You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ပၢႆးယူႇလီ > ပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈသုမ်လီယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် လႆႈသူးထီႉ(1)သွင်တီႈ

ပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈသုမ်လီယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် လႆႈသူးထီႉ(1)သွင်တီႈ

2017 September (27)

ႁၢဝ်းၶမ်း

ဝၼ်းထီႉ 26.09.2017 ၼႆႉၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈသုမ်လီယုၵ်ႉယွင်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ဝၢၼ်ႈႁႆး ၵႂႃႇၶႄႉၶဵင်ႇ လႆႈသူး ထီႉ(1)တီႈမိူင်းသူႈလႄႈတီႈမိူင်းၵၢဝ်လူင် ၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း။

ၼႂ်းလိူၼ် ဢေႃးၵတ်ႉသ် ဝၼ်းထီႉ-15/08/2017 တေႃႇဝၼ်းထီႉ-01/09/2017 ၸေႈဝဵင်းမိူင်း သူႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ဢႃႇယူႉ(25)လူင်းတႂ်ႈ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇလိူၵ်ႈ ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈလႆႈ တီႈၸေႈတွၼ်ႈၼႆလႄႈ မီးၸုမ်းလဵၼ်ႈႁႅင်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၸွမ်း(13)ၸုမ်း၊ ၸုမ်းဝဵင်းၵဝ်ႇ(မိူင်းၼွင်)၊ ၸုမ်း မိူင်းဢွတ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈလွႆ၊ ဝၢၼ်ႈႁႆး၊ ပၢင်ႇၸွႆး(ၵ)၊ ပၢင်ႇၸွႆး(ၶ)၊ ၸုမ်းသၼ်လွႆတႆး၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉ သုင် မိူင်းသူႈ၊ ၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ပွၵ်ႉ(2)မိူင်းသူႈ၊ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း၊ ၸုမ်းပွၵ်ႉ(4)မိူင်းသူႈ၊ ၸုမ်းSchool Boy၊ ၸုမ်း All Friends ၸိူဝ်းၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇ လဵၼ်ႈၵႂႃႇသေ ၸုမ်းဝၢၼ်ႈႁႆးလႄႈ ၸုမ်းတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း မိူင်းသူႈ လႆႈႁိမ်ၵၼ်ထီႉ(1)၊ ဝၼ်ႈႁႆးလႆႈ(2)ၵူဝ်း၊ ၸုမ်းတႆးလွတ်ႈလႅဝ်းမိူင်းသူႈလႆႈ(0)လႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ လဵၼ်ႈႁႅင်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ဝၢၼ်ႈႁႆးလႆႈထီႉ(1)ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ဝၼ်းထီႉ-10/09/2017 တေႃႇဝၼ်းထီႉ-25/09/2017 သမ်ႉၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်းပိတ်ႉ မၢၵ်ႇၼင် ဝၢၼ်ႈႁႆး လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် တီႈမိူင်းၵၢဝ်လူင် တၢင်ႉယၢၼ်း၊ တီႈပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်းပိတ်ႉ မၢၵ်ႇၼင် ဢၼ်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းမိူင်းၵၢဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၼ်ၼႆႉ မီးၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ လဵၼ်ႈႁႅင်းပိတ်ႉ မၢၵ်ႇၼင် ၶဝ်ႈလဵၼ်ႈၸွမ်း(8)ၸုမ်းသေ မီးယိူင်းဢၢၼ်း(3)ၶေႃႈ 1-ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူႈတီႈၵူႈတၢင်း မီးလွင်ႈ မိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ် 2-ၼင်ႇႁိုဝ်ၵၢၼ်လဵၼ်ႈႁႅင်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် တေၶိုတ်းၸၼ်ႉဝဵင်းလႆႈ၊ 3-တႃႇႁႂ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵၢင်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈႁႆးလႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် မိူင်းလိူၼ်း(ၵ) လႆႈႁိမ်ၵၼ်ထီႉ(1) ၸုမ်းဝၢၼ်ႈႁႆး လႆႈ(5) ၸုမ်းမိူင်းလိူၼ်း(ၵ)လႆႈ(0)သေ ဢဝ်ဢွင်ႇပေႉလႆႈထီႉ(1) တင်းသွင်တီႈလႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸင်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈသုမ်လီ ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၼမ်ႉလွင်ႈၶတ်းၸႂ် ၸုမ်းလဵၼ်ႈႁႅင်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တွၼ်ႈသူးငိုၼ်း(25)သႅၼ် ပျႃး၊ ၼႂ်းပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈသုမ်လီၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးသူႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း(2) မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ယွင်ႈ ယေႃးလွင်ႈၶတ်းလႆႈဢဝ်ဢွင်ႇပေႉလႆႈထီႉ(႑)မႃးတၢင်းသွင်တီႈၼႆႉ“ယွၼ်ႉတၢင်းၶတ်းၸႂ် မေႃလိၼ်ႈယွၼ်ႈ ၽဵင်ႇၵၼ်လႄႈ လႆႈဝႃႈပဵၼ်တၢင်းၶတ်းၸႂ်ၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ၊ ဢၼ်လႆႈထီႉ(႑)မႃးၼႆႉ ယႃႇၵူၺ်းၵုမ်ႇႁူမ်ၸုမ်း တီႈၼႆႈၵူၺ်း လူဝ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ်ထႅင်ႈ၊ ဢၼ်ပိူၼ်ႈသုမ်းႁဝ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၶဝ်တိုၼ်းႁႃတိုဝ်ႉတၢင်း တႃႇဢဝ်ဢွင်ႇပေႉလႆႈၼိူဝ်ႁဝ်းတႃႇသေဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလီလူင်လိုမ်း”ၼႆ ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၵႂႃႇယူႇ ယဝ်ႉ။

                         ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်းလႆႈၽၢႆႇလၢႆတၢင်း ဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ်ၶဝ်ႈႁႃၵၼ်၊ ႁႂ်ႈပေႃးမီး လွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇလဵၼ်ႈႁႅင်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်တီႈၼိုင်ႈယဝ်ႉတီႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉ တီႈဝဵင်းလႃႈ သဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်၊ ပႃးၸဵၼ်တႅၼ်းၽွင်းၼႂ်းပႃႇတီႇႁူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ႇ ဢဝ်ၸၼ်ႉဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၶိုၼ်ႈလဵၼ်ႈသေ ၼႂ်းပၢင် လဵၼ်ႈႁႅင်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ သေႃႇပၢဝ်ႇၵႂၢမ်းတႆး ၸိူင်ႉၼင်ႇပိူၼ်ႈသေႃႇပၢဝ်ႇၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈ ဢၼ် လႆႈႁၼ်ၼႂ်းငဝ်းတူင်ႉၸၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉယူႇၼႆ လႆႈၶၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆ။

Top