You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း > တွၼ်ႈလိၼ်မိၼ်ႊတိူဝ်ႊၼႃႇဢူဝ်ႇ ယွၼ်းသုၼ်ႇလႆႈဢုပ်ႉပိူင်ႇႁင်းၶေႃ ၼႂ်းမိူင်းၾိလိပ်ႉပိၼ်ႊ

တွၼ်ႈလိၼ်မိၼ်ႊတိူဝ်ႊၼႃႇဢူဝ်ႇ ယွၼ်းသုၼ်ႇလႆႈဢုပ်ႉပိူင်ႇႁင်းၶေႃ ၼႂ်းမိူင်းၾိလိပ်ႉပိၼ်ႊ

လိူၼ်ၵျႃႇလၢႆႇ 31 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊ

လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်းတုမ်ၵွၼ်ႇၵရႅတ်ႉ မိူင်းၾိလိပ်ႉပိၼ်း မၵ်းမၼ်ႈပၼ်မၢႆမီႈ တႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ႉတီႈ ႁႂ်ႈမီးသုၼ်ႇလႆႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၶိုၼ်း ၼႃႈတီႈမိၼ်ႊတိူဝ်ႊၼႃႇဢူဝ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၽႅၼ်ႇလိၼ် ၶိူဝ်းၵူၼ်းမူႇသလိၼ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းၾိလိပ်ႉပိၼ်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

တႃႇတေမီးသုၼ်ႇလႆႈဢုပ်ႉပိူင်ႇႁင်းၶေႃၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမွၵ်ႈ(120,000)ၵေႃႉ လႆႈႁူင်ႈႁၢႆၵႂႃႇၸွမ်း ၼႂ်းပၼ်ႁႃလွင်ႈသုၵ်ႉဢူၼ်ၵဝ်း ဢၼ်ႁိုင်ၼၢၼ်းၶၢဝ်းယၢဝ်းၼၼ်ႉသေ မုၵ်ႉၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ(IS)ၶဝ်ၵေႃႈလႆႈၶဝ်ႈၵႅဝ်ပႃးၸွမ်းၼႆယဝ်ႉ။ မၢႆမီႈသုၼ်ႇလႆႈဢုပ်ႉပိူင်ႇႁင်းၶေႃ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ (Bangsamoro Organic Law)ၼၼ်ႉ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်းလုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵွၼ်ႇၵရႅတ်ႉလူင်ၼၼ်ႉသေ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၾိလိပ်ႉပိၼ်း တူႇတႃႇတေးၶိုၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းမၵ်းမၼ်ႈပၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ ၼႆ ယဝ်ႉ။

တီႈၼိူဝ်ၵုၼ်ပၢင်ႇလၢႆႇၸိူဝ်းဢၼ်မီးၽၢႆႇတူၵ်း တွၼ်ႈလိၼ်မိၼ်ႊတိူဝ်ႊၼႃႇဢူဝ်ႇၼၼ်ႉ ၶိူဝ်းၵူၼ်းမူႇ သလိၼ်ႇၶဝ်ႇယူႇသၢင်ႈသဝ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈ 500 ပီႊပၢႆသေ တီႈၼႂ်းယူင်ႉၵၢၼ်လူင်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼၼ်ႉ ၶိူဝ်းၵူၼ်းၶရိတ်ႉယၼ်ႇၶဝ်ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉလႄႈ ပဵၼ်ငဝ်ႈငႃႇဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶိူဝ်းၵူၼ်းမူႇသလိၼ်ႇၶဝ် ဢမ်ႇမီး လွင်ႈပဵင်းပေႃးၸႂ် ၼႆယဝ်ႉ။ ငဝ်းလၢႆးတိုဝ်ႉတၢၼ်း သုၼ်ႇလႆႈဢုပ်ႉပိူင်ႇႁင်းၶေႃ ပေႃႇပဵၼ်မီးမႃးသေတႃႉ ၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းတႃႇၵႅတ်ႇၶႄၼႃႈတီႈၼၼ်ႉတေႉ တေဢမ်ႇဝႆႉႁင်းၶေႃ တေႁူမ်ႈၵၼ်တင်းတပ်ႉသိုၵ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾိလိပ်ႉပိၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇမွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း

Top