You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > ၽွင်းၶၢဝ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS) ဢဝ်ၵွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်း

ၽွင်းၶၢဝ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS) ဢဝ်ၵွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်း

ဝၼ်းထီႉ-08.11.2020 ၵၢင်ၶမ်ႈ 7:00 မူင်းၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းၼႂ်းၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈ တႆး(RCSS) ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၸၢႆးၶိူဝ်းသုင် တီႈယူႇဝၢၼ်ႈမေႃႇၵျူဝ်ႇၼႆႉ လႆႈၸူဝ်းႁွင်ႉဢဝ် ဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်း ၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ(125) ပႃးၵွင်ႈ(1)လဝ်း ၵႂႃႇပိုတ်းယိုဝ်း ၸၢႆးၵိၼ်ႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉဢၢပ်ႇ ၼမ်ႉတီႈႁိူၼ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၵေႃႈ တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၵိၼ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸႃႇတိဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃးၵေႃႉၼိုင်ႈသေ လႆႈတေႇၼႃႈႁိူၼ်းၸွမ်း ၼၢင်းမျႃႉ ယူႇဝၢၼ်ႈၼွင်ၵေႃႈ တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼႆယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၶွၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈ မဵဝ်းသႅၼ်း .99 mm မိူင်းထႆး

မိူဝ်ႈၸၢႆးၵိၼ်ႉ တိုၵ်ႉယူႇသဝ်းဝႆႉ တီႈႁိူၼ်းမၼ်း ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇၵူၼ်းသိုၵ်း ၼႂ်းၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS) ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ၵူတ်ႇထတ်း ဢွင်ႈတီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆးပွၵ်ႈ ၼိုင်ႈၼႆယူႇ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸၢႆးၵိၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းယူႇတီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆးသေ လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇယူႇ ယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈႁိူၼ်းမေးၼၢင်းမၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ၵေႃႈၼႆယူႇ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼႆႉၵူၺ်း လႆႈၶိုၼ်း ထုၵ်ႇၵူၼ်းသိုၵ်း ၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS)လၵ်ႉပိုတ်းယိုဝ်း ၽွင်းတိုၵ်ႉဢၢပ်ႇၼမ်ႉ ၼႆယူႇ။

Top