You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ > ထူပ်းႁၼ်ၶိုၼ်းတူဝ်တၢႆ ၵူဝ်ႇၶျႃဝ်ႇ(ႁွင်ႉ)ၸၢႆးငဵင်းၵျေႃႇဢူး ၵေႃႉဢၼ်ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇၸွမ်း ၼမ်ႉလူၵ်ႈၼွင်း တီႈပွၵ်ႉ(12) ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ထူပ်းႁၼ်ၶိုၼ်းတူဝ်တၢႆ ၵူဝ်ႇၶျႃဝ်ႇ(ႁွင်ႉ)ၸၢႆးငဵင်းၵျေႃႇဢူး ၵေႃႉဢၼ်ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇၸွမ်း ၼမ်ႉလူၵ်ႈၼွင်း တီႈပွၵ်ႉ(12) ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၵျႃႇလၢႆႇ 31 ဝၼ်း ၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ လႆႈထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၵူဝ်ႇၶျႃဝ်ႇ (ႁွင်ႉ)ၸၢႆးငဵင်းၵျေႃႇဢူး ဢႃႇယူႉ 32 ပၢႆ ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ်ႉၶဝ်ႈသွႆးၼိူဝ်ႉၵွၼ်ႈ ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉ ၽၢႆႇၼႃႈဝတ်ႉလူင် ၵျွင်းၵၢင်မိူင်း ပွၵ်ႉ 12 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူဝ်ႇၶျႃဝ်ႇ(ႁွင်ႉ)ၸၢႆးငဵင်းၵျေႃႇဢူးၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉဢၼ်ႁေႃႈလူတ်ႉၵႃးလတ်းၶၢမ်ႈၵႂႃႇၼိူဝ်ၶူဝ်ဢူးၵျႃႇဝေႇ ဢၼ်ၵၢႆႇၸူးသဵၼ်ႈတၢင်း ဢဝေႇယလႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၽၢႆလူင်ႁူးမူၼ်ႈသေ ယွၼ်ႉ ဢမ်ႇၶတ်းႁႅင်းၼမ်ႉၸႅဝ်ႈလႆႈလႄႈ ပႃးၸဵမ်လူတ်ႉၵႃးတင်းၵူၼ်း လွင်ႈလႆၵႂႃႇၸွမ်းၼမ်ႉၼွင်း မိူဝ်ႈဝၼ်း တီႈ 28 ဝၼ်း ၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ လူတ်းၵႃးဢၼ်လွင်ႈလႆၵႂႃႇၸွမ်း ၼမ်ႉၼွင်းၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ၶိုၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29 ဝၼ်း ၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉသေ ထိုင်မႃးၼႂ်းဝၼ်းတီႈ လိူၼ်ၵျႃႇလၢႆႇ 31 ဝၼ်း ၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉ ၸင်ႇၶိုၼ်းထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆၵူၼ်း” ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

 

ဝၼ်းတီႈ 31.7.2018 ဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းၼၼ်ႉ မုၵ်ႉၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈ “ ၵၢမ်ႇပေႃးၸႃႇ” ၶဝ် ႁပ်ႉပုၼ်းၽွၼ်ႈဢဝ်ၵုသူဝ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸၢႆးငဵင်းၵျေႃႇဢူး ဢွၵ်ႇယၢၼ် တီႈႁူင်းယႃၽၢႆႇၽႃႇတတ်းထတ်းသၢင်ႈၼၼ်ႉသေ ၵႂႃႇတီႈသၢင်းၶျႅင်းၼွင်မူဝ်(ၵျႃႇၵၢၼ်ႇ) ဝဵင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇမွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း

Top