You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ > ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ယူင်ႇၼေႃႇ မီးၼမ်ႁႅင်းမႃး လႄႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၽူႈႁၵ့်သႃထိူၼ်ႇပႃႇမႆ့ လွမ်မႆႈၸႂ်

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ယူင်ႇၼေႃႇ မီးၼမ်ႁႅင်းမႃး လႄႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၽူႈႁၵ့်သႃထိူၼ်ႇပႃႇမႆ့ လွမ်မႆႈၸႂ်

တႅမ်ႈ- ပၢင်တႆးၶမ်း

ဝၼ်းတီႈ 13/8/2017

ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃ့ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၼႃး ၸုမ်း(2)ဝၢၼ်းသၢင်းလူင် ၼၼ့် ၽူႈမီးတိုၼ်း လၢင်းငိုၼ်းၼမ်ၸိူဝ်းယူႇသၢပ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈယူင်ႇၼေႃႇ ၊၊

ဝၼ်းတီႈ 10/8/2017 ၼၼ့်ၽူႈမီးတိုၼ်းလၢင်းငိုၼ်းၼမ် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မႃးႁဵတ်း ပၢင်ယူင်ႇၼေႃႇ ၽၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃး ယၢၼ်ၵႆမွၵ်ႈသွင်လၢၵ်း၊ ပဵၼ်ၸုမ်း ၵူဝ်ႇဢၢႆႈသူဝ်းၼၼ့်ၸိုဝ်ႈဢူႈ ၶျိၼ်ႇမွင်ႇယီႇ ၊မႄႈၶျိၼ်ႇပွၼ့် ၊ယူႇတီႈဝၢၼ်ႈမႄႈႁၢၼ်ႇ ႁႅင်းၵူၼ်း (9)ၵေႃ့ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈလဵဝ်  ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ဢဝ်မႃးၶၢႆတီႈယူင်ႇၼေႃႇတေ့ ဝၢၼ်းၼႃး၊ ဝၢၼ်ႈသၢင်းလူင်၊ ပၢင်ပီႈ၊ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈ ၶုမ်၊ တိုင်းတဝ်း၊ပဵင်းသႃႇ၊  ၵွင်းဝဵင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့ ဝႃႈၼႆ့၊၊

ၵူဝ်ႇဢၢႆႈသူဝ်းလၢတ်ႈဝႃႈ- လွင်ႈဢၼ်လႆႈမႃးႁဵတ်းပၢင်ယူင်ႇၼေႃႇၼၼ့် ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တၢင်းၵူၼ်း မိူင်းတူၵ်းလူင်းၵၼ်သေ တၢင်းပႆလႆႈသႂ်ႇပႃးငိုၼ်းၶွၼ်ႇ/ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်  တီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ-တီႈၸေႈဝဵင်း 15,00000 ၊ၼႂ်းဢိူင်ႇ 400000 ၊ၼႂ်းၸုမ်း 100000 ၊ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ 300000 ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့  ယူႇဢေႃႈ၊၊

လုင်းၸၢႆးၽူႈႁၵ့်သႃသိုင်ႇဝႅတ့်လွမ့် လၢတ်ႈတၢင်ႇၼေဝႃႈ – လွင်ႈဢၼ်ၽူႈမီးတိုၼ်းလၢင်းငိုၼ်းၼမ်ၶဝ် မႃးပူၵ်းသၢင်ႈယူင်ႇၼေႃႇၼႆ့ ၽွၼ်းလီတႃႇၵူၼ်းတၢင်းၼမ်တေ့ဢမ်ႇမီး ၵွၺ်းပဵၼ်တႃႇသုၼ်ႇတူဝ်ႁၢင်း ၽႂ်မၼ်းၵွၺ်း၊ၽွၼ်းၸႃ့တေမီးတၢင်းၼမ် လွင်ႈပႃႇထိူၼ်ႇၵေႃႈတေလူ့လႅဝ်၊ မႆ့တႃႇၸႂ့်တိုဝ်း ၶၢဝ်း တၢင်းၼႃႈ လူဝ်ႇလွမ့်ႁူဝ့် သူၼ်၊ႁႆႈ၊ၼႃး ၵေႃႈဝၢႆးမႃး တေပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ၊၊

လွင်ႈၵၢၼ်ယူင်ႇၼေႃႇ တၢင်ႈတေႇႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးမိူဝ်ႈပီ 2015 တေႃႇထိုင်ပီ 2017 ၽူႈမီးတိုၼ်းလၢင်း ငိုၼ်းၼမ်ၼၼ့်တေ့ မၢင်ပီၵေႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၵဝ်ႇ၊မၢင်ပီ သမ့်ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်မႂ်ႇ ပၼ်ႇပူတ်းလႅၵ်ႈလႆႈၵၼ် သေသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵူႈပီ ၊၊

ႁူင်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ၼေႃႇၼၼ့် ပဵၼ်ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၼႃး ၸုမ်းသွင် တီႈဝၢၼ်ႈပူဝ်ႇဝၢၼ်းသၢင်းလူင် ၼၼ့်ၵေႃႈ တၢင်းမီးၸုမ်း ၵူဝ်ႇဢႃးသၢၼ်ႇ၊ၸိုဝ်ႈဢူႈ ဢူးယၢၼ်ယီႇသူင်ႇ၊ၸိုဝ်ႈမႄႈ ဢႃးလိၼ်ႇ၊ ဢွၼ်ႁူဝ် ႁႅင်းၵူၼ်း 8 ၵေႃ့ ႁဵတ်းသၢင်ႈယၢၼ်ဝၢၼ်ႈပူဝ်ႇတႃႇ 90 ဝႃႈထႅင်ႈၵွၼ်ႇ  ဝႃႈၼႆ၊၊

Top