You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈႁႅင်းသိုၵ်းသွင်တပ့်ၵွင် ဢၼ်းၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ့်ပၢင်သဝ်းသိုၵ်းတႆး SSPP/SSA လွႆပၢၼ်းတူင်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈႁႅင်းသိုၵ်းသွင်တပ့်ၵွင် ဢၼ်းၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ့်ပၢင်သဝ်းသိုၵ်းတႆး SSPP/SSA လွႆပၢၼ်းတူင်း

တႅမ်ႈ-ပၢင်တႆးၶမ်း

ဝၼ်းထီ့ 22/8/2017

ၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢႅၼ်ႁႅင်းသွင်တပ့်ၵွင်ဢၼ်းၶိုၼ်ႈ လေႃႇတိုၵ်း တပ့်ပၢင်သဝ်းသိုၵ်းတႆး SSPP/SSA တီႈလွႆပၢၼ်းတူင်း ၸင်ႇၽႃႇၺႃးၵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ၶၢမ် လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၶၢဝ်းႁိူင် 15 မိတ့်ၼိတ့်။

ဝၼ်းထီ့ 22/8/2017 ယၢမ်း16:00 ၼၼ့် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တိူင်းၶူဝ်လမ် တပ့်ၵွင် (510) တၢင်းတပ်ႈၵွင် (520) ႁူမ်ႈၵၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း 70 ပၢႆ၊ လုၵ့်တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးၵွၼ်သေ ဢၢၼ်းၶိုၼ်ႈ လေႃႇတိုၵ်း တပ့်ပၢင်သဝ်းသိုၵ်းတႆး ဢၼ်မီးတီႈလွႆပၢၼ်းတူင်း ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်တပ့်ငဝ်ႈသိုၵ်း (918) သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၽၢႆႇတႂ်ႈဝၢၼ်ႈပၢင်ၶၢမ် ဢိူင်ႇၼႃးၵွၼ် ၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ  လွင်ႈတၢႆမတ်ႇ ၸဵပ်း တၢင်းသွင်ၽၢႆႇတေ့ ပႆႇလႆႈႁူ့ၸွမ်း ဝႃႈၼႆ၊၊

လႅင်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ့်တီႈၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – လွင်ႈဢၼ်လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၽၢႆႇတႂ်ႈဝၢၼ်ႈပၢင်ၶၢမ်ၼႆ့ ၽၢႆႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ၵေႃ့ၶဝ်ႈႁႃဢွၼ်တၢင်း တေႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇပွင်ႇဢမ်ႇလၢတ်ႈ ပၼ်ၶဝ်ဝႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ၶၢမ်ၼၼ့် မီးၸမ်ႁိမ်းတပ့်ပၢင်သဝ်းသိုၵ်းတႆး SSPP/SSA ၵေႃ့ဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူ့ယူႇ တိုၼ်းတင်ႈၸႂ်ႈၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်းၵွၺ်း၊ လွင်ႈလူ့သုမ်းၵူၼ်းမိူင်းတေ့ ဢမ်ႇလႆႈမီး သင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။

တေဢဝ်ၼႂ်းပၢတ်ႈ (7) လိူၼ် တေႃႇထိုင် ၼႂ်းပၢတ်ႈ (8) လိူၼ်မႃးၼႆ့ ၽၢႆႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထမ်ႁႅင်းသိုၵ်းထူဝ်းၶိုၼ်ႈၸူး ၼႃႈတီႈ သိုၵ်း SSPP/SSA ၵုမ်းၵမ် ထႅင်ႈလၢႆၽၢႆႇလၢႆတၢင်း၊ ၵူၼ်းမိူင်း တူင်ႇတၢင်ႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ လွမ်မႆႈၸႂ်ၵူဝ်မီးပၢင်တိုၵ်း ထႅင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈၵူဝ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၵႂႃႇမႃးပႆ၊ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်တႃႇၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းႁႃၵိၼ်လဵင့်တွင့်   ဝႃႈၼႆ၊၊

Top