You are here
Home > Author: TaiImages

ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၵႂ်ႈ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးႁႅင်း

February 9,2020 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 11 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၵႂ်ႈ(Corona Virus Cases) ၼႂ်း(28)ၸိုင်ႈမိူင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမီးမွၵ်ႈ(42,760)ၵေႃႉသေ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် မီးမွၵ်ႈ(1,013)ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်း ဢၼ်ယႃၶႅၼ်းၸိုၼ်ႈလီမီးမွၵ်ႈ(4097)ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ ပီႊ 2002 ၼီႊ တေႃႇထိုင် လိူၼ်ၸူႇလၢႆႇ ပီႊ 2003 ၼီႊၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းလုမ်ႈၾႃႉ လႆႈတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် The Severe Acute Respiratory Synfrome (SARS) မွၵ်ႈ(774)ၵေႃႉသေ ထိုင်မႃးၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ ပီႊ 2019 ၼီႊ တေႃႇထိုင် လိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၵႂ်ႈ(Corona Virus) မီးမွၵ်ႈ(1000)ၵေႃႉပၢႆပၢႆယဝ်ႉလႄႈ တေလႆႈဝႃႈတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၵႂ်ႈၼႆႉ

ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးၵူႊဝၼ်း

February 8,2020 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းႁၢင်ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊ လႆႈတေႇပဵၼ်မႃးတီႈဝဵင်းဝူႊႁၢၼ်ႊ ၸေႈမိူင်းႁူႊပေႊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၼႂ်းၵုၼ်ဢေးသျႃးသေ ထိုင်မႃးၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ပီႊ 2020 ၼီႊ ၼႆႉၵေႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊ လႆႈလၢမ်းၽႄႈၸွတ်ႇထိုင် 28 ၸိုင်ႈမိူင်းသေ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်း ပဵၼ်ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၵူၼ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ် ႁဵင်ၵေႃႉ ၼႆယူႇ။ ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 8 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉမီးမွၵ်ႈ(34,878)ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်မီးမွၵ်ႈ(724)ၵေႃႉသေ ၵူၼ်းၸိူဝ်း ဢၼ်ယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီးမွၵ်ႈ(2085)ၵေႃႉ ၼႆယူႇ။

ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ မႄးပိၼ်ႇလႅၵ်ႈၸၼ်ႉၵၢၼ်တၼ်းႁဵင်း ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၼႂ်းမိူင်း

February,7.2020 By – သႅင်ၸိုင်ႈ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်လုမ်းၽွင်းတႅၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ပီႊ 2020 ၼီႊ တီႈဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉလႄႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ(NLD) လႆႈတႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၸွမ်သိုၵ်း ၸူဝ်းထုတ်ႉ ဢႃႇယူႉၸမ် (60)ၶူပ်ႇ ၵေႃႉယၢမ်ႈပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်မိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်သေ ယိပ်းၵမ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၼႂ်းမိူင်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ လုမ်းၽွင်းတႅၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၢတ်ႈဢွၵ်ႇဝႃႈ ၸွမ်သိုၵ်း ဢူးၸူဝ်းထုတ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း ၸႃႇတိဝဵင်းမၢၼ်ႈတလေးသေ ၶဝ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် လုၼ်းမွင်ႇ ၵေႃႉဢၼ်တုၵ်းသုမ်း ၵႂႃႇတီႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ လူၺ်ႈလွင်ႈတၢင်းႁိူဝ်းမိၼ်တူၵ်းတႅၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၸွမ်သိုၵ်း ဢူးၸူဝ်းထုတ်ႉၼႆႉ ၶဝ်ႈပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ထၢၼ်ႈသုင် ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းၽူႈၸွပ်ႇၽၢႆႇသိုၵ်း (ၸယၽ)ၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆယူႇ။ ပေႃးထိုင်ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 27 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼႆၸိုင် ၸွမ်သိုၵ်း ဢူးၵျေႃႇသူၺ်ႇ ၵေႃႉ ယၢမ်ႈပဵၼ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ဢႃႇယူႉတေတဵမ်(60)ၶူပ်ႇပၢႆယဝ်ႉလႄႈ ၼႂ်းလိူၼ်

ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ တေႁႂ်ႈသူမ်ႈ ႁိုဝ် တေႁႂ်ႈႁိူင်း

ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႆႉ မီးၼႂ်းၸုမ်းၵေႃႈလီၼႂ်းၸုမ်း၊ မီးၼႂ်းႁိူၼ်းၵေႃႈလီၼႂ်းႁိူၼ်း၊ မီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵေႃႈလီၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ မီးၼႂ်းဢိူင်ႇၵေႃႈ လီၼႂ်းဢိူင်ႇ၊ မီးၼႂ်းဝဵင်းၵေႃႈ လီၼႂ်းဝဵင်း၊ မီးၼႂ်းမိူင်းၵေႃႈ လီၼႂ်းမိူင်း၊ မီးၼႂ်းလူၵ်ႈၵေႃႈ လီၼႂ်းလူၵ်ႈ၊ မီးတီႈလႂ်ၵေႃႈ လီတီႈၼၼ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽႂ်ၽႂ် ၵေႃႈ ႁူႉ၊ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈ ဝႃႈယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵွပ်ႈသင်? ၸိူင်ႉႁိုဝ်? ယွၼ်ႉၽႂ်လႄႈၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼၢၼ်း ပဵၼ်ၼၢၼ်းမီး ၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင်ႁီးၵေႃႈ ၼိူင်ႈၾၼ်ၼိူင်ႈၵႆ၊ ၼိူင်ႈလမ်းၼိူင်ႈဝႆ ယူႇတိၵ်းတိၵ်းၶႃႈလႃႇ? ၽူႈၼမ်းၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး(May 2017) ၵဵဝ်ႇၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈသေ ၼႂ်းၵႂၢမ်းတႆး ပေႃးမီးဝႆႉ- ယၢႆႈၵၼ်ႁႅင်းယွမ်း၊ ႁွမ်းၵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇ၊ ဝူဝ်း ၽၢတ်ႇၽုင် ပဵၼ်ၼိူဝ်ႉ၊ ၵူၼ်းၽၢတ်ႇၸိူဝ်ႉပဵၼ်ပိူၼ်ႈ၊ ၵမ်တဵမ်ပိုၼ်ႁၢၵ်းဢမ်ႇလႆႈ၊ ၵမ်လႅမ်ႈလဵဝ်ႁၢၵ်း ငၢႆႈ၊ ႁဝ်းပဵင်းၶႃ ႁႃးပဵင်းၶဝ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵင်းတႃတိၼ်၊ ငႃးမဵတ်ႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇပဵၼ်မၼ်း၊ ၽိုၼ်းလုၼ်ႈ လဵဝ် ဢမ်ႇပဵၼ်ဝႃး

မိူင်းယူႊဢေႇဢီႊ ဝၢင်းၽႅၼ် တႃႇတိုတ်ႉဢဝ်ၵုၼ်ၼမ်ႉၵၢမ်ႈ တီႈၼႂ်းၵုၼ်လူင်ဢႃႊၼၢၼ်ႇတိၵႃႊသေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်း

