You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ယႃႈမဝ်းၵမ် > သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်တေ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်တေ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

မိူင်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 19 August 2017 ၼႆႉၸုမ်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၽွင်းတၢင်ၶဝ်လႆႈမီးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တီႈႁူင်းႁေႃးလူင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။

ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈပေႃးထိုင်မႃးၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 21 August 2017ၼႆႉတေၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈဢၼ်ဝႃႈႁၢင်ႈပၢင်တိုၵ်းသၼ်လွႆတႆး (ရှမ်းရိုးမစစ်ဆင်ရေး) ၼႆသေတေတႄႇ ၵူတ်ႇၽႅဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵႂႃႇၼႆ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၼၢႆႇဝိၼ်းဢွင်ႇလၢတ်ႈ။

မၼ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလုၵ်ႉတၢင်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆ လႄႈယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁဝ်းဢၼ်မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ တေၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈဢၼ်ဝႃႈ ႁၢင်ႈပၢင်တိုၵ်းသၼ်လွႆတႆး (ရှမ်းရိုးမစစ်ဆင်ရေး)ၼႆသေ ၵူတ်ႇၽႅဝ်ႈပႅတ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇ ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းယူႇဝႃႈၼႆ။

တေဢဝ်လၢႆးၸိူင်ႉႁိူဝ်သေၵူတ်ႇၽႅဝ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတေႉဢမ်ႁၼ်လၢတ်ႈပႃးဝႆႉ။ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ၸိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈတေႉဢွၼ်ၵၼ်တၢင်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈပၼ်ႁႃတီႈလိၼ်တီႈႁိူၼ်း ဢၼ်မီးလွင်ႈၶွင်ႈၶမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉႁႂ်ႈၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ် လႄႈ လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေး လႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈႁႂ်ႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ဝႃႈၼႆ။

တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၊ ဝၢၼ်ႈတူင်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၽွင်းလူင်ၶဝ်သေလႆႈလူႇတၢၼ်းပၼ်ငိုၼ်း 43 သႅၼ် လႄႈ ၶဝ်ႈသၢၼ် ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈတိုဝ်းၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၼၼ်ႉၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး တွၵ်ႊတိူဝ်ႊလိၼ်းထုတ်ႉလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပၼ်ႁႃတီႈလိၼ်ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်တၢင်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၼႆႉ မီးယူႇ လိူင်ႈမၼ်း (70)လိူင်ႈ။တွၼ်ႈတႃႇၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး 63 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်တီႈလိၼ်(ပံုစံ ၃)ၵႂႃႇယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈတေမီးၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၊ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ် ၶိုၼ်းႁွတ်ႈယူႇ 400 ပၢႆဝႃႈၼႆ။

Top