You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မိူင်း > ၸုမ်းၵၢၼ်မိူင်း5-ၽၢႆႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေပိုတ်ႇၶတီးဢဝ်လိူင်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၵဵဝ်ႇမၢႆမီႈ 2008

ၸုမ်းၵၢၼ်မိူင်း5-ၽၢႆႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေပိုတ်ႇၶတီးဢဝ်လိူင်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၵဵဝ်ႇမၢႆမီႈ 2008

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (NLD) တေဢမ်ႇၸၢင်ႈ ၶိုင်သၢင်ႈမႄးလႅၵ်ႈ လၢႆႈလႆႈ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ဢၼ်မီးႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၽိတ်းဝႆႉ ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇႁူဝ်လၢၼ်ႉမၼ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၵၢၼ်မိူင်း 5-ၽၢႆႇ ၸင်ႇႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇသေ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေပိုတ်ႇၶတီးဢဝ်လိူင်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ဢွၼ်ႁူဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈမၵ်းမၼ်ႈ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈမီးႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းယူႇ 57-လၢၼ်ႉသေ ၵူၺ်းၵႃႈထိုင်မႃး ၼႂ်းပီႊ-2014 ၽွင်းမႄးလူင်းၵဵပ်း သၢႆမၢႆႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း ထႅင်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ မီးဢဝ် 51-လၼ်ႉပၢႆ ၵူၺ်းလႄႈ မီးလွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈၽိတ်းဝႆႉ၊ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼႆႉသေ မိူဝ်ႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) ပႆႇပႄႉပၢင်လိူင်ႈတင်ႈ ၶိုၼ်ႈပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လႆႈမီးလွင်ႈႁွင်ႉပၢဝ်ႇႁႃသဵင် ဝႃႈတေၶိုင်သၢင်ႈမႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၵႂႃႇၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ထိုင်မႃးယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉသမ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်ဝႆႉပဵၼ်တီႈလမ်ႇလွင်ႈသေ ပၢႆႈဢဝ်ဝွတ်ႈဝဝ်းႁၢႆၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇၼႆ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၸုမ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ပၢၼ်-1990 ဢူးတေးပိသ်ႉ လၢတ်ႈ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵႂၢမ်းမၼ်ႈ ၵဵဝ်ႇပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 တီႈၼႂ်းၵႄႈၵၢင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (NLD) ဢၼ်တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ဢွၼ်ႁူဝ် လႄႈတင်း ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈပၼ်ဝႆႉတေႃႇၼိူဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်လူႉလႅဝ်ၵႂႃႇယဝ်ႉသေ တႃႇမႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပိုင်ႈဢိင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (NLD) လႆႈယဝ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် 5-ၽၢႆႇ ၸင်ႇလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သေ သွၵ်ႈႁႃလွၵ်းလၢႆးမႂ်ႇၼႆႉသေ တေပိုတ်ႇၶတီး ဢဝ်လိူင်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

တႃႇတေပိုတ်ႇၶတီးဢဝ်လိူင်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ တေဢဝ်ၶေႃႈမုၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတီႈယုပ်ႈယွမ်း ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ဢၼ်မီးလွင်ႈၶိူင်ႇၶမ်ႉၼႅၼ်ႈၼႃသေ တၢင်ႇၼႄၵႂႃႇ၊ မုင်ႈမွင်းလႄႈယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၶတီးၼႆႉ ၽၢႆႇတၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (NLD) တေယွမ်းႁပ်ႉယူႇ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶဝ်ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတၢင်ႇၶိုၼ်ႈဝႆႉ၊ သင်လုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး ႁပ်ႉႁွင်းယဝ်ႉၵေႃႈ တေၶိုၼ်းဢဝ် သိုပ်ႇတၢင်ႇထိုင်တီႈ သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ၊ ၼႂ်းသၽႃးၼၼ်ႉ မီးတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ ဢဝ်တီႈၼင်ႈဝႆႉယူႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇသၢဝ်းႁႃႈ (25%) လႄႈ  ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ မုင်ႈမွင်းဝႃႈ တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈၵေႃႈ တေၸုၵ်းမၼ်ႈပၼ် ၽၢႆႇၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ၼၼ်ႉယူႇၼႆ ဢူးတေးပိသ်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ။

 

ၸိူဝ်းပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်း 15-ၵေႃႉ ၼႂ်းၸုမ်းၵၢၼ်မိူင်း 5-ၽၢႆႇ ၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈၵႂႃႇႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉတီႈ လုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး ဝဵင်းတႅၵ်ႉၶိၼသီႇရိ ၼႃႈလိၼ်ၶွင်ႇသီႇၼေႇပျီႇတေႃႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 04 July 2017 ယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၽူႈတၢင်ၼႃႈ (ရှေ့နေ) ဢၼ်တေႁဵတ်းလိၵ်ႈဢၢပ်ႈပၼ် ၼၼ်ႉသမ်ႉ ပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇၶႅမ်ႉသေ ဢမ်ႇၵႂႃႇလႆႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၶၢႆႉဝၼ်း ၵၢၼ်ပိုတ်ႇၶတီးဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၵၢၼ်မိူင်း 5-ၽၢႆႇ ဢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေပိုတ်ႇၶတီးဢဝ်လိူင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (NLD) ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆႉယၢမ်းလဵဝ် ၼၼ်ႉပဵၼ် ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပႄႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပၢၼ်-1990၊ ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (UNDO)၊ ၸုမ်းသမၵ်ႉၵ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ၶွမ်ႇမတီႇ ၸွပ်ႇသွၵ်ႈထတ်းထွင် ၵဵဝ်ႇလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ႈ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း လႄႈ ႁူမ်ႈတုမ်ၼၢင်းယိင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Top