You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မိူင်း > မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလူင် ပီႊ 2020 ၼီႈ

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလူင် ပီႊ 2020 ၼီႈ

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

November 10,2020

ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်းဢဵတ်း 8 ဝၼ်း တေႃႇထိုင် 10 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႈၼၼ်ႉ ၵေႃႇမသိၼ်ႇပၢင် လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်(Union Election Commission)လႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ်ပၢင် လိူၵ်ႈတင်ႈလူင် ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလူင် ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း ပီႊ 2020 ၼီႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်မီးသုၼ်ႇပၼ်ၶႅပ်း ၵၢင်ၸႂ်မီး(37,268,876)ၵေႃႉ၊ ဢွင်ႈတီႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်မီး(39,962)ဢွင်ႈတီႈ၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်တၢင်ႇမၢႆၾၢင် တႃႇၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈမီး(93)ပႃႇတီႇၼႆသေတႃႉ ပႃႇတီႇဢၼ်ၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ မီး(87)ပႃႇတီႇ၊ ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်း ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ၼေႃႇတႅၼ်း ၽွင်းၸႄႈမိူင်းလႄႈ ၸႄႈတိူင်း၊ ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈမီး(5,639) ၵေႃႉ၊ ၽူႈတၢင်တူဝ်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈမီး(5,379)ၵေႃႉ၊ ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်းၸုၵ်း မၼ်ႈပိုင်ႈဢိင်တူဝ်ၵဝ်ႇမီး(260)ၵေႃႉ ၼႆယူႇ။

ၶဵတ်ႇမၢႆလိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင်၊ ၶျၢင်း၊ မွၼ်း၊ ယၢင်းၽိူၵ်ႇလႄႈ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ်၊ တိူင်းမၵူၺ်ႊ၊ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ၊ တိူင်းမၢၼ်းတလေး၊ တိူင်းၸေႈၵႅင်း၊ တိူင်း တၼၢင်ႊသႃႇရီႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ(NLD) လႆႈပေႉပုၼ်ႈဝႆႉလုမ်းလုမ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶဵတ်ႇမၢႆလိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်၊ ဝဵင်းၵေးသီး၊ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း၊ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး၊ ဝဵင်းမိူင်းသူႈ၊ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း၊ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ဝဵင်းမိူင်းယႆ၊ ဝဵင်းသီႇ ပေႃႉ၊ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ၊ ဝဵင်းမူႇ ၸေႈၸိူဝ်းၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး(SNLD) လႆႈပေႉ ပုၼ်ႈလုမ်းလုမ်းဝႆႉသေ ၸၢႆးၼွင်ႉ မၢႆၾၢင် 13/ မပၼ(ၼၢႆႇ)008262 မိူင်းပၼ်ႇ ၶဵတ်ႇမၢႆလိူၵ်ႈ တင်ႈမၢႆ (1) လႄႈ ၸၢႆးဢွင်ႇၶမ်း မၢႆၾၢင်/ မပၼ (ၼၢႆႇ) 000113 ၶဵတ်ႇမၢႆလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ(2) လႆႈၶိုၼ်ႈပဵၼ် ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၸႄႈမိူင်းတႆးၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။

Top