You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ > သင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တိူင်ႇ ၵဝ်ႇၵိၼ်ႇႁေ့ႁၢမ်ႈပႅင်းမႅတ်ႇ ထိူၼ်ႇပႃႇမႆ့ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

သင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တိူင်ႇ ၵဝ်ႇၵိၼ်ႇႁေ့ႁၢမ်ႈပႅင်းမႅတ်ႇ ထိူၼ်ႇပႃႇမႆ့ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

တႅမ်ႈ – ပၢင်တႆးၶမ်း

ဝၼ်းတီႈ 25/6/2017

သင်ႇၶၸဝ်ႈဢိၵ်ႇပႃး တၢင်းၵူၼ်း မိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တိူင်ႇၵဝ်ႇၵိၼ်ႇ ႁေ့ႁၢမ်ႈပႅင်းမႅတ်ႇလွင်ႈထိူၼ်ႇပႃႇမႆ့ ၼႂ်းထုင့်ၼမ့်မ တီႈႁူဝ်ၼႃးၾႃ့  ဝၢၼ်ႈလူင်ပဵင်းသႆး ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃ့ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 570 ၵေႃ့၊၊

ဝၼ်းတီႈ 23/6/2017 ယၢမ်း 9:40 တေႃႇထိုင် 11:00 ၼၼ့် ၼႂ်းထုင့်ၼမ့်မ တူၼ်ၶူးၸဝ်ႈလၢႆလၢႆ( ဝၢတ့်/ ၵျွင်း) မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 15 တူၼ်သေ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လၢႆလၢႆတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ- ဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် 18 ၵေႃ့၊ ၼမ့်ပွင်ႈ 9 ၵေႃ့၊ ၵေးသီး 6 ၵေႃ့၊ မိူင်းၼၢႆး 5 ၵေႃ့၊ မိူင်းၵိုင် 3 ၵေႃ့၊သီပေႃ့ 5 ၵေႃ့ ၊ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် 1 ၵေႃ့၊ တူဝ်တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်း မိူင်းဝဵင်းသီႇပေႃ့ 4 ၵေႃ့၊ တူဝ်တႅၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီး 1 ၵေႃ့၊ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဢိူင်ႇ ႁၢင်ၼႃး တၢင်းဢိူင်းၼႃးၼိဝ့် 472 ၵေႃ့၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးမိူင်းၶိူဝ်း 22 ၵေႃ့ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့  ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸၢႆးၵျေႃႇလႅင်း ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်တိူင်ႇၵဝ်ႇၵိၼ်ႇ  ယိူင်းဢၢၼ်းတေ့ ၼင်ႇႁိူဝ်ထိူၼ်ႇပႃႇမႆ့ ပေႃးတေဢမ်ႇလူ့လႅဝ် ၵူၼ်းမိူင်းပေႃးတေဢမ်ႇထူပ်းၽႄး တေလႆႈယူႇၵိုၵ်း ထိူၼ်ႇမႆ့ၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ် ၸိူဝ်းပဵၼ်ႁိမ်းႁွမ်းသိုင်ႇဝႅတ့်လွမ့်  ၵိုၵ်းလုမ်ႈၾႃ့ ယိုၼ်းယၢဝ်းၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့ဢေႃႈ၊၊

ၼႂ်းထုင့်ၼမ့်မ ၼႆ့ပဵၼ်ၼႃႈတီႈ ၵုမ်းၵမ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်းတႆး တပ့်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ် တၢင်ႈတေႇ ဢဝ်ၼႂ်းပီ 2004 မႃးၼႆ့ ,ယင်းဢွၵ်ႇထၢၼ်ႇႁိၼ် မီး ၶွမ်ႇမၼီႇငူၺ်ႇယေပလႄး မႃးၶုတ်းဢဝ်ထၢၼ်ႁိၼ် လႄႈ ၵူၼ်မိူင်း လႆႈထူပ်းၽႄး တၢင်းပဵၼ် TB ၼမ်မႃး တေႇဢဝ်ၼႂ်းပီ 2014 ၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇပႃးၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢၼ်မီး ၼႂ်း ၼႃႈတီႈ တူင့်တိုၼ်ႇၼေၵၢင်ၸႂ် သတ်းၶတ်းဢမ်ႇပၼ်ႁဵတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းထုင့်ၼမ့်မ   ဝႃႈၼႆ၊၊

Top