You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ပၢႆးပၺႃႇ > ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း မိူင်းဢေႃႊသထြေႊလီႊယိူဝ်ႊ

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း မိူင်းဢေႃႊသထြေႊလီႊယိူဝ်ႊ

by/ ဢွၼ်ႇဢိတ်း

ဝၼ်းတီႈ 19/8/2017

ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃး မိူင်းဢေႃႊသထြေႊလီႊယိူဝ်ႊ ယိုၼ်ႈမိုဝ်းထိုင် သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ သူင်ႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉဝူင်ႈၵၢင် သွင်မိူင်း။

တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 4-13/8/2017 သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈၸတ်းႁႅၼ်း သူင်ႇၽူႈတၢင်တူဝ် ၽူႈ တႅၼ်းသၽႃး(ၼၢင်းယိင်း) မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၾၢႆႇသၽႃးမိူင်းဢေႃႊသထြေႊလီႊယိူဝ်ႊ ယိုၼ်ႈမိုဝ်း မွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ သၽႃးလႆႈလိူၵ်ႈဢဝ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် 1 ၵေႃႉ၊ ပႃႇတီႇတဢၢင်း 1 ၵေႃႉ၊ ပႃႇတီႇရၶႅင်ႇ 1 ၵေႃႉလႄႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း 3 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် 6 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းၸၼ်ၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် လၢတ်ႈဝႃႈ “ တင်းမူတ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၶတ်းလိူၵ်ႈၵႂႃႇ 6 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၶႃႈႁဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ဢၼ်မွၵ်ႇမႃးၵေႃႈ ၼၢင်းယိင်း ၵူၺ်းၶႃႈ။ ဢၼ်လႆႈၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း/ လႅၵ်ႈလၢႆႈ ၵေႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၼၢင်းယိင်းလႄႈ သၽႃး၊ ပၢႆးပၺ်ၺႃ၊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ တွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းလႆႈမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းတၢင်တူဝ် ၽူႈတႅၼ်းၸႄႈဝဵင်း ၵုၼ်ႁဵင် ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ လွင်ႈငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ယၢမ်းလဵဝ် ၸွမ်း ၼင်ႇယိုၼ်းထိုင်လႆႈၼၼ်ႉ ၵႂႃႇလၢတ်ႈၼႄပႃးယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်းၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢေႃႊသထြေႊလီႊယိူဝ်ႊ လၢတ်ႈဝႃႈ တေၸွႆႈထႅမ်ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉ ႁႂ်ႈၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းသၽႃးသေဢမ်ႇၵႃး(1) တေၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ပႃးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၶဝ်၊ ပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် (2) သမ်ႉ တေၸွႆႈထႅမ် ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼင်ႇၵႃႈ ယိုၼ်းထိုင်လႆႈ။ ထႅင်ႈလွင်ႈ ၼိုင်ႈၵေႃႈလႆႈလၢတ်ႈၼႄပႃး ၽူႈတႅၼ်းၵေႃႉ ၼိုင်ႈၼႆႉ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်းၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းလႆႈၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ် ၼၢင်းယိင်း” ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၼၢင်းၸၼ်ၶမ်းၼႆႉ လႆႈလိူၵ်ႈပဵၼ်တၢင်တူဝ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၵေႃႈၸႂ်ႈ၊ တၢင်တူဝ် ၼၢင်းယိင်းၼႂ်းသၽႃးၵေႃႈၸႂ်ႈ တၢင်တူဝ်သၽႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈပႃး ဝႃႈၼႆ။

Top