You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မိူင်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ႁွင်ႉထူပ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း

August 21,2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 20 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶေႇလႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈႁူင်းသဝ်းဝႅၼ်ႇႁၢမ်ႊၵရႅၼ်းၵႃႇလႃႇၽူႊ(Wyhndham Grand Colorful Hotel) ဝဵင်းလူင် ၶုၼ်ႊမိင် ၸေႈမိူင်းယိၼ်းၼၢၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ၸွမ်ပိဝ်တပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း မိတ်ႉၸတိူဝ်ႊ ၵျူင်းၵေႃႇၶျၢၼ်ႊ ၽွင်းတၢင်ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ မီးၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်းလူင်(6) ၶေႃႈ ၽၢၵ်ႇထိုင်ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႈ(3)ၸုမ်း ၼႆယဝ်ႉ။ မိတ်ႉၸတိူဝ်ႊ ၵျူင်းၵေႃႇၶျၢၼ်ႊ တုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ “ မိူင်းၶႄႇသၢၼ်ၶတ်းၼိူဝ်လွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉ ႁႅင်းႁႅင်း။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း 2 လိူၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီ ဢဝ်ၼမ်ႉတွၼ်းသေ ႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်း။ မိူင်းၶႄႇ တုၵ်းယွၼ်းယႃႇႁႂ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ။ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း

တီႈမိတ်ႉၵျီးၼႃး ႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၵမ်ႉထႅမ်တႃႇမႄးၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008

August 15,2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 15 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းမိတ်ႉၵျီးၼႃး ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵမ်ႉထႅမ် တႃႇမႄးၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 တီႈဝဵင်းမိတ်ႉၵျီးၼႃး ၸေႈ မိူင်း မိူင်းၶၢင် ဝႃႈၼႆ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ တႃႇမႄးၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 တီႈႁူင်းႁေႃးမၸေႇ ဝဵင်းမိတ်ႉၵျီးၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈလႆႈၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ်ပဵၼ်မုၵ်ႉပဵၼ်ၵေႃသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပႆႇတၢင်း လုၵ်ႉဢဝ်တီႈ သူၼ်မွၵ်ႇၵၢင်ဝဵင်းမိတ်ႉၵျီးၼႃး ၶိုၼ်ႈၼႃႈၸူး ပၢင်ၶွၼ်ႈတုမ်မၼေႃးယဝ်ႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သပ်း လႅင်းတၢၼ်ႈၶႆႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းမူႇပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 တီႈႁူင်းႁေႃးမၸေႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းပၢင်ၵမ်ႉထႅမ် တႃႇမႄးၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမိတ်ႉၵျီးၼႃး၊ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းမႂ်ႇ၊ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း၊ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵွင်းလႄႈ ၸေႈဝဵင်း ၽႃၵၢၼ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉသေ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၼၼ်ႉ မီးယူႇမွၵ်ႈ(6000)ၵေႃႉပၢႆပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းဢူႊရေႃးပႃႉ တေၵမ်ႉၸွႆႈငိုၼ်းယူႊရူပ်ႉ(8)လၢၼ်ႉ တႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈ

August 14,2019 By - သၢမ်ပိုၼ် မိူင်းဢူႊရေႃးပႃႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇႁႂ်ႈၵၢၼ်ႁူမ်ႈသၢင်ႈပၢႆးၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးလႄႈ ပၢႆး ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၼႂ်းၵႄႈၵၢင်မိူင်းဢႃႇၸီႇယၢၼ်ႇ တိူဝ်းၵႅၼ်ၶႅင်ၸမ်ၸႂ်ၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ တေၵမ်ႉၸွႆႈ ငိုၼ်းယူႊရူပ်ႉ(8)လၢၼ်ႉ တႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ပွၵ်ႈၼႆႉ တေၸၢင်ႈပူၵ်းသၢင်ႉပၼ် ႁႂ်ႈပၢင်ၵၢတ်ႇၵႃႉၶၢႆမိူင်းမၢၼ်ႈ ၵႂၢင်ႈၶႂၢင်မႃး၊ တေ ၸၢင်ႈၽၢၼ်ႇပွင်ပၼ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းၵၢၼ်ငၢၼ်း၊ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈႁူင်းၵၢၼ် ပၢႆးၸၢၵ်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႈမုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃး၊ တေၸၢင်ႈၸွႆႈထႅမ်တိူဝ်းၶႂၢၵ်ႈပၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမိူင်းမၢၼ်ႈ သေ တေၸၢင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈပၼ် ၶူင်းသၢင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ထၢၼ်ႈလဵၵ်ႉ၊ ထၢၼ်ႈၵၢင်၊ ထၢၼ်ႈသုင် တႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 6 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ လႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈမွပ်ႈဢၢပ်ႈလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵၢၼ် ၵမ်ႉၸွႆးငိုၼ်းတွင်းၵႂႃႇသေ ၽႅၼ်ၵၢၼ်သုင်သုတ်းတႄႉ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇလူတ်းယွမ်းပႅတ်ႈ ပၼ်ႁႃ ဢၼ်ၵိတ်ႇၶွင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆလႄႈ ယုၵ်ႉမုၼ်းပၼ်လွၵ်းပိူင်ၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၵုၼ်ႇတၢင်း ၵႃႉၼႆယဝ်ႉ။

