You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မိူင်း > လိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်10ဢေႊၶိူဝ်ႊ ဢၼ်ၺႃးယိုတ်းၼၼ်ႉဢမ်ႇၸႂ်ႈ လိၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႅမ်ၽွင်း လူင်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄလၢတ်ႈ

လိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်10ဢေႊၶိူဝ်ႊ ဢၼ်ၺႃးယိုတ်းၼၼ်ႉဢမ်ႇၸႂ်ႈ လိၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႅမ်ၽွင်း လူင်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄလၢတ်ႈ

ၸၢႆးသႅင်မိူင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် တွင်ႈထၢမ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈတီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်သွင်ၵေႃႉ ဢၼ်မီးႁိမ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမယ 514 ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်သေ ၸဝ်ႈၶွင်ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵိၼ်ၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေမီးငဝ်းလၢႆးမွပ်ႈပၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈထၢမ် ၸၢႆးသႅင်မိူင်းသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/06/2017 ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၼေႇပျီႇတေႃႇ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ၵမ်းထူၼ်ႈ 5 ၼၼ်ႉ ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ၸွမ်သိုၵ်းမိၼ်းၼွႆႇ တွပ်ႇလၢတ်ႈၶိုၼ်းပွတ်းပွတ်းဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇမိူဝ်ႈပီ 1995 ၼၼ်ႉသေ တီႈလိၼ် 10 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ႁိမ်းတပ်ႉ ၶမယ 514 ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလိၼ်တပ်ႉသိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

လိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းသွင်ၵေႃႉၼႆႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးလူင်ၶမ်း 1.38 ဢေႊၶိူဝ်ႊ၊ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႈၸၢႆးသႅင်(ၶ) ဢၢႆႈၸၢႆး 8.56 ဢေႊၶိူဝ်ႊ၊ ဢွင်ႈတီႈလိၼ်ၼႃးသမ်ႉ မီးၾၢႆႇတူၵ်းပၢင်ၵၢတ်ႇဢိူင်ႇမဵဝ်ႉမ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသႅင်မိူင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈဝႃႈ “ၶေႃႈတွပ်ႇမၼ်းပွတ်းၼႃႇဢႃးလႃးသေ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ပွင်ႇၸႂ်လီလီ ဝႃႈတီႈပွင်ႇမၼ်းၶႂ်ႈဝႃႈသင်။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵူဝ်ၶေႃႈတွပ်ႇမၼ်းပိူင်ႈႁႅင်းၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ႁဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈသိုပ်ႇထၢမ်ထႅင်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသႅင်မိူင်း သိုပ်ႇသပ်းလႅင်းၼႄဝႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၸၢႆးပၢင်ႇ တၢင်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ၊ ထိုင်ပၢၼ်ၼႆႉမႃး ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း လုင်းၸၢႆးလူင်ၵေႃႈ သမ်ႉတွင်ႈထၢမ်ၵႂႃႇထႅင်ႈဝႃႈ လိၼ်ဢၼ်ယိုတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေသၢႆႈၶိုၼ်း ပူတ်းပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ၶိုၼ်းလႆႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆ ၸွင်ႇသမ်ႉတေမီးငိုၼ်းၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းၶိုၼ်း၊ ၸွင်ႇတေပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈသၽႃးမိူင်းတႆး တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တီႈလိၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇပၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလႆႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ သၢႆႈတႅၼ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ ႁႂ်ႈထၢမ်ၵႂႃႇတီႈၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆလႄႈ ၽွင်းတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸင်ႇႁဵတ်းၶေႃႈထၢမ်သေ ထၢမ်ၵႂႃႇတီႈသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈႁၢင်ပီ 2016 လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 27 ႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ ၽွင်းလူင်ၸင်ႇမႃးတွပ်ႇပၼ် တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၵမ်းထူၼ်ႈ 5 တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

တီႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် သွင်ၵေႃႉၼႆႉ ၺႃးယိုတ်းဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 10 ပီ။ တင်ႈတႄႇတပ်ႉၶမယ 514 တႄႇတင်ႈပၵ်းတပ်ႉတီႈၼၼ်ႈ၊ လိၼ်ၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း 9.94 ဢေႊၶိူဝ်ႊၼၼ်ႉၵေႃႈ-သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းၵႂႃႇ ဝႃႈပဵၼ်တီႈလိၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈတပ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Top