You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ပၢႆးယူႇလီ > ထူပ်းႁၼ်တၢင်းပဵၼ်H1N1ၼႆ့ တီႈၵူၼ်းပဵၼ်သၢမ်ၵေႃ့

ထူပ်းႁၼ်တၢင်းပဵၼ်H1N1ၼႆ့ တီႈၵူၼ်းပဵၼ်သၢမ်ၵေႃ့

တၢင်းပဵၼ်H1N1ၼႆ့ ၸၢင်ႈမေႃၸပ်းငၢႆႈ ၸပ်းဝႆး ၊ ပွတ်ႇၵႆႈႁၢဝ့်ႁႅင်း ၵူၼ်းဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ၼႆ့ ႁၼ်ဝႆ့ ယူႇသၢမ်ၵေႃ့ ၸုမ်းၽၢႆႇပၢႆးယူႇၶဝ် လႄႈ ၸုမ်းၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁဵၼ်ႁႅင်းဝုၼ်ႇလူင်ၶဝ် ဢွၵ်ႇၶဝ်ႇဝႆ့ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၵူၼ်းပဵၼ်သၢမ်ၵေႃ့ၼၼ့် တႃႇသွင်ၵေႃ့သမ့် ယွတ်းယႃတူဝ်ဝႆ့ယူႇတီႈႁွင်ႈၶိုၵ့်ၶႅမ့် ႁူင်းယႃလူင်ၵူၼ်းမိူင်း တႃႈၵုင်ႈ ဢၼ်ၵိုတ်းထႅင်ႈၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃ့ၼိုင်ႈသမ့် ယွတ်းယႃတူဝ်ဝႆ့ယူႇတီႈႁူင်းယႃမႂ်ႇလူင်တႃႈၵုင်ႈ ဢၼ် ယွတ်းယႃတၢင်းပဵၼ် ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆ့ မီးၸိူင့်ၼင်ႇၼႆ။

ၵေႃ့ဢၼ်ၶၢမ်ႇယွတ်းယႃတူဝ်ဝႆ့ယူႇတီႈ ႁူင်းယႃမႂ်ႇလူင်တႃႈၵုင်ႈ ဢၼ်ယွတ်းယႃပၼ်တၢင်းပဵၼ်ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်းတေ့ ႁၼ်ၶႅၼ်းမႃးယူႇသေတႃ့ ဢၼ်ယွတ်းယွတ်းယႃတူဝ်ဝႆ့ယူႇတီႈ ႁူင်းယႃလူင်ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၵုင်ႈ သွင်ၵေႃ့ၼၼ့် တေ့ဢမ်ႇႁၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶႅၼ်းမႃး ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇၸပ်းမူင်ႈမႅင်းH1N1ၼႆ့ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်ႈဢၼ်ယူႇတီႈ တႃႈၵုင်ႈ ၊ ၼေႇပီႇတေႃႇ လႄႈ ဢေႇယႃႇဝတ်ႇတီႇ ၸိူဝ်းၼႆ့ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈၶိုၼ်ႈယူႇၼႂ်းႁူင်းယႃၼၼ့် ပေႃးႁၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်တူတ့်ၵူၺ်းဢၼ်လီထၢင်ႇပိူင်ႈၼၼ့် ႁႂ်ႈ သူင်ႇၵႂႃႇတီႈ ဢွင်ႈတီႈ ႁွင်ႈၽႃႇတတ်း ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၽူႈၸၢႆး ဝုၼ်ႇလူင်ၶဝ် ဢွၵ်ႇၶေႃႈသင်ႇဝႆ့ လႆႈႁူ့ဝႆ့ဝႃႈၼႆ။

ၽၢင်ႁၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်H1N1ၼႆ့ မၼ်းၶႆႈမိူၼ်လူမ်းၼၢဝ်တူၵ့်ၵူၺ်း လႄႈ ပေႃးၼၢဝ်လိူဝ်သေသွင်ဝၼ်း တူၵ့်ၵူၺ်း ဢမ်ႇႁၼ်ၶႅၼ်းမႃးၸိုင်ႈလူဝ်ႇလီဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁႃယွတ်းယႃ ႁူင်းယႃ ၊ ဢမ်ႇၼၼ် ႁွင်ႈဢီႈယႃ ဢၼ်မီးၸမ် ၸိူဝ်းၼၼ့်ယူႇၶႃႈ။

ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၸပ်းတၢင်းပဵၼ် H1N1ၼႆ့ တေလႆႈႁၼ်တၢင်းပဵၼ် ၼၢဝ် ၊ ဢႆ ၊ ပဵၼ်ဝတ်း ၊ ႁူဝ်ၶႆႈႁူဝ်မဝ်း ၊ တၢႆလိုမ်း ၊ ၸဵပ်းၶိုၼ်ႈတၢင်းတူဝ်လႄႈ ပၢႆတိၼ်ပၢႆၵတ်း ၸိူဝ်းၼႆ့ယဝ့်။

တႃႇတေႁေ့ၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်H1N1ၼႆ့ တေလꩮႆႈသႂ်ႇၽႃႈပူၵ့်သူပ်း ၊ ဝၢႆးသေယိပ်းယဝ့်သေမဵဝ်းမဵဝ်း တေလႆႈဢဝ် ၵွၼ်ႈသီသုၵ်ႈလၢင့်ပၼ်ႁႂ်ႈၶႅမ့်လႅပ်ႈ ၊ တေလႆႈဝေႈၵႂႃးမႃးတီႈၵူၼ်းၼမ် လႄႈ ပေႃးဝႃႈတေဢႆ လူဝ်ႈလႆႈဢဝ် ၽႃႈဢူမ်းသေဢႆ ၸိူဝ်းၼႆ့ယဝ့်။

ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၸပ်းတၢင်းပဵၼ်H1N1ၼႆ့ တီႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႆႈႁၼ်ၵမ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Top