ပွႆးတိုၵ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး တေလၢမ်းထိုင် ၶၢဝ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ

August 14,2019 By - သၢမ်ပိုၼ် ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 12 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ မုၵ်ႉၸုမ်းၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ၽၢႆႇၵၢၼ် မၢၵ်ႈမီးၶဝ် ထတ်းသၢင်ႈၼႄဝႃႈ ပွႆးတိုၵ်းလွၵ်းၵၢတ်ႇမၢၵ်ႈမီး မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈ မိူင်းၶေႇၼႆႉ တေၸၢင်ႈယိုတ်ႈယၢဝ်းထိုင် လူင်ႈၼႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ ပီႊ 2020 ၼီႊၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၶဝ် ပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ႁႅင်းၸိုၼ်ႇၵၢၼ်ၶႅင်ႇတႃႉပွႆးတိုၵ်း လွၵ်းၵၢတ်ႇမၢၵ်ႈမီးၼႆႉ တေယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ လူင်ႈၼႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ် ပီႊၼႃႈၼႆႉ ယူႇ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸိူဝ်ႈပႆႇထိုင် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ၼႆႉတႄႉ ငဝ်းလၢႆးပွႆးတိုၵ်းလွၵ်း ၵၢတ်ႇၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်သွင်မိူင်းၼႆႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵႂႃႇၽဵၼ်ႈ ၽဵၼ်ႈ” ၼႆယဝ်ႉ။ တေႃႇၼႄႇထရမ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ၵေႃႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶေႇ တေပႂ်ႉတူၺ်း ၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ် ပီႊၼႃႈၼၼ်ႉသေ

ၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း ယွၼ်ႉၸုမ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်

August 13,2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ တင်ႈတေႇဢဝ်ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 9 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉမႃး ၽၢႆႇၸုမ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ်လွၵ်းပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈထင်ဝႆႉ တီႈၼႂ်းႁူင်းႁေႃးၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်လႄႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 12 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ ၸုမ်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶူင်ႇတႃႈႁိူဝ်းမိၼ်းၵူႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ၶွင်မိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈ ၶပ်ႉမၢႆၶၢဝ်းတၢင်းႁိူဝ်းမိၼ်ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈ မိူင်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်လၢတ်ႈဢွၵ်ႇဝႃႈ “ ၵွပ်ႈၸုမ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း ၸမ်မိုၼ်ႇၵေႃႉ ၶဝ်ႈထင်ဝႆႉ ၼႂ်းႁူင်းႁေႃးၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းဢမ်ႇပၼ်ႇႁွၼ်ႈ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ၶပ်ႉမၢႆ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိူဝ်းမိၼ် တႃႇဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ” ၼႆယဝ်ႉ။ ၶူင်ႇတႃႈႁိူဝ်းမိၼ် မိူင်းႁွင်ႈၵွင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၼိူဝ်ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇ မူႇပိူင်ၶၢႆႉလႅၵ်ႈၽူႈၽိတ်းၾိင်ႈၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉသေ ငဝ်းလၢႆးပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉၵေႃႈ လႆႈလၢမ်းၶိုၼ်ႈထိုင်တီႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ

ပၢင်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇႁၢဝ်ႉႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ

