You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း > ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ၼမ့်တူႈသိုၵ်းလွႆTNLA2ၵေႃ့ လၵ့်ၶဝ်ႈသွၵ်ႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း

ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ၼမ့်တူႈသိုၵ်းလွႆTNLA2ၵေႃ့ လၵ့်ၶဝ်ႈသွၵ်ႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း

တႅမ်ႈ – ပၢင်တႆးၶမ်း

ၸေႈဝဵင်းၼမ့်တူႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းၵေးၽွင်းၸဝ်ႈႁိူၼ်းၵႂႃႇၵၢၼ် ၼၼ့်ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ TNLA 2ၵေႃ့ လၵ့်ၽွၵ်ႈမၢၵ်ႇသေႃးလႅဝ် ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်းၼမ်၊၊

ဝၼ်းတီႈ 18/7/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:30 ၼၼ့် ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ TNLA ၸိူဝ်းပၵ်းသဝ်းတပ့်တီႈ ၼွင် ၵဝ်ႈလုၵ်ႈ/ ဢိူမ်ႈၸမ်ႁိမ်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလေႃ့ မႃးဢဝ်ဝီႇႁူဝ်ၸုတ်ႇၾႆး ႁူမ်းမၢၵ်ႇသေႃး ဢွင်ႈတီႈႁိူၼ်း လုင်းဢွင်ႇၶမ်း+ပႃႈပူး ၼၼ့် ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ TNLA ၽွၵ်ႈ/တွႆႇ မၢၵ်ႇသေႃးလႅဝ်သေၶဝ်ႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၸဝ်ႈႁိူၼ်းလႆႈသုမ်းၸွမ်း ၊၊

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈသိုၵ်းလွႆ TNLA  လၵ့်ၽွၵ်ႈၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်းလုင်းဢွင်ႇၶမ်း +ပႃႈပူး  ၸိူဝ်း ဢၼ်ႁၢႆၵႂႃႇၼၼ့် မိူၼ်ၼင်ႇ-ၽူင်း 450 ၼိုင်ႈလုၵ်ႈ၊ ငိုၼ်း 30000 ပျႃး ၊ၶဝ်ႈၼမ့်တၢင်းၵိၼ် ၊ ၶူဝ်းၼိုင်ႈတင်းမၢႆ တၢင်းၼမ် သေပႃးတၢင်း မၢႆၽၢင်တူဝ်ၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းဢေႃႈ၊၊

လုင်းၸၢႆးၸၢႆး  ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ့်တီႈၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- လွင်ႈဢၼ်ၶဝ်မႃးယႃ့ မၢၵ်ႇသေႃးလႅဝ်သေ  လၵ့်ၶဝ်ႈ သွၵ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းပွၵ်ႈၼႆ့ ပေႃးတူၺ်းၼင်ႇတၢင်းႁဵတ်းသၢင်ႈၶဝ်တေ့ မိူၼ်ႁၢင်ႈ – လူဝ်ႇလၵ့် ပၢႆႈတပ့် ၵေႃႈပိူင် ၼိုင်၊ လူဝ်ႇၵႂႃႇဢဝ်ၶၢဝ်ႇၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃ့ပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ၵူၼ်းလူင်TNLA   ၸၼ့်ၾၢႆႇၼိူဝ်     တေ့တွပ်ႇလၢတ်ႈ ၵူၼ်း မိူင်းဢမ်ႇလႆႈႁူ့ၸွမ်းလွင်ႈၼႆ့   ဝႃႈၼႆ၊၊

ၸေႈဝဵင်းၼမ့်တူႈ  ဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းၵေးၼၼ့်  မီးၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ  TNLA  ပၵ်းသဝ်းဝႆ့ယူႇ   တၢင်းၼမ်ပူၼ့်မႃးၵေႃ့ သိုၵ်းလွႆ TNLA ယၢမ်ႈမႃးၼွၼ်းတီႈႁိူၼ်း လုင်းဢွင်ႇၶမ်းယူႇ၊ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင် လႂ်ၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ TNLA တင်းယၢမ်ႈ ဢဝ်ၵိၼ် ၵႆႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 22 တူဝ်သေ ဢမ်ႇပၼ်ငိုၼ်း သေဢိတ်း၊ ပဵၼ်ၵႆႇတီႈႁိူၼ်း ၸၢႆး ၸူမ်းဝႃႈၼႆ၊၊

Top