You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ပၢႆးယူႇလီ > ပၢင်ပွႆးလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်လုမ်ႈၾႃႉ ၽလင်ႇသဵတ်ႈလႆႈသူ ထီႉၼိုင်ႈ

ပၢင်ပွႆးလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်လုမ်ႈၾႃႉ ၽလင်ႇသဵတ်ႈလႆႈသူ ထီႉၼိုင်ႈ

July – 16

ႁိူၼ်းၶႃး

ပၢင်ပွႆးပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လုမ်ႈၾႃႉ ပီ 2018 ၼီႊဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းလူင် မေႃသၵူဝ်ႇ မိူင်းရတ်းသျုးဝၢင်းလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် ၸူင်ႇၼီႇၵျီႇၼၼ်ႉ ၽရင်ႇသဵတ်ႈ ႁိမ်လႆႈသူးထီႉၼိုင်ႈၵႂႃႇယူႇ ယဝ်ႉ။

ဝၼ်းထီႉ 15.07.2018 ၶၢဝ်းယၢမ်း 21:30မူင်း (မိူင်းမၢၼ်ႈ)ၼၼ်ႉ ၽရင်ႇသဵတ်ႈ ဢဝ်ပေႉၶရူဝ်းဢေးသျုး (4-2) သေပဵၼ်ၶျၢမ်ႇပီႇယၼ်ႇ ၊ ၽရင်ႇသဵတ်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈပီႈ 1998 ၼၼ်ႉယၢမ်ႈလႆႈမႃးပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (20)ပီႊ ၊ မိူင်းၶဝ်ႈၶေႉၶႅင်ႇမီး (32)မိူင်း ၊ မိူဝ်ႈပိုတ်ႇပၢင်ပွႆး ဝၼ်းထီႉ 14.06.2018 ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶဝ်ႈၸႂ်ၼိူဝ်ၵၢၼ်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် ၵမ်ႈၽွင်ႈၶၢတ်းလၢမ်းဝႃႈ “ဢၼ်ၸၢင်ႈလႆႈထီႉၼိုင်ႈၼႂ်းပီႊ 2018 ၼႆႉမီး(3) မိူင်း ၊ ပေႃႇတူႇၵျီႇ ၊ သပိတ်ႇ ၊ ဢႃႇၵျိၼ်ႇတိၼ်းၼႃး ” ၸိူဝ်းၼႆႉသေတႃႉ မိူင်းဢၼ်ပိူၼ်ႈထၢင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈသုမ်ႉၵၢၼ်ႉသေ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ဢၼ်ဢမ်ႇထၢင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်မႃးယဝ်ႉ ၽရင်ႇသဵတ်ႈ (ႁိူဝ်) ပိၼ်ႇတိတ်ႉၼႆႉ မိူဝ်ႈလဵၼ်ႈထတ်းတိၼ် တႃႇၶဝ်ႈၶေႉၶႅင်ႇၼႂ်းပၢင်ပွႆးၸၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ယင်းဢမ်ႇဢၢင်ႈၽၢၼ်ႇၵွၼ်ႇ။

တီႈမိူင်းၽရင်ႇသဵတ်ႈ ဝဵင်းလူင်ပႄးရိတ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶွၼ်ႈၵိုၼ်း ႁဵတ်းပဵၼ်ပၢင်ပွႆးယႂ်ႇလူင် ၸူမ်းသူင်ႁပ်ႉတွမ်ႈၸုမ်းတၢင်တူဝ်ၸိုင်ႈမိူင်းသေ ၶဝ်ႈၶေႉၶႅင်ႇလႆႈသူးထီႉၼိုင်ႈမႃးယူႇယဝ်ႉ။

Top