You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ပၢႆးယူႇလီ > ပၢႆးယူႇလီဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈၵူတ်ႇထတ်း ႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶႆႈဝတ်းယႂ်ႇ H1N1 2 ၵေႃႉ

ပၢႆးယူႇလီဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈၵူတ်ႇထတ်း ႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶႆႈဝတ်းယႂ်ႇ H1N1 2 ၵေႃႉ

ၾၢႆႇမေႃယႃလူင် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝၢၼ်ႈပႃႇၶႃး – ဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း 2 ၵေႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈမႆႈၸႂ်လႄႈ ထိုင်သၢႆၸႂ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 09/08/2017 ၼၼ်ႉ ႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈယူတ်းယႃ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု မွၵ်ႈ 7-8 ၶူပ်ႇ ဢၼ် ၼၢဝ်ၼၢၼ်းၶႅၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႃႇၶႃး၊ ဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မေႃယႃၶဝ်ဢဝ်လိူတ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ သူင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်း တီႈတႃႈၵုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 13/08/2017 ၸင်ႇလႆႈႁူႉၶေႃႈတွပ်ႇသေ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမီးမႅင်း H1N1 2 ၵေႃႉ။

ၸၢႆးထုၼ်းၺၢၼ်ႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ (2) ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈ ဢုပ်ႇၸွမ်း မေႃယႃလူင် ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊဢွင်ႇဢွင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မၼ်းၸၢႆး လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ လႆႈၵူတ်ႇထတ်း ႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶႆႈဝတ်းယႂ်ႇ H1N1 2 ၵေႃႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈမႆႈၸႂ်၊ တေႃႈလဵဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 2 ၵေႃႉၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ၵျွၵ်ႉမႄး” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးထုၼ်းၺၢၼ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသွင်ၵေႃႉၼႆႉ ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း H1N1 သေတႃႉ ၵႂႃႇလႆႈ ပႆလႆႈ ၵိၼ်လႆႈ မိူၼ်ၵူၼ်းလီၼႆႉယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တေသိုပ်ႇယူတ်းယႃတီႈႁူင်းယႃ ပေႃးၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၸင်ႇတေလူင်း ႁူင်းယႃ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးသေႃႇဝိၼ်းလၢႆႇ ၵႅမ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း ၸိုင်ႈတႆး ယိုၼ်ယၼ်ဝႃႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမီးၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းယႂ်ႇ H1N1 မီး 7 ၵေႃႉယဝ်ႉ၊ ဢၼ်ငမ်းငဝ်း သေ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇ ထတ်း မီး ထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶႆႈဝတ်းယႂ်ႇ H1N1 ၼႆႉ မီးၵႂႃႇ ယဝ်ႉ 242 ၵေႃႉ၊ ဢၼ်လူႉတၢႆၵႂႃႇ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 25 ၵေႃႉၼႆ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၶၢဝ်ႇဢီႇရႃႇဝၻီႇ ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉ။

Top