You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ > ပၢင်ၵုမ်လူင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဝၼ်းထူၼ်ႈသွင် တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်လွင်ႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ3ၵေႃႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တီႉၺွပ်း

ပၢင်ၵုမ်လူင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဝၼ်းထူၼ်ႈသွင် တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်လွင်ႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ3ၵေႃႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တီႉၺွပ်း

တီႈပၢင်ၵုမ်လူင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵမ်းထူၼ်ႈ 5 ဝၼ်းထူၼ်ႈသွင်၊ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းလွႆၶေႃ (ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ) ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ 3 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ် ဝူင်ႈၵၢင်သီႇပေႃႉ-ၼမ်ႉသၼ်ႇ။

ပၢင်ၵုမ် EMC ဝၼ်းတီႈ 27/06/2017 တင်းသဵင်ႈလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ တေတႅမ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇထိုင်ယိုၼ်ႈၸူးတီႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ၊ ႁႂ်ႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်း၊ ထၢင်ႇႁၢင်ႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ၊ ႁႂ်ႈမီးသုၼ်ႇလႆႈၵႂႃႇထိုင်ပိုၼ်ႉတီႈပဵၼ်ၶၢဝ်ႇ-ၼႆယဝ်ႉ။

 

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းႁူင်းပွႆႇသဵင် DVB ဢူးတူဝ်းၸေႃႇ လၢတ်ႈဝႃႈ- “ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၻီႊဝီႊၿီႊသွင်ၵေႃႉလႄႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဢီႇရႃႇဝၻီႇၼိုင်ႈၵေႃႉ ၺႃးတီႉၺွပ်း။ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈဢဝ်ၸိူဝ်းၶဝ်ၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈလႂ် ယင်းပႆႇႁူႉ၊ ၶၢဝ်ႇၾၢႆႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ သူင်ႇပၼ်တပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵပ်းသိုပ်ႇတေႃႇတပ်ႉပလိၵ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈသမ်ႉဝႃႈ မီးၼမ်ႉသၼ်ႇ၊ ၵပ်းတေႃႇပလိၵ်ႈၼမ်ႉသၼ်ႇသမ်ႉဝႃႈ မီးလႃႈသဵဝ်ႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ်ယၢမ်းလဵဝ် ၶဝ်တင်းသၢမ်ၵေႃႉမီးတီႈလႂ်တႄႉတႄႉယင်းပႆႇႁူႉ”-ဝႃႈၼႆ။

ၼၢႆႇၵသေႃးမုၼ်ႇ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း BNI လၢတ်ႈဝႃႈ-“လွင်ႈၼႆႉပဵၼ်ၶၢဝ်ႇႁၢႆႉၸႃႉ၊ ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊထွႆလင်ၶိုၼ်း”-ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ (ၼၵ်ႉၶၢဝ်ႇ) 3 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢူးဢေးၼၢႆႇ၊ ဢူးပျေႉၽူင်းၼၢႆႇ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ DVB ။ ဢူးတဵင်းၸေႃႇသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸုမ်းၶၢဝ်ႇဢီႇရႃႇဝၻီႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းသီႇၵေႃႉဢၼ်ၸွမ်းသူင်ႇၶဝ် တင်းမူတ်းႁူမ်ႈ 7 ၵေႃႉ။

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉၼႆႉ ၵႂႃႇဢဝ်ၶၢဝ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇသေ ၺႃးတီႉ၊ ၾၢႆႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢိင်ဢၢင်ႈဝႃႈ ၶဝ်တိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇၸုမ်းၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း (TNLA) ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းသုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်း- ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ်လူင်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း (Ethnic Media Conference-EMC) ၼႆႉ ၵမ်းထူၼ်ႈ 5 ၸတ်းႁဵတ်း တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 26-28/06/2017 ၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝၼ်း။ ႁူဝ်ၶေႃႈပၢင်ၵုမ်သႂ်ႇဝႆႉဝႃႈ- “တႃႇယုၵ်ႉယွင်ႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ၽွင်းယၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ”။ တႃႇပွင်ပဵၼ်မႃးပၢင်ၵုမ်လူင်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ ၸုမ်း BNI ပဵၼ်ၵဝ်ႉၵၼ်းသေ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇယၢင်းလႅင် ၵၼ်ႇတရဝၻီႇထၢႆႊမ် ၶိုင်သၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်ပဵၼ်မႃး။

ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း (EMC) ၼႆႉ ပွၵ်ႈၵမ်း 1 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းမေႃႇလမႅင်ႇ (မိူင်းမွၼ်း)ၼႂ်းပီ 2013 ။ ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၸတ်းတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႂ်းပီ 2014။ ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ၸတ်းတီႈဝဵင်းႁႃးၶႃး ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း ပီ 2015 ။ ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ၸတ်းတီႈဝဵင်းမျွၵ်ႉဢူး ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ၼႂ်းပီ 2016 သေ ၵမ်းထူၼ်ႈ 5 ၼႆႉ ၸတ်းတီႈဝဵင်းလွႆၶေႃ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်။

Top