You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မိူင်း > ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉလႄႈ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ယိုၼ်ယွၼ်းတႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း တၢၼ်းသူၺ်ႇ ၸွမ်ပွင်သိုၵ်းလူင်ၵေႃႉၵဝ်ႇ

ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉလႄႈ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ယိုၼ်ယွၼ်းတႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း တၢၼ်းသူၺ်ႇ ၸွမ်ပွင်သိုၵ်းလူင်ၵေႃႉၵဝ်ႇ

January 30,2021

Reference – Freedom News Group

ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ပီႊ 2021 ၼီႊၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉလႄႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လႆႈယိုၼ်ယွၼ်းတႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း တၢၼ်းသူၺ်ႇ ၸွမ်ပွင်သိုၵ်းလူင် မိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၵဝ်ႇၼႆသေတႃႉ ပႆႇမီးၶေႃႈတုမ်ႉတွပ်ႇသင် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 29 ဝၼ်းၼၼ်ႉ တၢၼ်းသူၺ်ႇ လႆႈႁပ်ႉႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၽၢႆႇ ၵႅတ်ႇၶႄမိူင်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်ပွင်သိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်(1)ၸူဝ်ႈမူင်းၸမ်ၸမ် ၼႆယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ- ၸွမ်ပွင်သိုၵ်းလူင် တၢၼ်းသူၺ်ႇလႄႈ ၸွမ်ပွင်သိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ

ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ပီႊ 2021 ၼီႊၼႆႉ လႆႈႁၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ NLD လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ် လူၺ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်သေ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးၾၢင်ႁၢင်ႈတႃႇ ႁုပ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ သေ လႆႈႁၼ်ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်းတၢင်းၼမ် တၢင်းလၢႆ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပွတ်းတႂ်ႈ ဢိၵ်ႇပႃးၼႂ်းမိူင်းသၼ်လွႆၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ။

တီႈဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁၼ်ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တမ်းဝၢင်းၵၢၼ် ႁူမ်ႇလူမ်ႈတီႈႁိမ်းႁူင်းသဝ်းၽူႈတႅၼ်းလႄႈ ၽၢႆႇဝၢၼ်ႈမူၼ်းၵူၼ်းၵိုၼ်းၶဝ်တင်းၼမ်တင်းလၢႆ ၼႆ ယူႇ။

ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 29 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ လႆႈႁွင်ႉ ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ တႃႇႁုပ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၼႆယူႇ။ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈတမ်းဝၢင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းသႂ်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈ “ ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၶုၼ်ၵႃလူၼ်ႇ” ၼႆသေ လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈ ၸီႉသင်ႇတိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းလႄႈ ၽူႈၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းၶဝ်ဝႆႉဝႃႈ “သင်ဝႃႈထိုင် ၶၢဝ်းယၢမ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင် ယႃႇႁႂ်ႈမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉဢွၵ်ႇလိူတ်ႈဢွၵ်ႇယၢင်” ၼႆယူႇ။

Top