You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ > ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 500 ပၢႆ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 500 ပၢႆ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 500 ပၢႆဢၼ်ယူႇသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၵိၼ် တႃႇယူႇၵႂႃႇထႅင်ႈၶၢဝ်းယၢဝ်းၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 15/08/2017 ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ(2) ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၢင်းၸၢမ်ႁွမ် တင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇလႅၼ်လိၼ် ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းသူႇၸႂ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွင်းၽြႃးၶၢင် KBC ၊ ပၢင်သဝ်း လီသူးလႄႈ ပၢင်သဝ်းၵိဝ်ႇသေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။

ၼၢင်းၸၢမ်ႁွမ် ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ(2) ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ် တွၼ်ႈတႃႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လဵင်ႉလူၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႆႉ တီႈၼႂ်းႁွင်ႈၵဵပ်းၶွင်(ၵူဝ်တွင်ႇ) တေမီးထႅင်ႈတႃႇလဵင်ႉၵၼ် မွၵ်ႈၼိုင်ႈလိူၼ်ၵူၺ်းယဝ်ႉ။ တႃႇတေသိုပ်ႇၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ထႅင်ႈတႄႉ တေမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၵိၼ် ပဵၼ်လွင်ႈမႆႈၸႂ်ဝႆႉယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “ၶႅမ်ႉပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး 3 တီႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း တေမီး 531 ၵေႃႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈ တေၶတ်းၸႂ်သေ ႁႃတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ထႅင်ႈယူႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15 ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ လႆႈၵႂႃႇၵမ်ႉၸွႆႈပၼ် ပပ်ႉတႅမ်ႈပၼ်လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇလႄႈ ၶွင်ၵိၼ်ယမ်ႉၵမ်ႈၽွင်း” ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 15 ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ႁွင်ႇၵၢၼ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇလႅၼ်လိၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးၵေႃႈ လႆႈၵမ်ႉထႅမ် ပၼ်ငိုၼ်း ႁႃႈလၢၼ်ႉပၢႆ (5,809,000 ၵျၢတ်ႉ) တႃႇသိုဝ်ႉၶွင်ၵိၼ်ယမ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 531 ၵေႃႉၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈမႃး။ ယွၼ်ႉတၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးမႃး ယူႇဝႆႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆ၊ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုႊလၢႆ ပီ 2016 မႃး ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇလႆႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းၸၢမ်ႁွမ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတီႈၼမ်ႉတူႈၼႆႉ မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈႁဵတ်း သူၼ်သေတႃႉ တႃႇမိူဝ်းယူႇၶိုၼ်းၶၢဝ်းယၢဝ်းတႄႉ တေပႆႇငၢႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ၊ မၢၼ်ႈတူင်ႈ၊ ၼမ်ႉတူႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းလွႆၵႆႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇ ၶိူဝ်းယႂ်း၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၺႃး ၸၢၵ်ႇသိုၵ်းၵေႃႈ ပေႃးမီးပၢင်တိုၵ်းပၢႆႈၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈသေ ပေႃးပၢင်တိုၵ်း ယဵၼ်ၵေႃႈ ပွၵ်ႈမိူဝ်းႁဵတ်းသူၼ် ႁဵတ်းႁႆႈ မိူဝ်းမိူဝ်းမႃးမႃး ယူႇႁဵတ်းၼႆ။

Top