You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ > ၶွမ်ႊမတီႊ ပူၵ်းပွင်မုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဝၢင်းၽႅၼ် တေပူၵ်းပွင်မူႇဝၢၼ်ႈ 400 ပၢႆ

ၶွမ်ႊမတီႊ ပူၵ်းပွင်မုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဝၢင်းၽႅၼ် တေပူၵ်းပွင်မူႇဝၢၼ်ႈ 400 ပၢႆ

ၶွမ်ႊမတီႊ ပူၵ်းပွင်မုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ဝၢင်းၽႅၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇပူၵ်းပွင်ပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ /ၵူၼ်းသူၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၵူၼ်း 400 ပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ဝၼ်းတီႈ 19/08/2017 ၶွမ်ႊမတီႊ ပူၵ်းပွင်မုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈငိုၼ်းႁဵင်သႅၼ်ပျႃး ဢၼ်လုၵ်ႉ တီႈသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ်လူင်းမႃး တႃႇပူၵ်းပွင် ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေမုၼ်း လႅင်းၶိုၼ်ႈ ယႂ်ႇ။ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊ ပူၵ်းပွင်မုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းတီႈ လုမ်းပႃႇ တီႇႁူဝ်သိူဝ်(SNLD) ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၼၢင်းသၢၼ်းသၢၼ်းဢေး ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ(1) လၢတ်ႈဝႃႈ “ ငိုၼ်း 1 ႁဵင်သႅၼ်ပျႃး လူင်းမႃးၼႆႉ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႇမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈၽဵင်ႇၵၼ်၊ မူႇဝၢၼ်ႈဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈတူၵ်းႁၢႆ၊ ႁႂ်ႈၵၢၼ်ႁဝ်းလႆႈႁဵတ်းၼမ်ၼမ်ၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ်၊ တေယွမ်းတီႈလႂ်၊ တေၶၢႆႉတီႈလႂ်၊ တေၽိူမ်ႉတီႈလႂ် ၵၢၼ်ဢၼ်လႂ် ထုၵ်ႇလီသႂ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇဝၢၼ်ႈလႂ်ထုၵ်ႇလီႁဵတ်း လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ ဝၢင်းၽႅၼ်ဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢၼ်တေႁဵတ်း ပူၵ်းပွင်ပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ/ၵူၼ်းသူၼ် ၸွမ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တေႃႈလဵဝ် ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢၼ်တေႁဵတ်းၼႆႉ မီးယူႇ 28 ဢၼ်၊ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶူဝ်မႆႉ လႅၵ်ႈ ႁဵတ်းၶူဝ်ႁိၼ်။ ၼမ်ႉမေႃႇ၊ တေႃႇလွတ်ႇၼမ်ႉ၊ သိူဝ်ႇပၼ်တၢင်း သင်ပဵၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်ယႂ်ႇယႂ်ႇၸိုင် တေပႆႇၸၢင်ႈႁဵတ်း တေၸွႆႈထႅမ်ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၵႆဝဵင်း၊ ၵႆတၢင်းလူင်၊ ၸိူဝ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢွၼ်တၢင်း” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ပေႃးတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်မုၼ်းလႅင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ် ၼိုင်ႈပီလႂ် သၢင်ႉလူင်းမႃး ၵူႈၸႄႈဝဵင်း တႃႇငိုၼ်း 1 ႁဵင်သႅၼ်ပျႃး၊ တႄႇဢဝ် ပီ 2010 မႃး ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မူႇဝၢၼ်ႈမီး 400 ပၢႆ- ပေႃးတေဢဝ်ငိုၼ်း 1000 သႅၼ်ပျႃး ၸႅၵ်ႇမႅင်ႇၵၼ် 1 ဝၢၼ်ႈ 3 သႅၼ် ယင်းဢမ်ႇထိုင်လႆႈလႄႈ တႃႇတေပူၵ်းပွင် ႁႂ်ႈထိုင်ၵူႈဝၢၼ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေယၢပ်ႇယူႇ။

Photo by Nang San San Aye

Top