You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > သိုၵ်းလွႆ TNLA ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵူဝ်ဢွၵ်ႇပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်း ၼပ့်ႁူဝ်သိပ်း

သိုၵ်းလွႆ TNLA ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵူဝ်ဢွၵ်ႇပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်း ၼပ့်ႁူဝ်သိပ်း

တႅမ်ႈ- ပၢင်တႆးၶမ်း

ဝၼ်းထီ့ 17-1-2018

သိုၵ်းလွႆ TNLA ယွၼ်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆလင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလွႆ တႃႇႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းသိုၵ်း လွႆၼႆသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ဢိူင်ႇၶမ်းတိူၼ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းပႃးၼၼ့် ဝၼ်းလဵဝ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇယၢၼ် ႁိူၼ်းၼပ့်ႁူဝ်သိပ်း ။

ဝၼ်းထီ့ 13/1/2018 သိုၵ်းလွႆၸုမ်း(တႃ့ၵျေႃႇဢေး) ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆ့ၼႂ်းဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ယွၼ်းသဵၼ်ႈမၢႆ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်သေ ဢွၵ်ႇပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်း(11) လင်၊ ႁူဝ်ၼပ့်ၵူၼ်း (38)ၵေႃ့ ၸိုဝ်ႈသဵင်ၵူၼ်းမိူင်း လင်ႁိူၼ်းၸိူဝ်းပၢႆႈၼၼ့်- ၸၢႆးၼွင့်ငေႇ၊ လုင်းယီႈ၊ ဢၢႆႈၽူင်း၊ ဢၢႆႈလူႇ၊ လုင်းလဵၵ်း၊ လုင်းပူး၊ လုင်းထုၼ်းဢွင်ႇ၊ လုင်းၺုၼ့်သိင်း၊ လုင်းလွတ်ႈ၊ ၸၢႆးမျႃ့ဢွင်ႇ၊ လုင်းသၢင်ႇလႃ့ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်း ပၢႆႈၵႂႃႇၼၼ့် တေႃႈလဵဝ်ၵေႃႈ ယင်းပႆႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၵွၼ်ႇ။

လႅင်ႇၶၢဝ်ႇပိုၼ့်တီႈၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼေဝႃႈ- ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ (တႃ့ၵျေႃႇဢေး) တၢင်း (တႃ့ၸငၢႆ့) ၼႆ့ၸႅၵ်ႇ ႁဵတ်းသွင်ၸုမ်း ယူႇဝႆ့ၼႂ်းဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် လႄႈတီႈတႃႈပေး ၼႂ်းသွင်ၸုမ်းၼႆ့ တေႇဢဝ်ပီႊ2018 ၼီႊ မႃးၼႆ့ ယွၼ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် သမ့်ပေႃးမီး (3) ၸေႃးယဝ့်၊ ဢမ်ႇပၼ်ငိုၼ်း/ ၶႅပ်းမႂ်ႇ သင်သေမျဵဝ်း ပိူင်ၼိုင်ႈၵေႃႈ သမ့် ယွၼ်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းမိူင်းတႃႇႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၼႂ်းၸုမ်သိုၵ်းလွႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇ ၶၢမ်ႇလႆႈၼႆသေ ၸၢင်ႇပၢႆႈဢွၵ်ႇယၢၼ်ႁိူၼ်းဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ဢိူင်ႇတိူၼ်းၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းပႃးၼၼ့် ပဵၼ်ၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA မီးၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ TNLA တူင့်ၼိူင်ၵႂႃႇမႃး ယူႇတႃႇသေႇ မၢင်ပွၵ်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႈ တူင့်ၼိူင် ၵႂႃႇမႃးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပိုၼ့်တီႈ လွမ်မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႃႈၼႆ။

Top