထိုင်တီႈလႆႈၵိုတ်းယိုတ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၵႅပ်ႈယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၵႃႉၵမ်ႈၽွင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ(2)မိူင်း လႆႈၵိုတ်းယင်ႉမႃးမွၵ်ႈ(2)ဝူင်ႈသေ ထိုင်မႃးၼႂ်းႁူဝ် လိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇၼႆႉ ၶဝ်ႈသၢၼ်၊ ၵိူဝ်ဝၢၼ်၊ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၶိုၼ်းမႃးၶွၼ်ႈဝႆႉ

မိူင်းၶေႇ တေဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်ၼိူဝ် ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်ၶၢႆႇၶိူင်ႈၵွင်ႈ တေႃႇမိူင်းထၢႆႇဝၢၼ်ႇ

August 25, 2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 21 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶေႇ လႆႈလွၵ်ႇငိူတ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ တေဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်ၼိူဝ်ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ ၸိူဝ်းၵႃႉၶၢႆၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇတေႃႇ မိူင်းထၢႆႇဝၢၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းသိုၵ်း F-16 ငဝ်ႈတိုၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မိူင်းၶေႇလႆႈပၼ်ၽၢင်ႉဝႃႈ သင်ဝႃႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢမ်ႇယိုတ်းၶိုၼ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵမ်ႉထႅမ် ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇပၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထၢႆႇဝၢၼ်ႇၸိုင် သၢႆသိုပ်ႇပၼ်ႁႃ တေၼမ်မႃးထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 20 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈ တႃႇတေၶၢႆဢွၵ်ႇ ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းသိုၵ်း F-16  (66)လမ်း ဢၼ်မီးသၢင်ႉငိုၼ်း(8)ပီႇလီႇယၼ်ႇတေႃႇ လႃႇ ပၼ်တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထၢႆႇဝၢၼ်ႇ ၼႆယူႇ။ ပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပီႇၸိင်း(မိူင်းၶေႇလူင်) ႁူမ်ႇငမ်းၼိူဝ်မိူင်းထၢႆႇဝၢၼ်ႇဝႆႉလႄႈ ဢမ်ႇပၼ်ႁႂ်ႈ မိူင်းထၢႆႇဝၢၼ်ႇမီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸွမ်းတၢင်ႇမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶေႇလူင် လႆႈႁၢမ်ႉတၢပ်ႇ လွင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵႃႉၶၢႆ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၵဵဝ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇမိူင်းထၢႆႇဝၢၼ်ႇမႃးယူႇဝႃႈၼႆ။ မိူင်းၶေႇလူင်လႄႈ

မိူင်းၶေႇလႄႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၶႅင်ႇတႃႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇတေႃႇၵၼ်လႄႈ ပွႆးတိုၵ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး တိူဝ်းႁႅင်းၶႅင်မႃး

August 25, 2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 23 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ မိူင်းၶေႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈတိူဝ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼိူဝ်ၵုၼ်ႇတၢင်းၵႃႉၶွင်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်း(75)ပီႇလီႊယၼ်ႊတေႃႇလႃႇၼႆလႄႈ တေႃႇၼႄထရၢမ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈတုမ်ႉတွပ်ႇ တႃႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼိူဝ်ၵုၼ်ႇ တၢင်းၵႃႉၶွင်မိူင်းၶေႇ ၼႂ်းသၢင်ႉငိုၼ်း(300)ပီႇလီႇယၼ်ႊတေႃႇလႃႇၼၼ်ႉ မၢႆဝၢၵ်ႈသၢင်ႉတၢၼ်း ၵၢၼ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇမွၵ်ႈ(10)ဝၢၵ်ႈ ႁႂ်ႈတိူဝ်းၶိုၼ်ႈပဵၼ်(15)ဝၢၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ တေႃႇၼႄႇထရၢမ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈလွင်ႈထဵင်ထွင် တႃႇတိူဝ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်သွင် မိူင်းၼၼ်ႉသေ ပွႆးတိုၵ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ၸင်ႇလႆႈႁႅင်းၶႅင်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈ လူဝ်ႇလႆႈႁႃလၢႆးတၢင်းပၼ် ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၶွင်ႁူင်းၵၢၼ်ၶွင်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၸိူဝ်းမီးယူႇၼႂ်းမိူင်းၶေႇ မီးတိူဝ်ႉတၢင်းႁဵတ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈ မီးလူၺ်ႈတၢင်းလွင်ႈတၢင်ႇလၢႆး ၼႆယဝ်ႉ။ ထရၢမ်ႇမီးတိုဝ်ႉတၢင်း တႃႇဝၵ်ႉဢဝ်ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၶွင်ၸိုင်ႈမိူင်းသေ မၵ်းမၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ဢၼ်တေၵပ်းသိုပ်ႇၵႃႉၶၢႆတေႃႇ ၵူႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 21 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶေႇ လႆႈတုၵ်း

မိူင်းၶႄႇတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵိုတ်းပွႆးတိုၵ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး

August 22,2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 21 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶေႇ တုၵ်းယွၼ်းထိုင်မိူင်းဢ မေႇရိၵၢၼ် ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈတိူဝ်းၵဵပ်းဢၶွၼ်ႇၼႂ်းၵေႈသွင်မိူင်းသေ ႁႂ်ႈဢဝ်လၢႆးတၢင်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၶူၼ်ႉႁႃၶေႃႈၽွမ်ႉလႆႈၸႂ် တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ လၢႆးမႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၸိၼ်ႊသျွင်ႊ(Geng Shuang) ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်မိူင်းၶႄႇလၢတ်ႈ ဝႃႈ “ မုင်ႈမွင်းဝႃႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေမီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇဢၼ်ထုၵ်ႇမေႃၵၼ်တင်းမိူင်းၶႄႇသေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶိုၼ်းလွၵ်းပိူင်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ဢၼ်တေမီးၽွၼ်းလီတႃႇသွင်မိူင်းၵႂႃႇ” ၼႆယူႇ။ တေႃႇၼႄႇထရမ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈလႂ်မိူင်းၶႄႇတုၵ်းလူင်း ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵႂႃႇၸွမ်း ၶေႃႈၽွမ်ႉလႆႈၸႂ်မူႇပိူင်ၵၢၼ်ပၢႆးၸၢင်ႊထၢၼ်ႈသုင်ၼၼ်ႉၸင်ႇ တေႁပ်ႉဢုပ်ႇမိူင်းၶႄႇၵႂႃႇ၊ မိူင်းၶႄႇ ဢဝ်ၼမ်ႉတွၼ်းၼိူဝ်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း(25)ပီႊယဝ်ႉလႄႈ တႃႇတေၵႄႈ လိတ်ႈပၼ်ႁႃလူင်ၼႆႉၵေႃႈ ပုၼ်ႈၽွၼ်းတူၵ်းမႃးယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈပၢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇ Bill Clintin၊ George W Bush၊

Top