You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ပၢႆးပၺႃႇ > ပၢင်ပိုတ်ႇယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ တင်းမေႃသွၼ် ၸုပ်ႈတီႈ 3 တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး

ပၢင်ပိုတ်ႇယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ တင်းမေႃသွၼ် ၸုပ်ႈတီႈ 3 တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး

ၵေႃပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ မေႃ သွၼ် တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP/SSA မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်း 40 ပၢႆ။

ဝၼ်းတီႈ 02/08/2017 ၵေႃပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇသွၼ် ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉ ၵတ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ တင်း မေႃသွၼ် ၸုပ်ႈတီႈ 3 ။ ပၢင်ပိုတ်ႇယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်း တီႈလုမ်း ၵေႃပူၵ်းပွင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး/ လုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP/SSA ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ယိူင်း ဢၢၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇ ၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

 

ၸၢႆးဢၢႆႈႁိၼ်သႅင် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ပၢင်သွၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ “ ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇ ၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇ ၽူႈဢွၼ် ႁူဝ်သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ ဢၼ်တေဢွၼ်ႁူဝ် ပူၵ်းပွင်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇမေႃသွၼ် ဢၼ်ဢိင်ၼိူဝ် ၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇသေ သိုပ်ႇသွၼ်ပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ သႅၼ်းႁုၼ်းမႂ်ႇ မိူဝ်းၼႃႈ တႃႇတႆးႁဝ်းၼႆသေ ၼိုင်ႈပီၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်း ပၼ်ယူႇသွင်ပွၵ်ႈ၊ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈတေႁိုင်ယူႇ သွင်လိူၼ် ဢမ်ႇၼၼ် သၢမ်လိူၼ်” ဝႃႈၼႆ။

ၵၢပ်ႈပၢၼ်တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ ပိုတ်ႇပၢင်ႇမႃးယဝ်ႉလႄႈ တီႈလႂ်ၵေႃႈလူဝ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်း ၼုမ်ႇ တင်းၼမ် ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆႉ ဝႄႈဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ထုၵ်ႇလီမီးၼမ်ႉၵတ်ႉတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉ ၵူႈဝၢၼ်ႈ ၵူႈဢိူင်ႇ တႃႇပူၵ်းပွင်ပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ ဢၼ်ပိူင်ယႂ်ႇမၼ်းတႄႉ သွၼ်ပၼ်မိူၼ်ၼင်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်လုမ်း၊ ၵၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်၊ ၵၢၼ်ၸတ်းပွင်၊ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ လၢႆးၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ၊ လၢႆးပူင်လၢႆးသွၼ်၊ လၢႆးၽႅၼ်ၸတ်းထတ်းမႄးလႄႈ ပိုၼ်ႉႁူႉၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ပိုၼ်ႉႁူႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် တင်း လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မေႃသွၼ်ယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်မႃးၶိုၼ်ႈပၢင်သွၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ “ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ မႃးၶိုၼ်ႈပၢင်သွၼ်ၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇၽိူမ်ႉ ထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ တႃႇပဵၼ်မေႃသွၼ်ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ၊ ၶႂ်ႈမိူဝ်းပူၵ်းပွင်ပၼ် ၼမ်ႉၵတ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ၸွမ်းဝၢၼ်ႈ ၸွမ်းသူၼ် ၼႂ်းမိူင်းႁဝ်း ယွၼ်ႉၼၼ် ၸင်ႇလႆႈမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 02/08/2017 ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႈမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၵေႃႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပူင်သွၼ် ၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉသိုၵ်း ၸုပ်ႈတီႈ (21) တီႈႁူင်းႁေႃလူင် ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ဝၢၼ်ႈႁႆး။ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်၊ ၶူးပူင်သွၼ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 186 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပၢင်ႇၾႃႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ တႃႇတပ်ႉႁဝ်း တေမၼ်ႈၵႅၼ်ႇယိုၼ်းယၢဝ်းၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ မီးၼႂ်းမိုဝ်းၵေႃႉသိုၵ်းႁၢၼ်ႁဝ်းၶဝ် တင်းသဵင်ႈယဝ်ႉ။ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ဢၼ်လႆႈမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼႆႉ ၵေႃႉႁဝ်းၶဝ်တေဢွၼ်ႁူဝ် တပ်ႉႁဝ်းၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈယူႇ။ ၶၢဝ်းယၢမ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇႁိုင်သေတႃႉ ႁႂ်ႈၵေႃႉႁဝ်းၶဝ် ႁၼ်ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်တေလႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵႂႃႇဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇသေၵမ်း” ဝႃႈၼႆ။

Photo by ႁူင်းပွႆႇသဵင်တႆးႁုၼ်ႈမႂ်ႇ

Top