You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မိူင်း > ပၢင်ၵုမ်CSSUဢၼ်တေ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉ ၽွင်ႈတၢင်သိုၵ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမိူင်းထႆးႁၢမ်ႈႁႄႉ

ပၢင်ၵုမ်CSSUဢၼ်တေ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉ ၽွင်ႈတၢင်သိုၵ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမိူင်းထႆးႁၢမ်ႈႁႄႉ

ပၢင်ၵုမ်ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆးCSSU  ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ   ၸိုင်ႈထႆးၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 20-22 /07/2017 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ်ၶိၼ်ႇၸေႃႇ ၽွင်ႈတၢင်သိုၵ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၵဵဝ်ႇမိူင်းထႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းထႆးဝႃႈ ႁႂ်ႈႁၢမ်ႈႁႄႉပၼ် ဢမ်ႇႁႂ်ႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် CSSU ။

ၸဝ်ႈၽူႈဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၶွမ်ႊမတီႊပွင်ပဵၼ် ပၢင်ၵုမ်လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ – “ ပိူင်လူင် ဢၼ်ၶဝ်ႁၢမ်ႈႁႄႉၼႆႉ ၶဝ်ဝႃႈ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉပႃးၸုမ်း ၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈၶဝ်ဝႃႈ ပႃးၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်မီးၸႂ်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈ သင်ႇပိၵ်ႉ ပၼ်ပၢင်ၵုမ် ” ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈထႆးလၢတ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈၼႆႉမၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ၼႂ်းၵႄႈ သွင်မိူင်းလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ် ၾၢႆႇပုၼ်ႉႁၢမ်ႈႁႄႉမႃးလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ၵႃႈတေလႆႈႁႄႉ ႁၢမ်ႈပၼ်။ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ် မိူၼ်ၼင်ႇUNFC ဢၼ်ပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၶဝ်သမ်ႉဢမ်ႇဝႃႈသင်ဢမ်ႇႁၢမ်ႈႁႄႉသင်၊ ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းဢွၼ်ႁူဝ်တေႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ သမ်ႉႁႄႉႁၢမ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၵေႃႈဢမ်ႇပွင်ၸႂ် ”။

ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ် PI လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၽူႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ၼႆႉမီးတူဝ်တႅၼ်း SSPP/SSA ၊ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ယွင်ႁူၺ်ႈ ဢၼ်ၺႃးပိၵ်ႉဝီႊသႃႊ ၶဝ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ၸဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လႄႈၶဝ်ၸင်ႇ သင်ႇပိၵ်ႉ ၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ ” ။

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႉၸိုင်ႈတႆး CSSU ၼႆႉ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းတႆး၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးၸိူဝ်းၼႆႉႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ ၊ ၼႂ်းပီ2017 – 2018 ၼႆႉႁူဝ်ပဝ်ႈ ပဵၼ်ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈRCSS/SSA ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA တင်း လူင်ပွင် ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ။

Top