August 5,2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 5 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ ၽၢႆႇၵမ်ႉထႅမ်လွၵ်း ပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇႄၼၵၢင်ၸႂ်ႄလႈ ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ၶဝ် လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢၵ်ႇပွမ်းတႃ သႅပ်ႇတွပ်ႇတႅၼ်းၶိုၼ်းေသ ထုိင်မႃးယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢႆးၸုမ်းၼိုင်ႈ ယိပ်းၶွၼ်ႉပႃးမႆႉ ၶဝ်ႈေလႃႇေပႃႉထုပ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းႄၼၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်ၼၼ်ႉႄလႈ လႆႈပဵၼ်မႃးပၢင်ေပႃႉႁႅမ်ၵၼ်ႁၢဝ်ႉႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းပၢင်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ၶဝ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢၵ်ႇပွမ်းတႃသႅပ်ႇေသ ေတႃႇသူႈၶိုၼ်းႄလႈ ၽူႈႄၼၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်ၸင်ႇလႆႈဢွၼ်ပိၵ်ႉပႅတ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ႁႃႊၵွတ်ႉ၊ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼႃႇထၢၼ်ႊႄလႈ သဵၼ်ႈတၢင်း လူင်ႉၶွျင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈႄၼၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းေၸႈဝဵင်း တိင်းသူႊဝူၺ်(82)ေၵႃႉ လႆႈထုၵ်ႇ တင်းတပ်ႉႁၢၼ်ၶဝ် တီႉၺွပ်းတူဝ်ၵႂႃႇၼႆယူႇ။ ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းဝဵင်းႁွင်ႇၵွင်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းၵူၼ်းႄၼၵၢင်ၸႂ်ၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး ဢိၵ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်း လူတ်ႉၾႆးၸိူဝ်းၼႆႉေသ ၸုတ်ႇၽဝ်ႁူင်းသဝ်းတပ်ႉႁၢၼ်ႄလႈ ဢဝ်ၸွမ်ပိဝ် မိူင်းႄၶႇလူင် ထိုမ်ႇတူၵ်းၼႂ်းၼမ်ႉ ဝိတ်ႉထူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊ ႁႃႊပိူဝ်ႇ

မိူင်းႄၶႇၽွမ်ႉတႃႇႁပ်ႉတုိၵ်း မိူင်းဢေမႇရိၵၢၼ်ႇ

August 5 ,2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ Source; One News ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 2 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢေမႇရိၵၢၼ်ႇ ေတႃႇႄၼႇ ထရမ်ႉ လၢတ်ႈဢွၵ်ႇတီႈၼႂ်းၼႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၵုၼ်ႇေတႃႉသူင်ႇၶွင်မိူင်းႄၶႇ ဢၼ်မီးသၢင်ႉငိုၼ်းေတႃႇလႃႇ (300)ပီႇရီႊယၼ်ႊၼၼ်ႉ ေတတိူဝ်းၵဵပ်းဢၶွၼ်ႇၵႂႃႇမွၵ်ႈ 10% ၼႆႄလႈ ၸိၼ်းတရဵင်ႉ ေၵႃႉပဵၼ်ၶုၼ် ၽွင်းတၢင်ၽၢႆႇၵပ်းသၢၼ်ၵူႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ၶွင်မိူင်းႄၶႇ ၸင်ႇလႆႈပၢၵ်ႇလၢတ်ႈတွပ်ႇၶိုၼ်းဝႃႈ သင်ဝႃႈ မိူင်းဢေမႇရိၵၢၼ်ႇ ၶႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်တုိၵ်းၸိုင် မိူင်းႄၶႇေၵႃႈ ၽွမ်ႉတႃႇေတႁပ်ႉတိုၵ်းၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။ “ ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉၼႆ သင်ဝႃႈေတမႃးတွင်ႈထၢမ်ေၶႃႈၵၢင်ၸႂ်ႁဝ်းၶႃႈႄတႉ ဢမ်ႇမီးတီႈပွင်ႇသင်၊ ေတပဵၼ် လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇၸွမ်းပိူင်ၵူၺ်း။ ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းတင်းလုမ်ႈၼႆႉ လႆႈပိုင်ႈဢိင်ၵမ်ႉယၼ်ၼူိဝ်ၵၼ် လူၺ်ႈၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး၊ ၵၢၼ်ေတႃႉတၢင်သူင်ႇၵုၼ်ႇၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ပိူင်ၽၢင်ႁၢင်ႈမိူင်းႄၶႇႁဝ်းၶႃႈႄတႉ သိုဝ်ႈယူဝ်းတႅၵ်ႇလႅင်းလီယူႇ။ ေပႃးဝႃႈမိူင်းဢေမႇရိၵၢၼ်ႇၶဝ် မီးၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆေၵႃႈ ေတသိုပ်ႇဢုပ်ႇ ဢူဝ်းၵႂႃႇ၊ ေပႃးဝႃႈမိူင်းဢေမႇရိၵၢၼ်ႇ

