You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မိူင်း > ယိုတ်းသိမ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႄးတမ်းဝၢင်းပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ တႃႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း

ယိုတ်းသိမ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႄးတမ်းဝၢင်းပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ တႃႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း

February 2,2021
Translated by – မွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း

Top