You are here
Home > ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၵူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဢမ်ႇၼၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း ဝူႊႁၢၼ်ႊ မီးၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈၼိူဝ်ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ၸိူင်ႉႁိုဝ်

လုမ်ႈၾႃႉလႆႈပိုင်ႈဢိင် ၶေႇၵႃႈႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်းဝူႊႁၢၼ်ႊ (Wuharn Virus) ၼႄလၵ်း ထၢၼ်မၼ်းယူႇယဝ်ႉ။ ႁူင်းၵၢၼ်ယူင်ႇၸၢၵ်ႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၵႃး ၽွတ်ႊ(Ford)၊ TOYOTA ၼႆႉ တေလႆႈဢိုတ်းႁူင်းၵၢၼ်ထႅင်ႈမွၵ်ႈ ၼိုင်ႈပၢတ်ႈယူႇ၊ မိူၼ်ၼင်ႇၵုမ်ႇမၼီႇ ဢၢႆႊၽူၼ်ႊ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင်ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁႃလၢႆးတၢင်းတႅၼ်းတၢင် လွင်ႈထူၵ်းဢွၵ်ႇၵုၼ်ႇလႄႈလၢႆးပိုၼ်ၶၢႆမၼ်းယူႇ၊ လၢၼ်ႉၵေႃႇၽီႇ ၸတႃးပၢၵ်ႊ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈလင်ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၵေႃႈ လၢၼ်ႉၵေႃႇၽီႇမၼ်းမီးၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ၼႂ်းမိူင်းၶေႇ လႆႈထုၵ်ႇဢိုတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈငိုၼ်းၶဝ်ႈမၼ်းတေႉတေႉယူႇ။ ႁိူဝ်းမိၼ် ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်း ဢိင်းၵလဵတ်ႈ(ပိတိသျှ) ႁဵတ်းၵၢၼ်မိၼ်တေႃႇသူင်ႇၵူၼ်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းၶေႇ ၼၼ်ႉ တႄႇဝၼ်းထီႉ 30.1.2020 ပူၼ်ႉမႃးသေ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉမူတ်းယူႇ၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ် ၼၼ်ႉ ႁိူဝ်းမိၼ်ဢမေႇရီႇၵၼ်ႊ၊ ႁိူဝ်းမိၼ် ၵၼေႊတႃႊ ၶဝ်ၵေႃႈလႆႈလူတ်းယွမ်း မၢႆၶပ်းၵၢၼ်မိၼ်ၶဝ် ယူႇယဝ်ႉ။ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႊၶဝ်တႄႉ ငဝ်းလၢႆးဢၼ်တေၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၶဝ်ၼၼ်ႉ ႁၢင်ႈ ႁႅၼ်းတႃႇၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ဢၼ်မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းတႄႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်တွင်ႉတိဝ်း ၸိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းဢႃႇသျႃႉၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ၊ ၵွပ်ႈသင်ၼႆ-- ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ၶိူဝ်းၶေႇ

Top