You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႉႁႅင်း

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႉႁႅင်း

ဝၼ်းတီႈ – 21-2-2018 (မႄႈတႆး)

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႉႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးၼပ်ႉဢၢၼ်ႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ဝၼ်းတီႈ 14 ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႇပိဝ်ႇရီႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ဝၼ်း 11-12 မူင်းလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈ ဢိူင်ႇၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်မွၼ်းယဝ်ႉထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉယူႇတီႈဢိူင်ႇၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ မၢႆတပ်ႉ ၶမယ (567)လႄႈ(568) လုၵ်ႉတီႈၼိူဝ် တပ်ႉၶဝ်သေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် လႄႈၵွင်ႈၸၢၵ်ႈ ယိုဝ်းလူင်းမႃးသႂ်ႇ ႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်မွၼ်း   ၊ ဝၼ်းတီႈ 15 တၢမ်းၶမ်ႈ 2-3 မူင်းၸမ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈ ၼႂ်းထိူၼ်ႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်မွၼ်း ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းဝၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 6 လၵ်း – ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – ဢၼ်တပ်ႉဢူၺ်းလီၶဝ်မႃး ပၵ်းသဝ်းယူႇတီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်မွၼ်းၼႆႉ ပေႃးလုၵ်ႉတီႈတပ်ႉပၵ်းသဝ်း ၼမ်ႉၸလၢပ်ႈတီႈသုင်ၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈထွင်ႇ (မၢၼ်ႇပျွင်း) တူၺ်းလူင်းၵႂႃႇၸိုင် တေလႆႈႁၼ်ဝၢၼ်ႈႁူဝ်မွၼ်းလီလီ၊ ၵွပ်ႈဝႃႈ တပ်ႉဢူၺ်းလီၶဝ်ၵေႃႈ ယူႇမဝ်မၢင်လႄႈ ၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လုၵ်ႉတီႈတပ်ႉၶဝ်သေ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ပွႆႇလူင်းၵႂႃႇ ၼႂ်းထိူၼ်ႇႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်မွၼ်းၼၼ်ႉယူႇ – ၼႆယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ – ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ပီမႂ်ႇၶႄႇၶဝ်၊  ၵူၼ်းပႂ်ႉယၢမ်းၵေႃႈ မဝ်းလဝ်ႈ ဢမ်ႇတင်းၾၢင်ႉလႄႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၺွပ်းၺႃး ၵူၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီၶဝ် (႒) ၵေႃႉ ၊ ၶိူင်ႈဢၼ်ၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၼမ်လၢႆ – ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး လႆႈႁူႉမႃးထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ် ႁၢႆဝႆႉယူႇ 3 ၵေႃႉ ။ ႁၢၼ်ႉတေႃႇယၢမ်းလဵဝ် ယင်းပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း – ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးမႃးမီးယူႇတီႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၵွင်းၵေႃႇ ဢိူင်ႇၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ။ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈၽေးမႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶႄႇ၊ မႅဝ်ႉ ၊ လီႉသေႃး ၊ လင်ႁိူၼ်းမီး 26 လင် ၊ ၸၢႆး ( 65) ယိင်း (59) ၵေႃႉ ၊ ပီႈၼွင်ႉတႆးတႄႉ ႁိူၼ်းၵူၼ်း မီးမွၵ်ႈ 3 လင်ၵူၺ်း – ၼႆယူႇ။

ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ပၢႆႈၽေးမႃးမီးယူႇတီႈ ၵျွင်းၵွင်းၵေႃႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – ဝၢႆးသေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈယဝ်ႉ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း 7 -9 မူင်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵႂႃႇမူတ်းမူတ်း ။ ၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉ ၼႂ်းထိူၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈဢွၵ်ႇမႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း 2 မူင်း ၊ ယွၼ်ႉၶဝ် တေၶဝ်ႈထတ်းၼႃႈတီႈဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် – ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸိူဝ်းမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – လွင်ႈဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တေၵူတ်ႇထတ်းၼႆႉ တေႁိုင်မွၵ်ႈလၢႆဝၼ်းၼႆတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈ – ၼႆယူႇ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးမႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းၶွင်သင် ၊ ယၢမ်းလဵဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် မိူၼ်ၼင်ႇတႅၼ်းၽွင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉယူႇ ။

လႆႈႁူႉမႃးထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတႄႉ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်မွၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19 လိူၼ်ၾႅပ်ႇပိဝ်ႇရီႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ – ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈပီ 2016 ၼၼ်ႉၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 567-568 ဢၼ်ပၵ်းသဝ်း ဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉ တီႈၼႂ်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ၼၼ်ႉယၢမ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း လႄႈၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းလူင်းမႃးသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းပွၼ်းတႆး ၊ မိူင်းပွၼ်းႁူၺ်ႈ ဢၼ်မီးယူႇတီႈတိၼ်လွႆၶဝ်ၼၼ်ႉ – ဝႃႈၼႆ။

Top