February 3,2020 By - သႅင်ၸိုင်ႈ တႃႇႁပ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ ၼမ်ႉသႅၼ်ႈသႂ်ၼၼ်ႉ မိူင်းယူႊဢေႇဢီႊ(UAE) လႆႈဝၢင်းၽႅၼ် တိုတ်ႉဢဝ် ၵုၼ်ၼမ်ႉ ၵၢမ်ႈ(Heard Island) တီႈၼႂ်းၵုၼ်လူင်ဢႃႊၼၢတ်ႇတိၵႃႊသေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းတႃႇပဵၼ်ၽွၼ်း လီၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၼပ်ႉ(2)ပီႊပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ႁႂ်ႈၶိုင်ဢဝ်ၼမ်ႉပၢင်လၢႆႇ ႁဵတ်းပဵၼ်ၼမ်ႉသႅၼ်ႈ သႂ်သေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းတႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၼႆသေတႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းယူႊဢေႇဢီႊ(UAE)ၽွမ်ႉလႆႈၸႂ်ဝၢင်း ၽႅၼ်တႃႇတိုတ်ႉဢဝ်ၵုၼ်ၼမ်ႉၵၢမ်ႈ(Heard Island) ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းၵုၼ်လူင်ဢႃႊၼၢၼ်ႇ တိၵႃႊမွၵ်ႈ(1000)ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႊၼၼ်ႉသေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းတႃႇပဵၼ်ၼမ်ႉသႅၼ်ႈသႂ် ၶွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။ ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းယူႊဢေႇဢီႊ တေတိုတ်ႉဢဝ်ၵုမ်ၼမ်ႉၵၢမ်ႈ ဢၼ်မီးႁိမ်းၵုၼ်ၼ်လူင်ဢႃႊၼၢၼ်ႇတိ ၵႃႊၼၼ်ႉ လတ်းၶၢမ်ႈမႃးဝႆႉ တီႈၽၢင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇပွတ်းတူၵ်းၵုၼ်ဢေႃႊၸတေးလျႃႊ ဢမ်ႇၼၼ် တေတိုတ်ႉၸၼ်မႃးဝႆႉတီႈၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ၵုၼ်ဢႃႊၾႃႊရိၵၢၼ်ၸၢၼ်း ၼႆယူႇ။ ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ၶူၼ်ႉ ၶႂႃႉလဵပ်ႈႁဵၼ်းတႃႇတိုတ်ႉၸၼ်ဢဝ်ၵုၼ်ၼမ်ႉၵၢမ်ႈၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်မိူင်းယူႊဢေႇဢီႊ လႆႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ သဵင်ႈၵႂႃႇငိုၼ်းမွၵ်ႈ 80 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၶူင်ဢွၵ်ႇယႃႈယႃ ၶႃႈႁႅမ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊ

February 3,2020 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၾႅပ်ႉဝႃႇရီႇ ပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉ ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇယႃႈယႃ(Gilead Sciences) ဢၼ်မီးၼႂ်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၶူင်ဢွၵ်ႇယႃႈယႃရႅမ်ႇတီႇသၢႆႉပႃႊ(Rdmdesivir)သေ ၸၢမ်းယူတ်းယႃပၼ် ၵူၼ်း ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ရူဝ်ႇၼႃႊ တီႈၼႂ်းမိူင်း U.S ၶၢဝ်းတၢင်း(1)ဝၼ်း တၢင်းပဵၼ်လႆႈႁၢႆၶႅၼ်း ၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။ တီႈၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းယႃႈယႃရႅမ်ႇတီႇသၢႆႉပႃႊ(Remdesivir)သေ ယူတ်းယႃၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉ မႅင်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊ(Corona Virus)ၼၼ်ႉ ၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈ ၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉဢမ်ႇႁၼ်မီးသင်လႄႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈယိုၼ်ႁပ်ႉၽွမ်ႉၸႂ်တႃႇယူတ်းယႃပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊ(Corona Virus)ၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။ ယႃႈယႃၶႃႈႁႅမ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊ ဢၼ်လႆႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ(Remdesivir)ၼႆႉ ပဵၼ်ယႃႈယႃဢၼ်မႂ်ႇ ဢၼ်ပႆႇတၢင်ႇမၢင်ၾၢင်သေတႃႉ ပဵၼ်ယႃႈယႃဢၼ်လုမ်ႈၾႃႉ တေၸႂ်ႉတိုဝ်းယူတ်းယႃပၼ် တၢင်း ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊ(Corona Virus)ၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။

Top