You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မိူင်း > ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း တၵ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶတ်းၶႂၢင်ပၢင်ၵုမ်တႆး CSSUၽိတ်းၶေႃႈတိုဝ်းၵမ်

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း တၵ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶတ်းၶႂၢင်ပၢင်ၵုမ်တႆး CSSUၽိတ်းၶေႃႈတိုဝ်းၵမ်

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး (CSSU) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သပ်း ၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ လွင်ႈၽွင်းတၢင်သိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၶတ်းၶႂၢင်ပၢင်ၵုမ်တႆး CSSU လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးၶေႃႈယိပ်းၶေႃႈၵႅမ်း ဝႃႈၼႆ။

 

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU လၢတ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈၽွင်းတၢင်သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶတ်းၶႂၢင်ပၢင်ၵုမ် CSSU ႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးသင်ပိၵ်ႉႁပ်း ပဵၼ်လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼမ်ႉၸႂ်ႁဝ်းၶႃႈတႄႉတႄႉ၊ ႁဝ်းၼႆႉမီးၸေႇတၼႃႇ ပုၼ်ႈတႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵတ်းယဵၼ်၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် လွင်ႈ NCA ၼႆႉ ပေႃးတေၼႄၼမ်ႉ ၼႄတူဝ်မႃး။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ  ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၶမ်ၸႂ်ဝႆႉ မီးယူႇ 2 မဵဝ်း ဢၼ်ၶဝ်တႅမ်ႈ လိၵ်ႈသူင်ႇ မႃးပၼ်တီႈထႆး၊ ၶေႃႈတီႈၼိုင်ႈ တႄႉ ဢၼ်ဝႃႈ ႁဝ်းၶတ်းၶႂၢင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်း ၶတ်းၶႂၢင်တီႈလႂ်၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၵေႃႈ ႁဝ်းမီးလုမ်းၵူႈတီႈ ၶဝ်လီၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇမႃး ၊ ၶေႃႈတီႈသွင်သမ်ႉ  ၸုမ်းဢၼ်ဢမ်ႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းသေ ၶဝ်ႈမႃးႁူမ်ႈၸွမ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢၼ်ပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း မီး SSPP ၵူၺ်း။ SSPP ၵေႃႈသမ်ႉ ႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၸွမ်း UNFC ယူႇတႃႇသေႇ မၼ်းၵႂႃႇၶတ်းၶႂၢင်တီႈလႂ်။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၵေႃႈ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း လႄႈ  တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႈ  ႁူပ်ႉ ထူပ်းၵၼ်တင်း DPN လႄႈ UNFC ယူႇတႃႇသေ ဢၼ်ၶဝ်လၢတ်ႈမႃးဝႃႈ ႁဝ်းၶၢတ်းၶႂၢင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႆၼၼ်ႉမၼ်း ဢမ်ႇမီး လွင်ႈ တၢင်းမၼ်းပဵင်းပေႃး” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ႁဝ်းတေႁဵတ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈလပ်ႉလပ်ႉသေႁဵတ်း။ ႁဝ်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ယွၼ်းဢ ၼု ၺၢတ်ႈ/ ပွင်ႇလႅင်းယူႇ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တပ်ႉမတေႃႇၶဝ် ဝူၼ်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ယူႇ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးပွင်ႇၸႂ်၊ ဢၼ်တႅမ်ႈမႃးၼႆႉ သမ်ႉ ပဵၼ် တပ်ႉသိုၵ်းသေ တႅမ်ႈမႃးတီႈထႆးၵမ်းသိုဝ်ႈ ပေႃးႁဝ်းထၢမ်ၵႂႃႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူင် ပွင်ၸိုင်ႈသမ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇႁူႉၸွမ်းလွင်ႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ႁိုဝ်တႄႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်ႉၵႂင်ၸႂ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ၵေႃ ပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး CSSU ၼႆႉတေဢၢၼ်းၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 20-22/07/2017 ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ႁူဝ်ၶေႃႈတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သမ်ႉ ထတ်းသၢင်ၼိူဝ် ပၢင်ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 21 ပၢင်လူင် ပွၵ်ႈ ၵမ်း 2 ။ ထတ်းသၢင် မူႇပိူင် CSSU လႄႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶၢဝ်းၼႃး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉ တေသိုပ်ႇမီး ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ Workshop တႃႇ CSSU ထႅင်ႈ 3 ဝၼ်း တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 23-25/07/2017 တီႈၵဵင်းမႆႇ ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ပၢင်ၵုမ် CSSU ဢၼ်တေၸတ်းႁဵၼ်း တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈ ၼႃႈ တီႈထႆးၶဝ် ယိုၼ်ႈၽိုၼ်လိၵ်ႈထိုင် ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး ႁႄႉႁၢမ်ႈဝႆႉၵမ်းၼိုင်ႈ ယႃႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ၼႆႉ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းတႆး၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တႆးၸိူဝ်းၼႆႉႁူမ်ႈၵၼ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ ၊ ၼႂ်းပီ2017 – 2018 ၼႆႉႁူဝ်ပဝ်ႈ ပဵၼ်ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS/SSA ဢၼ်လူင်း လၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA တင်း လူင်ပွင် ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ။

Top