You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မိူင်း > KIO/KIAသပ်းလႅင်းတီႈလႆႈ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းUNFC

KIO/KIAသပ်းလႅင်းတီႈလႆႈ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းUNFC

ယွၼ်ႉလူၺ်ႈ ငဝ်းလၢႆးပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ လွင်ႈလႆႈယူႇတႂ်ႈႁႅင်းမိပ်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တင်း တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈသေ ပဵၼ်မႃးငဝ်းလၢႆး တႃႇႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပွတ်းႁွင်ႇ ႁူမ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းလဵဝ်ၵၼ်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈယွၼ်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်းလုၵ်ႈၸုမ်း UNFC ၼႆ ၽူႈၼမ်း KIO/KIA သပ်းလႅင်းလၢတ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ KIO/KIA ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ဢိၼ်ႇပၢၼ်ႇလႃႉ ဢၼ်ဢဝ်ပုၼ်ၽွၼ်း ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇၾႅတ်ႇတရႄႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNFC) ဝႆႉယူႇယၢမ်းလဵဝ် လႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်း-2 UNFC  တီႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး လႆႈသပ်းလႅင်း လၢတ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 20 June 2017 မိူဝ်ႈဝႃး ၼၼ်ႉဝႃႈ-

“တီႈဢၼ်လႆႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶၢင် လႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း KIO ၵေႃႈ ပဵၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီတေႉတေႉ၊ တီႈတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်း ၶဝ်ႈပႃးႁဵတ်းၵၢၼ် UNFC တဵမ်ၶၢဝ်းယၢမ်း၊ ၵဝ်ၶႃႈၵေႃႈ ပဵၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်း မိူၼ်ၵၼ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ယွၼ်ႉလူၺ်ႈ ငဝ်းလၢႆးပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ၸဵမ်လွင်ႈၵၢၼ်ယူႇတႂ်ႈ ႁႅင်းမိပ်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တင်း တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ လႆႈထႅၵ်ႇယႃႉ တႃႇႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပွတ်းႁွင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ပဵၼ်ၵႂႃႇၸုမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈ  KIO ၸင်ႇလႆႈယွၼ်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်းလုၵ်ႈၸုမ်း UNFC ယဝ်ႉ” ၼႆ။

လွင်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈပၢင်ၵုမ်လူင် UNFC ၼႆႉသေ ၸွင်ႇတေတႅပ်းတတ်း ထွၼ်/ဢမ်ႇထွၼ် ၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် (KIO/KIA) ဢွၵ်ႇၼႂ်းလုၵ်ႈၸုမ်း UNFC ၼႆၼၼ်ႉတႄႉ ပႆႇပႃႈၸၢင်ႈလၢတ်ႈလႆႈ တိုၵ်ႉငူင်ႉငီႉၵၼ်ဝႆႉယူႇ ၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ တႃႇၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ (TNLA) လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ (MNDAA) ဢၼ်ယွၼ်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ မိူဝ်ႈပီႊ-2015 ၼႂ်းလိူၼ်-May ယွၼ်ႉလူၺ်ႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇယိုၼ်ႈမိုဝ်းႁွင်ႉၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် NCA ၼၼ်ႉတႄႉ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ UNFC ၼၢႆႇႁူင်သႃ ဝႃႈယွၼ်ႉလူၺ်ႈ ၶေႃႈၸုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်လႄႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၶဝ်သေ ငဝ်းလၢႆးတႃႇ ၶဝ်သွင်ၸုမ်း တေသိုပ်ႇၶဝ်ႈပႃးၼၼ်ႉတႄႉ မီးဢႄႇႁႅင်း၊ တေတႅပ်းတတ်း ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၼႆႉ ၵမ်းသိုဝ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝ (WNO) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉလူၺ်ႈၸုမ်းၶဝ် တေမွတ်ႇယႃႉပႅတ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်းသေ တေၶိုၼ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇႁူမ်ႈႁွမ်း ယူႇၸွမ်း ပႃႇတီႇမိူင်းဝၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSP) ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းယႂ်ႇ တီႈပၢင်သၢင်း ဝႃႈၼႆလႄႈ တႃႇတေထွၼ်ၶဝ်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်းလုၵ်ႈၸုမ်း UNFC ၼၼ်ႉတႄႉ ယိုၼ်ႈယၼ်လႆႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်း-2 UNFC ၼႆႉ တႄႇၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 20 June 2017 တေဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ် တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ-26 ၊ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 27-29 June သမ်ႉ တေၽိတ်ႈမွၵ်ႇႁွင်ႉပႃး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း (ၼွၵ်ႈၸုမ်း UNFC) လႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

Top