You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ > တီႈလႃႈသဵဝ်ႈယွၼ်ႉၽူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းလႆႈလူႉသုမ်းၼမ်

တီႈလႃႈသဵဝ်ႈယွၼ်ႉၽူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းလႆႈလူႉသုမ်းၼမ်

ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းဝၼ်ႈတီႈ လိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ 28 ဝၼ်းယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ တေႃႇထိုင်လိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ 29 ဝၼ်းယၢမ်း ၼႂ်ၸဝ်ႉၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၽူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်းဢမ်ႇထၢတ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉလူၵ်ႈၼွင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ (5,7,12) ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆလႄႈ လင်ႁိူၼ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 40  ပၢႆလႆႈလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇၸွမ်းၼမ်ႉၼွင်းဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပွၵ်ႉ 5 ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ၼမ်ႉလူၵ်ႈၼွင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉႁႃႈႁဝ်ႈၶႃႈၵေႃႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလႆႈလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ၊ ၼႂ်းပွၵ်ႉၸဵတ်း ၊ ပွၵ်ႉသိပ်းသွင်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၼမ်ႉလူၵ်ႈၼွင်းထိူမ်ႈလင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝႆႉယူႇ ” ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၶႄၾႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “မိူဝ်ႈဝႃႈဝၼ်းတီႈ 28 ဝၼ်း ၵၢင်ၶမ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉ 12 ၼႆႉမီးလူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈလမ်းၼိုင်ႈ လႆႈႁေႃႈလတ်းၶၢမ်ႈၵႂႃႇ ၼိူဝ်ၶူဝ်ဢူး ၵျူးဝေႇ ဢၼ်ၵၢႆႇၸူးသဵၼ်ႈတၢင်းဢဝေႇယႃႇ လႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၽၢႆလူင်ႁူးမူၼ်ႈၼၼ်ႉသေ ယွၼ်ႉဢမ်ႇၶတ်းႁႅင်းၼမ်ႉၸႅဝ်ႈလႆႈလႄႈ လႆၵႂႃႇၸွမ်းၼမ်ႉၼွင်း ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉဢၼ်ပႃးလူတ်ႉၵႃးလွင်ႈလႆၵႂႃႇၸွမ်းၼမ်ႉၼွင်းလူင်ၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈပဵၼ်ၵူဝ်ႇၶျူဝ်ႇ  ဢႃႇယူႉ 30 ပၢႆပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ်ႉၶဝ်ႈသွႆးၼိူဝ်ႉၵွၼ်ႈ ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉ ၽၢႆႇၼႃႈဝတ်ႉလူင် ၵျွင်းၵၢင်မိူင်း ပွၵ်ႉ 12 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ “လူတ်းၵႃးဢၼ်လႆၵႂႃႇၸွမ်းၼမ်ႉၼွင်းမိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးၼၼ်ႉလႆႈထူပ်းႁၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ ၊ တူဝ်ၵူၼ်းတႄႉ ပႆႇထူပ်းႁၼ်ၶိုၼ်း တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်သွၵ်ႈတဝ်ႁႃယူႇ ” ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၼမ်ႉၼွင်းၼမ်ႉထူမ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမိူဝ်ႈသေႃႉႁူမ်ႈပိုင်ႈၽူၺ်း တီႉႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉ ၵေႃႈမီးၼႆယဝ်ႉ။

တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇမွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း

Top