You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > ၼၢင်းႁၢၼ်မႂ်ႇႁိမ်း200ၵေႃႉ ၸုမ်းမိူင်းလႃးၶဝ်ႈပၢင်ၾိုၵ်း သွၼ်ၵၢၼ်မိူင်း/သိုၵ်း

ၼၢင်းႁၢၼ်မႂ်ႇႁိမ်း200ၵေႃႉ ၸုမ်းမိူင်းလႃးၶဝ်ႈပၢင်ၾိုၵ်း သွၼ်ၵၢၼ်မိူင်း/သိုၵ်း

ပီ 2017 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸုမ်းမိူင်းလႃး တႄႇၾိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်မိူင်း/သိုၵ်းပၼ် ၼၢင်းႁၢၼ်မႂ်ႇ ႁိမ်း 200 ၵေႃႉ တီႈႁူင်းၾိုၵ်းသွၼ် ငဝ်ႈၸိုင်ႈၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ – 4 ။

ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ ၵေႃႉႁၢၼ်ယိင်းတင်းလၢႆ လႆႈႁဵၼ်းဢဝ် ၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း၊ ပိုၼ်ႉႁူႉၵၢၼ်သိုၵ်း ၶၢဝ်းတၢင်းၾၢၵ်ႇလိူၼ်သေ တေသိုပ်ႇၾိုၵ်းသွၼ်ဢဝ် တၢင်းႁူႉၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ တိတ်းတေႃႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵၢၼ်မိူင်း၊ ပိုၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“ၼင်ႇႁိုဝ်ၶဝ်ပေႃးတေမီးၸႂ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လိူဝ်ၵႂႃႇထႅင်ႈၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ် တေႃႇထိုင်သၢမ်လိူၼ်၊ လႆႈၾိုၵ်းပၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်မိူင်း ၼင်ႇႁိုဝ်ၶဝ်ပေႃးတေမီးၼမ်ႉၵတ်ႉတၢင်းၶႅၼ်ႇ၊ ၸွႆႈၶိုင်ၸွႆႈသၢင်ႈ ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႂႃႇ” – ၼႆ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၼႂ်းပၢင်သွၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ၼၢင်းႁၢၼ်မႂ်ႇ 171 ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် လုၵ်ႉမႃးတၢင်း ဢိူင်ႇမိူင်းသိုဝ်လိုဝ်း၊ ၼမ်ႉပၢၼ်း၊ ငဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းလႃး။ ၼၢင်းႁၢၼ်ၸုပ်ႈၼႆႉ သႅၼ်းပၢၼ် ဢႃႇယု 18 – 25 ပီ ၵမ်ႈပႃႈၼမ်။ ပဵၼ် ၼၢင်းသၢဝ် ဝႆႉၼႃႈၵၢၼ် ႁိူၼ်းယေးသေ ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း လွၼ်ႉလွၼ်ႉ။ ၶူးပူင်သွၼ်ပၼ်တႄႉ ပဵၼ်ၽူႈမီးတူဝ်ထူပ်းတႃႁၼ် ၼႂ်းၸုမ်းမိူင်းလႃး ပူင်သွၼ်ပၼ်ၶိုၼ်း – ဝႃႈၼႆ။ၼႂ်းပီ 2017 ၼႆႉ ၼၢင်းႁၢၼ် ဢၼ်ၶဝ်ႈၾိုၵ်းသွၼ် ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်း ဢၼ်တႄႇၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုပ်ႈႁႅၵ်ႈ။ ဢၼ်ၾိုၵ်းသွၼ်ယဝ်ႉၵႂႃႇ ၸုပ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈ မီးၵူႈပီ။

ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ-4 ဢမ်ႇၼၼ် ၸုမ်းမိူင်းလႃးၼႆႉ တႄႇၵိုတ်းသိုၵ်းၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ 20/6/1989 ။ မိူဝ်ႈပီ 2011 ပၢၼ် ၸွမ်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ ယိုၼ်းမိုဝ်း ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈ ငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လူင်းလၢႆးဢဝ်ငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း 7/9/2011၊ ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 27/12/2011 ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ပဵၼ်ဢူၺ်းလီ ၵၼ်တင်း ၸုမ်းသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ၸုမ်းဝႃႉပဵၼ်ၽူႈၼမ်း ၼၼ်ႉသေ ႁႃလၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၢၼ်မိူင်းလူၺ်ႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇၸွမ်း ၶၵ်ႉၵၢၼ် NCA ။

Top