You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း > လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢိၼ်းတီႊယိူဝ်ႊ ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈသဵၼ်ႈမၢႆ ၵူၼ်းၶိူဝ်းပိင်ႇၵလီႇ 4 လၢၼ်ႉပၢႆ.

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢိၼ်းတီႊယိူဝ်ႊ ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈသဵၼ်ႈမၢႆ ၵူၼ်းၶိူဝ်းပိင်ႇၵလီႇ 4 လၢၼ်ႉပၢႆ.

ၼႂ်းၶၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢိၼ်းတီႊယိူဝ်ႊလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၽူးမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်း တေပၢၵ်ႈ ပႅတ်ႈသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းၶိူဝ်းပိင်ႇၵလီႇ 4 လၢၼ်ႉပၢႆ ၸိူဝ်းယၢမ်ႈယူႇသဝ်းမႃး ၼႂ်းၸေႊမိူင်းဢႃႇသမ်ႇ မိူင်း ဢိၼ်ႊတီႊယိူဝ်ႊ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်းမိူင်းပၢင်းၵလႃးတဵတ်ႉ ”  ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းဢၼ်မီးၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆၼၼ်ႉ ၵမ်ႉပႃႈၼမ်ပဵၼ်ၶိူဝ်းၵူၼ်းဢၼ်လၢတ်ႈၵႂၢမ်းပိင်ႇၵလီႇေသ ၵိူဝ်းယမ်ၽႃႇသႃႇဢိတ်ႉသလၢမ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ တႃႇတေၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းမိူင်း ဢိၼ်ႊတီႊယိူဝ်ႊ ၼၼ်ႉ တေလႆႈၼေသၢၵ်ႈသေလၵ်းထၢၼ် (ဢမ်ႇၼၼ်) သဵၼ်ႈမၢႆမုင်ႉေႁႃႁိူၼ်း ဢၼ်ႁဵတ်းဝႆႉ မိူဝ်ႈပီႊ 1971 ၼီႊ လိူၼ်မၢတ်ႉ 24 ဝၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၽူးမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယိူဝ်ႊလၢတ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈဢၼ်လႆႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇၽဵဝ်ႈလၢင်ႉပႅတ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၼႂ်း မိူင်းပၢင်းၵလႃးတဵတ်ႉ လၵ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်းသေ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယိူဝ်ႊၼႆယဝ်ႉ။

 

ဢိင်ဢၢင်ႈ – BBC NEWS

တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇမွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း

Top