ပႃႇတီႇတႆးလႅင်သွင်ၸုမ်း တူၵ်းလူင်းတႃႇသၢင်ႈၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈလူၺ်ႈမူႇပိူင်

August 4,2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ Source; The Voice of Shan – Ni ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 3 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႅင်ႄလႈ ပႃႇတီႇၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆးလႅင်(2)ပႃႇတီႇ လႆႈႁပ်ႉၵႂၢမ်းၽွၼ်းတီႈသၢင်ႇၶႃႉၸဝ်ႈၶဝ်ေသ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း တႃႇသၢင်ႈၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ဢွင်ႈတီႈတူိၵ်ႈလိၵ်ႈပရိယတ်ႉတိ ၽၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ဝႃႈၼႆ။ ေၸႃးဝိၼ်းထုၼ်း ေၵႃႉပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပႃႇတီႇၶွတ်ႇလိူတ်ႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆးလႅင်လၢတ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈႁဝ်းၶႃႈသွင်ၸုမ်းၼႆႉ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉ လူၺ်ႈမူႇပိူင်၊ တႃႇေတႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ် ၼၼ်ႉ ေတဢဝ်လၢႆးလႂ် ေတႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈတီႈလႂ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ ေတၶိုၼ်းသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ ယူႇ”  ၼႆယဝ်ႉ။ လွင်ႈဢၼ်ပႃႇတီႇတႆးလႅင်း လႆႈတႅၵ်ႇငၢၵ်ႈၵၼ် ပဵၼ်သွင်မူႇသွင်ၸုမ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶႃႉၸဝ်ႈ ႄလႈ ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမူိင်းတႆးလႅင်းၶဝ် ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႄလႈ ၸင်ႇလႆႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ပဵၼ်မႃး ၽၢင် ႁၢင်ႈမူႇၼိုင်ႈၸုမ်းလဵဝ်ၼႆယဝ်ႉ။

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၸေႈဝဵင်းၸေးၸုင်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶွပ်ႈၶူပ်ႇၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ၸိုင်ႈတႆး ထူၼ်ႈ(23)ပီႊ

Tai Images (Jun-6)ဝၼ်းၵိူတ်ႇၵေႃႇႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး (SSJAC) ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(23)ပီႊၼႆႉ ပႃႇတီႇ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး(SNLD) ႁိုဝ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၸေႈဝဵင်းၸေးၸုမ်ႇ တီႈႁူင်းသဝ်း Sky View ပွၵ်ႉ(10) ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ (300)ပၢႆ။ ဝၼ်းထီႉ 6.6.2019 ယၢမ်း 09:00 မူင်းၼၼ်ႉ လႆႈတႄႇပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈသေ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် လုင်းၶုၼ်ထုၼ်းဢူး မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵမ်ႉထႅမ် ပၼ်ႁႅင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ ဢဝ်ၵုင်မုၼ်ၽူႈၶဝ်ႈပႃႇတီႇ ၸိူဝ်းၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်းသေ ဢွင်ႇမၢၼ်ပေႉမႃး သိုပ်ႇတုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်သိုပ်ႇၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းသၢင်ႈႁႂ်ႈယဝ်ႉၵႂႃႇ လူၺ်ႈလၢႆးသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈယူဝ်းယူဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ် ၽူႈၼမ်းၼႃႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၼိူဝ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်လႄႈၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး ၵမ်ႉထႅမ်ၶေႃႈ

တႃႇေၵႃႇသၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူတ်ႉၾႆး မၢၼ်းတေလး – မူႇေၸႊၼၼ်ႉ မိူင်းမၢၼ်ႈႄလႈ မိူင်းႄၶႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း MoU

By သႅင်ၸိုင်ႈ October 25,2018 ၼႂ်းဝၼ်းတီႈလိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပႃႇ 22 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈတၢင်တူဝ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ႄလႈ 955

Top