You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ယႃႈမဝ်းၵမ် > သင်ၶၸဝ်ႈၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁေႃးထမ်း တိုၵ်းတေႃးယႃႈမဝ်းၵမ်

သင်ၶၸဝ်ႈၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁေႃးထမ်း တိုၵ်းတေႃးယႃႈမဝ်းၵမ်

ပၢင်တြႃးတိုၵ်းတေႃးယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝတ်ႉမေႃႇၵျူဝ်ႇ ၵွင်းမူးမူၺ်ႇတေႃႇ (2)ပၢင်၊ တီႈႁူင်းႁဵၼ်း SYN ဢၼ်ပႃႈယိင်းသီႇတႃႇပိုတ်ႇတင်ႈဝႆႉ၊ တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵေႃႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ (2) ပၢင်၊ ၵၢင်ဝၼ်းၵၢင်ၶိုၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈလီဝဵင်းၸၢမ်ၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်း(1)ပၢင်၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသွင်းၼႆႉ တင်းမူတ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တြႃးတိုၵ်းတေႃးယႃႈမဝ်းၵမ်ယဝ်ႉ (5) ပၢင်၊ ၼႂ်းပၢင်တြႃးတိုၵ်းသူၼ်းယႃႈမဝ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႄႈသင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈလႄႈသင် ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈထွမ်ႇမီး 1300 ၵေႃႉပၢႆ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင်တေဝိင်ႇတ ဝတ်ႉၵၢင်ႉမေႃႇ ၵုမ်းတီႈသီႇပေႃႉလႄႈ ၸဝ်ႈတူၼ်လူင်ၺႃႇၼေႃးၽႃႇသ ၵုမ်းတီႈဝတ်ႉၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ မႃးႁေႃးတြႃးပၼ်။

ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိထမ်းမဝ တ်ႉၾႃႉဝိႁၢရ်ဝဵင်းဢိၼ်း-“ၾၢၵ်ႇထိုင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်း ႁႂ်ႈမေႃႁၵ်ႉတူဝ်ၵဝ်ႇ၊ မေႃႁၵ်ႉႁေႃႁိူၼ်း၊ မေႃႁၵ်ႉလုၵ်ႈမေး၊ မေႃႁၵ်ႉဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း။ ဢမ်ႇမီးတိုဝ်ႉတၢင်းၸွႆႈ ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းသေတႃႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈမေႃဝႄႈပႅတ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ႁႂ်ႈလႆႈပေႃးဝႄႈပႅတ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်လႆႈၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇၸွႆႈၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈပၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်းယဝ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉမႃးယႃႉၶိူဝ်းႁဝ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၶိူဝ်းႁဝ်းလူႉလႅဝ်”။

ပၢင်တြႃးတိုၵ်းသူၼ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင်တေဝိင်ႇတ ဝတ်ႉၵၢင်ႉမေႃႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉလႄႈ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင်ၺႃႇၼေႃးၽႃႇသ ဝတ်ႉၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ပွင်ပၼ်မႃး။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်လိူင်ႇၼမ်ၼႃႇ၊ ၵႃႈၶၼ်ၵေႃႈထုၵ်ႇ၊ ပၢင်တြႃးၼႆႉ ဢဝ်ပဵၼ်တွၼ်ႈႁၢင်ႇၵႆယႃႈမဝ်းၵမ် တွၼ်ႈၼိုင်ႈ။

Top