You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မိူင်း > ၸုမ်းၽၢၵ်ႈၼိူဝ် ၸတ်းပၢင်ၵုမ် တီႈပၢင်သၢင်း

ၸုမ်းၽၢၵ်ႈၼိူဝ် ၸတ်းပၢင်ၵုမ် တီႈပၢင်သၢင်း

ၵေႃႇမတီႇ ဢုပ်ႇၵုမ်ငူပ်ႉငီႉ ၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (FPNCC) ဢၼ်ၵူၼ်းတင်းၼမ် ႁူႉၸၵ်းဝႃႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၽၢၵ်ႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉ တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈဢေႃးၵၢတ်ႉ 18 ဝၼ်းသေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၵေႃႇမတီႇတူဝ်ႈတၼ်း တီႈဝဵင်းပၢင်သၢင်း ဢၼ်ပဵၼ် ငဝ်ႈၸိုင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

လႆႈႁူႉဝႃႈ တီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ တေဢုပ်ႇဢူဝ်း ႁႃလၢႆးတၢင်း ပိူဝ်ႈတႃႇ ၸုမ်းၽၢၵ်ႈၼိူဝ် ၸဵတ်းၸုမ်း တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁူမ်ႈၵၼ် ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လႆႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႊ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႊ ဢိၵ်ႇပႃး တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႊၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ ၵေႃႇမတီႇဢုပ်ႇၵုမ်ငူပ်ႉငီႉ ၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ၶႂ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ၸုမ်းလႂ်ၸုမ်းၼၼ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႊသမ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈယွမ်းႁပ်ႉ တႃႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ၊ သိုၵ်းလွႆ လႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ သၢမ်ၸုမ်း။

ၵေႃႇမတီႇဢၼ်ပႃး ၸုမ်းၽၢၵ်ႈၼိူဝ်ၸဵတ်းၸုမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း (NCA) ဢၼ်ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တင်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပႅတ်ႇၸုမ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈၶိုၼ်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းဢၼ်မႂ်ႇ။ ပိူင်ယုၵ်းယၢင်ႇ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ဢၼ်မႂ်ႇ ဢၼ်ၽၢႆႇၸုမ်းၽၢၵ်ႈၼိူဝ်ၶဝ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ယၢမ်ႈလႆႈမွပ်ႈပၼ်ဝႆႉ တီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၶဝ် မိူဝ်ႈၽွင်းတူဝ်တႅၼ်းၶဝ် မႃးႁွတ်ႈတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၽွင်းပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီႊ သၢဝ်းဢဵတ်း ၼႂ်းလိူၼ်မေႇ ပီႊၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ၵေႃႇမတီႇတူဝ်ႈတၼ်း ၶွင်ၵေႃႇမတီႇဢုပ်ႇၵုမ်ငူပ်ႉငီႉၵၢၼ်မိူင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ တေၸတ်းႁဵတ်း ၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝၼ်း တေႃႇထိုင် ​ဢေႃးၵၢတ်ႉ 19 ဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP) ၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ၼႂ်းၸုမ်းၽၢၵ်ႈၼိူဝ် FPNCC သေတႃႉၵေႃႈ ပႆႇလႆႈႁၼ် ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၶွင်ႇၸီႇၾႅတ်ႇတရႄႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNFC) ၼၼ်ႉ။

Top