You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ > ၵေႃတႆးၸတ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်း ၸဝ်ႈသႅင်သိုၵ်း သုတ်းမုၼ်တဵမ် 13 ပီ

ၵေႃတႆးၸတ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်း ၸဝ်ႈသႅင်သိုၵ်း သုတ်းမုၼ်တဵမ် 13 ပီ

ၸုမ်းၵေႃတႆးႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်း ယေႃးမုၼ်ငဝ်း ၸဝ်ႈသႅင်သိုၵ်း လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်ၶွပ်ႈတဵမ် 13 ပီ တီႈလုမ်းၵေႃတႆးၵူႈတီႈပႃးၸဵမ်တီႈဝဵင်းၵႃလီႉ ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်။

ဝၼ်းတီႈ 13/08/2017 ၸုမ်းၵေႃတႆးၸတ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်း ၸဝ်ႈသႅင်သိုၵ်း ႁိုဝ်ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျႃႇၼူႉ တီႈလုမ်းၵေႃ တႆးၵူႈတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵႃလီႉ ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႃလီႉ၊ လုမ်းၽႄၵေႃတႆးလႃႈ သဵဝ်ႈ၊ တႃႈၵုင်ႈ ဢိၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ၸုမ်းၵေႃတႆးယူႇဝႆႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းမူတ်းမီး ၸမ်ႁဵင်။

ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉမီးပၢင်ၶူၼ်ႉၶိုၼ်းပိုၼ်းၸဝ်ႈသႅင်သိုၵ်းဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈတွၼ်ႈတႃႇတႆးမႃး ၊ မီးပၢင်ၶႅင်ႇ တႅမ်ႈၼမ်ႉၵႂၢမ်း၊ တႅမ်ႈဝွၵ်း ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉမီးပၢင်တႆႈတဵၼ်းယွၼ်းသူးတိူင်ႇၵၢဝ်ႇပၼ် ၸဝ်ႈသႅင်သိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ။

ၼၢင်းႁဵဝ်းသႅင် ၸုမ်းၵေႃတႆးလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၸဝ်ႈသႅင်သိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၶပ်းၶိုင်ၵၢၼ်တႃႇပဵၼ်မႃး ၸုမ်းၵေႃတႆး ၊ ၸတ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်၊ ၾိုၵ်းလပ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉပၼ်ၸုမ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၵေႃတႆး၊ ၵေႃတႆးမီးမႃးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉပဵၼ် ယွၼ်ႉၵုင်ႇမုၼ်ၸဝ်ႈသႅင်သိုၵ်းၵေႃႈဝႃႈလႆႈ၊ ဢၼ်ၸတ်းဝၼ်းၶုၵ်းၶူၼ်ႉ ၼႆႉၵမ်ႈၼမ်တေႁၼ်ဝႃႈမၼ်းၵပ်းၵၢႆႇ တင်းၵေႃတႆးၵူၺ်း တီႈတႄႉမၼ်း ၸဝ်ႈသႅင်သိုၵ်းၼႆႉႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးတင်းၼမ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆး ႁူႉၸၵ်းၸဝ်ႈသႅင်သိုၵ်း ၊လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈဝႃႈမၼ်းၸဝ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈသင်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸဝ်ႈသႅင်သိုၵ်းၼႆႉ ၸိုဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉႁွင်ႉ ၶုၼ်ၵျႃႇၼု ၸိုဝ်ႈပေႃႈ လုင်းၶုၼ်ၵျႃႇပု၊ ၸိုဝ်ႈမႄႈ ၼၢင်းၶိၼ်ႇမၵျီး ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈ 22/03/1935 ။ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ – July 1942 ၶဝ်ႈၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း မူၵ်ႇႁူဝ်ၽိူၵ်ႇ (White Hat League) တီႈသီႇပေႃႉ ၊ 1953 – ႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် တီႈတႃႈၵုင်ႈ ၊ ၶဝ်ႈၸုမ်းယုၵ်ႉယွင်ႈ လိၵ်ႈတႆးလႄႈ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၸိုင်ႈတႆး Shan Literacy Society and Shan State Students Association သေ တူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈမႃး။

1959 – ၶဝ်ႈၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ၊ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တိုၵ်းတႃႇလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၸိုင်ႈတႆး။ 1960 – ပႃးၼႂ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် တႄႇတင်ႈ SSIO, SSIA တီႈမိူင်းယွင်း။ 1964 – မိူဝ်ႈတင်ႈ SSA ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈမႄႈၼၢင်း ႁိူၼ်းၶမ်း တႅင်ႇတင်ႈပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၸုမ်း 3။ 1971 – လႆႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပႃႊတီႊမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး SSPP ။ 1976 – ၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်သိုၵ်း။ 1992 – ၶဝ်ႈပႃး ဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇတင်ႈမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်ၸိုင်ႈ တႆး SSO / 1996 – ၶဝ်ႈပႃး ဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇတင်ႈ ႁူမ်ႈတုမ်ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊၸိုင်ႈတႆး SDU ။ သဵင်ႈမုၼ်မိူဝ်ႈ 13/08/2007 တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

Top