You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ယႃႈမဝ်းၵမ် > ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တိၺွပ်းလႆႈယႃႈမတင်းၼမ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းဢိၼ်းတေႃႇ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တိၺွပ်းလႆႈယႃႈမတင်းၼမ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းဢိၼ်းတေႃႇ

ၶၢဝ်ႇ-ၸၢႆးၶုၼ်
ဝၼ်းထီႉ-25-August-2020

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းတိၺွပ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတီႈလၢၼ်ႇ ၼပႃး ၸေႈ ဝဵင်းဢိၼ်းတေႃႇ ၵူတ်ႇထတ်းတိၺွပ်းလႆႈ လူတ်ႉၵႃးဢၼ်တၢင်ႇယႃႈမ ဝႆႉၼမ်ႉႁူဝ်သႅၼ်မဵတ်ႉဝႃႈၼႆ။
                                                                   

         ၶႅပ်းႁၢင်ႈ-One News

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23-08-2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း တၢမ်းၶမ်ႈ မိူဝ်ႈၽွင်းပလိၵ်ႈတပ်ႉဢိၼ်းတေႃႇမျႃဝ်ႉမ လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶဝ်ႁူမ်ႈၵၼ် သေ  လႆႈပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းလူတ်ႉၵႃးဢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇတီႈလၢၼ်ႇ ၼပႃး ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းဢိၼ်းတေႃႇ ၼၼ်ႉ လႆႈ ႁေႉၵိုတ်းၵူတ်ႇထတ်း လူတ်ႉၵႃး (SUZUKI) လမ်းၼိုင်ႈ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ တဵင်းတႃး ၵူၼ်းၶီႇမႃးၸွမ်းၸိုဝ်ႈ ႁွင်ႉဝႃႈၵုၼ်းဢွင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းၺႃးယႃႈမ တီႈၼႂ်းၶွင်ႉၼိူဝ်ပွင်းၵႃးၼၼ်ႉ (84) ထူင်ဝႃႈၼႆ။လူတ်ႉၵႃးဢၼ်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းၺႃးယႃႈမၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇသေ ဢၢၼ်းလတ်းၶၢမ်ႈ လၢၼ်ႇ ၼပႃး ၵႂႃႇတၢင်းၸေႈဝဵင်း မိတ်ႉၸီးၼႃး ယႃႈမဢၼ်တၢင်ႇမႃးတီႈၼိူဝ်ပွင်းၵႃးၼၼ်ႉ မီး (84) ထူင် ၼိုင်ႈထူင် သမ်ႉသႂ်ႇဝႆႉ ထုၵ်ႈယႃႈမ (30)ထုၵ်ႈ တီႈၼႂ်းၼိုင်ႈထုၵ်ႈၼၼ်ႉ သႂ်ႇဝႆႉယႃႈမ (190) မဵတ်ႉ တင်းမူတ်းႁူမ်ႈၵၼ် တေမီး (5) သႅၼ်မဵတ်ႉႁိမ်းႁွမ်း ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ႁေႃႈၵႃးတၢင်ႇယႃႈမမႃး သွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်လႆႈတိၺွပ်း ၵုမ်းၶၢင်ဝႆႉလႄႈ ပိုတ်ႇလိူင်ႈတေႃႇ လူၺ်ႈ မတ်ႉတႃ -19(က) ၊ 20(က)-21 ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

Top