You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ယႃႈမဝ်းၵမ် > ပလိၵ်ႈတိၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႊဝဵင်းပၢင်လွင်းတင်းၼမ်

ပလိၵ်ႈတိၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႊဝဵင်းပၢင်လွင်းတင်းၼမ်

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈလိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ 28 ဝၼ်း ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2:20 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် မၢႆ (26) ဝဵင်းပၢင်လွင်း လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းထဵင်ႁႆႈ ဢၼ်မီးၽၢႆႇဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈထီးၼႃးၵွင်း ၸုမ်းထီးၼႃးပွင်း ၸေႊဝဵင်းပၢင်လွင်းၼၼ်ႉသေ ႁုပ်ႈယိုတ်းလႆႈယႃႈမႃႉ ၼႂ်းထူင်ပႃး ၶုၼ်ထုၼ်းယဵၼ်ႇလေႃး မွၵ်ႈ (1,150) မဵတ်ႉဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းပလိၵ်ႈၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်မၢႆ (26) ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းႁိူၼ်း မၶမ်းလႃ ဢၼ်ယူႇသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈထႃႇငူဝ်ႇ၊ ၸုမ်းထီးပွင်း၊ ၸေႊဝဵင်းပၢင်လွင်းၼၼ်ႉသေ လႆႈၵူတ်ႇသွၵ်ႈႁၼ်မႅၼ်ႈ ယႃႈမႃႉၼႂ်းၶဵၼ်းႁူဝ် မၶမ်းလႃ မွၵ်ႈ(80) မဵတ်ႉလႄႈ လႆႈသွၵ်ႈႁၼ်ယႃႈမႃႉ ၼႂ်းလုၵ်းၼွၼ်း မွၵ်ႈ (11,200) မဵတ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉတိၺွပ်းလႆႈယႃႈမႃႉ မွၵ်ႈ (11,200) မဵတ်ႉထႅင်ႈလႄႈ ၸုမ်းပလိၵ်ႈၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်ၶဝ် လႆႈဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ် ပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း ၶုၼ်ထုၼ်းယဵၼ်ႇလေႃး ဢႃႇယု (26) ၶူပ်ႇလႄႈ မၶမ်းလႃ ဢႃႇယု (38) ၶူပ်ႇ လူၺ်ႈဢဝ်မၢႆမီႈယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ယႃႈယႃၸိူဝ်းဢၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸႂ်ၵူၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

 

တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇမွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း

Top