You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း > ၵေႃႉသိုၵ်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ သႅင်ၵႅဝ်ႉ ဢဝ်ၽႃႇမိုဝ်းၽတ်ႉၼႃႈၸဝ်ႈၵႃး

ၵေႃႉသိုၵ်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ သႅင်ၵႅဝ်ႉ ဢဝ်ၽႃႇမိုဝ်းၽတ်ႉၼႃႈၸဝ်ႈၵႃး

ၵေႃႉသိုၵ်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ သႅင်ၵႅဝ်ႉ ဢၼ်ပႆႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈ တၢင်း ဝဵင်းမူႇၸႄႈ လႄႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈတၢင်ႇမွင်း (ၶၵ်ႉ) ၵွင်ႈလွၵ်ႇငိူတ်ႈ ၸဝ်ႈၵႃး လႄႈ ဢဝ်ၽႃႇမိုဝ်း ၽတ်ႉၼႃႈၸဝ်ႈၵႃး ဝႃႈၼႆ။

 

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းႁူႉႁၼ်ၸွမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 04 July 2017 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 18:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ သႅင်ၵႅဝ်ႉ 4 ၵေႃႉ ပႆႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ ဝႆႉတီႈၸႄႈလၢၼ်ႉ ဢိူင်ႇၸေႊ လၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ။

“ၽွင်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးယီႈၵွၼ်းၶမ်း ႁေႃႈၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၵႂႃႇၺႃးတီႈလၢၼ်ႇသေ ၵေႃႉသိုၵ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ ယွၼ်းငိုၼ်းၶႄႇ 100 ယွမ်ႇ လႄႈ မၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပၼ်လႆႈငိုၼ်းၵမ်းသိုဝ်ႈ ၊ ၸၢႆးယီႊၵွၼ်းၶမ်း လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ၶဝ်ႈ /ဢွၵ်ႇ လႆႈပၼ်ငိုၼ်းၶႄႇ 50 ယွမ်ႇၵူၺ်း ၼႆသေ ၵေႃႉသိုၵ်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ တၢင်ႇမွင်းၵွင်ႈလွၵ်ႇငိူတ်ႈ လႄႈ ၽႃႇမိုဝ်း ၽတ်ႉၼႃႈ ၸၢႆးယီႈၵွၼ်းၶမ်း 4 ၵမ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

 

ၸၢႆးယီႈၵွၼ်းၶမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈလၢၼ်ႉ ဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸႄႈတွၼ်ႈ မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

 

 

Top